Dá sa poistiť pred búrkou alebo silným dažďom?

17.07.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Základné poistenie majetku na blesky stačiť nemusí. Väčšinou však náklady spojené s ničivou búrkou alebo záplavami kryje poistenie nehnuteľnosti, prípadne rôzne pripoistenia.


Búrky sprevádzané silným dažďom, ktoré zasiahli v uplynulých týždňoch viaceré regióny Slovenska, spôsobili škody vo výške 568 tisíc eur. 

Poisťovne majú od začiatku júna po súčanosť v súvislosti s búrkami a silnými dažďami nahlásených stovky poistných udalostí. Ide najmä o škody na majetku v hodnote 527 tisíc eur, pričom najväčšie škody spôsobilo najmä krupobitie (312 tisíc eur) a povodne a záplavy (152 tisíc eur). Početné škody klienti nahlasujú aj následkom atmosférických zrážok, blesku či víchrice. Celková odhadovaná výška škôd je v miliónoch eur. 

Potrebujete poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti

Okrem rozsiahlých poľnohospodárskych škôd, hlásili v júni klienti poisťovní početné škody aj na súkromnom majetku. Išlo najmä o zaplavené pivnice, pivničné priestory, garáže a dielne, poškodené strechy a strešné krytiny domov a altánkov, poškodené terasy a skleníky, ako aj zatečené steny. Početné sú aj škody na motorových vozidlách. Počet poistných udalostí bude zrejme ešte narastať o ďalšie doteraz nenahlásené škody.

Náhradu škody na majetku, ktoré spôsobia búrky a silné dažde, poisťovňa vypláca svojim klientom z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Konkrétne kryje tieto škody poistenie živelných rizík (víchrica, krupobitie, povodne a záplavy). Náhradu vzniknutej škody na budovách, resp. nehnuteľnom majetku si klienti uplatnia z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení domácnosti, nábytku, spotrebičoch či oblečení im kryje poistenie domácnosti

Ak voda či vietor poškodia auto, poisťovňa preplatí škodu z havarijného poistenia. Len čo klient zistí, že na jeho majetku došlo k škode, je potrebné bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť do poisťovne (telefonicky, cez online formulár na webstránke), aby sa pracovníci mohli vzniknutou škodou okamžite zaoberať. Ak nemáte uzavreté havarijné poistenie, nedostanete žiadne peniaze - povinné zmluvné poistenie takéto prípady nekryje. Výnimkou však môžu byť rôzne akcie a pripoistenia u niektorých poisťovní pri PZP.

 

Dá sa poistiť pred búrkou alebo silným dažďom?

Zdroj: Shutterstock

V prípade blesku sa rozlišuje priamy a nepriamy úder 

Z pohľadu poisťovne a poistenia nehnuteľnosti resp. domácnosti môže byť rozdiel medzi priamym a nepriamym úderom blesku. Priamy úder znamená, že blesk bezprostredne prešiel cez poistenú vec. V tomto prípade je to jasné a nie je čo riešiť. Priamy úder blesku zasiahne priamo miesto poistenia a zanechá viditeľné stopy, zasiahne elektroinštaláciu a má dostatočnú silu na to, že pokračuje, ničí a znefunkčňuje elektrospotrebiče pripojené do elektrickej siete. V týchto prípadoch poisťovňa eviduje škody rádovo až v desaťtisícoch eur,“ objasňuje spoločnosť Generali.

Nepriamy úder bleskom znamená, že k poškodeniu alebo zničeniu predmetov poistenia dochádza prepätím spôsobeným napäťovou špičkou v elektrickej sieti alebo atmosférickým prepätím. Prepätie sa prejavuje väčšinou viditeľnosťou vo vzduchu, pričom nemusí zasiahnuť priamo zem alebo miesto poistenia.

Ani v jednom prípade nemáte automaticky istotu, že poistka pokryje spôsobené škody. Odborníci na poistenie však hovoria, že väčšina zmlúv na poistenie domu a domácností sa už dnes uzatvára s balíkom pripoistení, súčasťou ktorého je aj nepriamy zásah blesku.

Čo robiť pri poistnej udalosti

Ak klient zistí, že na jeho majetku došlo k škode, odborníc odporúčajú túto škodu nahlásiť poisťovni čím skôr. Ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné začať s odstraňovaním škôd, vzniknuté škody si podrobne nafoťte. Dnes už majú aj mobilné telefóny pomerne dobré fotoaparáty, poisťovni tak často postačia aj fotky odfotené cez telefón.

Ak je to možné, je dôležité zabrániť ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu vzniknutej škody. Poistní odborníci zároveň odporúčajú nafotiť aj každú zmenu, ktorú sú nútení urobiť, aby tak zabránili rozšíreniu škody. Z miesta škody je taktiež vhodné odpratať všetky veci, ktoré by následkom vzniknutej škody mohli podliehať ďalšej skaze.

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Klienti slovenských poisťovní majú niekoľko možností, ako poistné udalosti nahlásiť. Dnes už viete poistnú udalosť nahlásiť aj prostredníctvom mobilného telefónu. Odporúčame tak urobiť bezodkladne prostredníctvom online formulára na webstránke poisťovne, kde je možné priamo nahrať aj fotografie škôd. Nahlásiť škody je možné aj telefonicky na telefónnom čísle vašej poisťovne.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo