Sviatok Cyrila a Metoda je na Slovensku predovšetkým náboženskou udalosťou

02.07.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Sviatky


Sviatok Cyrila a Metoda si pripomíname 5. júla. Tento rok pripadne na nedeľu.


Podobne ako my na Slovensku, pripomínajú si týchto dvoch solúnskych bratov a ich misiu na Veľkej Morave aj naši „bratia Česi. Kým u nás sú obchody počas štátnych sviatkov zatvorené vždy, v Českej republike tomu tak nie je. 5.júla zostávajú obchody v ČR otvorené.

Čo vieme o Cyrilov a Metodovi

O Cyrilovi a Metodovi sa učia deti na druhom stupni základných škôl. Z hodín dejepisu si mnohí iste pamätajú významný rok 863 – ich príchod na Veľkú Moravu. Okrem kresťanstva so sebou prinášajú aj písmo hlaholiku. Hlaholika je dodnes považovaná ako základ prvého slovanského písma, z ktorého sa neskôr vyvinula cyrilika a azbuka.

Cyril a Metod boli bratia pochádzajúci zo Solúna v Byzanskej ríši. Byzantskej ríši žilo aj slovanské etnikum. To či boli bratia čisto gréckeho pôvodu alebo čiastočne či úplne slovanského pôvodu sa vedú spory. Isté však je, že ovládali slovanskú reč už pred príchodom na Veľkú Moravu. Obaja sa v priebehu života stali mníchmi a Cyril bolo mníšske meno Konštantína. Preto sa často používa aj spojenie Konštantín a Metod.

Počas svojej misie na Veľkej Morave sa im podarilo dosiahnuť kodifikáciu slovanskej reči ako liturgického jazyka. Dovtedy sa smelo slúžiť omše len v latinčine, gréčtine a hebrejčine.

Na území Veľkej Moravy bolo kresťanstvo už pred príchodom bratov zo Solúna, no možnosť slávenia svätých omší a čítania svätého písma v reči, ktorej obyvateľstvo rozumie, prispelo k rozšíreniu kresťanstva.

Ich návšteva mala i významný politický rozmer. Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu na pozvanie kniežaťa Rastislava, ktorý sa usiloval o vymanenie z vplyvu Franskej ríše. V obhajobe slovanskej reči pred pápežom vynikli aj diplomatické schopnosti oboch bratov. Metod bol dokonca pápežom Jánom VIII vyhlásení za moravsko-panónskeho biskupa. Každopádne však po smrti Metoda boli jeho žiaci z územia Veľkej Moravy a Nitry vyhnaní.

 

Ako sa slávi Cyril a Metod na Slovensku

Vo svete pripadá sviatok svätého Cyrila na 14. február a sviatok svätého Metoda na 6. apríl. Na Slo-vensku, v Českej republike a dokonca i v Chorvátsku sa ich pamiatka slávi naraz 5. júla.

Od roku 1980 sú Cyril a Metod spolupatróni Európy. 31. decembra ich vyhlásil vtedajší pápež Ján Pavol II.

Cyril a Metod sú uctievaní ako osobnosti, ktoré stáli pri náboženskom a kultúrnom zrode nášho národa.

V tomto období sa každoročne uskutočňuje celonárodná cyrilometodejská púť do Nitry, ktorá vyvrcholí svätou omšou s biskupom ako hlavným celebrantom.

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu vydala Národná Banka Slovenska špeciálnu edíciu dvojeurových mincí, kde na zadnej strane boli práve títo vierozvestcovia. Oslavy 1155. výročia boli taktiež sprevádzané rôznymi podujatiami najmä náboženského charakteru.

Tip: Príplatky za prácu cez sviatok, v nedeľu a v noci v roku 2020

Zdroj: Pixabay

Aké ďalšie sviatky máme cez prázdniny

Slovensko so svojimi 15 sviatkami patrí medzi krajiny Európskej únie s najvyšším počtom sviatkov. Okrem Veľkej Noci, Nového roku a Vianoc, ktoré sú spoločné pre celú Európu, patria medzi sviatočné dni aj traja králi, či dušičky. Väčšina sviatkov pripadá na druhú polovicu roku.

Cez prázdniny je sviatočný deň 5. júl – Sviatok Cyrila a Metoda a 29. august – SNP.  V septembri sú sviatočné hneď dva dni:

  • 1. september – Ústava SR
  • 15. september – Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Potom sú už len novembrové dušičky – 1. 11. Sviatok všetkých svätých a 17.11. Deň boja sa slobo-du a demokraciu.

Na ktoré dni pripadne Cyril a Metod v budúcnosti

Tabuľka: Ako vychádza Sviatok sv. Cyrila a Metoda v nasledujúcich rokoch

Dátum Deň v týždni
5. júl 2021 pondelok
5. júl 2022 utorok
5. júl 2023 streda
5. júl 2024 piatok
5. júl 2025 sobota
5. júl 2026 nedeľa

Rok 2024 je priestupný rok a preto sa pridáva vo februári jeden deň a 5. júl pripadne na piatok.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5