Čo všetko vám hrozí, ak prenajímate byt bez zmluvy?

24.07.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Do prenájmu bytu bez zmluvného vzťahu by ste sa nemali púšťať nikdy. To platí pre prenajímateľa i nájomcu.


Všetci odborníci na reality sa zhodujú - nikdy neprenajímajte byt bez zmluvy. Obe strany - nájomca aj prenajímateľ by si mali dohodnúť jasné podmienky a pravidlá a tiež by nemali zabudnúť na všetky detaily a zahrnúť ich do zmluvy. V opačnom prípade vám ako prenajímateľovi hrozí, že nový nájomca môže v byte fajčiť, môže ho demolovať, vodiť si tam akékoľvek návštevy, chovať domáce zvieratá a pod. 

Aby sa vám to skrátka nevymklo spod kontroly, všetko potrebné dajte do nájomnej zmluvy. Potom sa nebude môcť nikto vyhovárať. Obe strany by si zmluvu mali prečítať bod po bode a na spoločnom stretnutí si ju taktiež prejsť.

Ak jedna zo strán nechce zmluvu, zbystrite pozornosť

Ak máte každý mesiac dostatočný obnos peňazí a nemáte problém zaplatiť dva či tri podnájmy vopred, zrejme sa vás tento článok nebude týkať. V takom prípade totiž s veľkou pravdepodobnosťou nájdete byt či dom na prenájom veľmi rýchlo cez realitnú kanceláriu, ktorá vám pomôže nájsť bývanie v priebehu niekoľkých dní

Priestor na špekulácie sa môže vyskytnúť najmä v prípade prenájmov bytov, ktoré nejdú cez realitnú kanceláriu. Teda majiteľ sa rozhodne ušetriť províziu, ktorú by inak zaplatil realitnej kancelárii a umiestni ponuku na prenájom niekde na svoju sociálnu sieť, prípadne obvolá potenciálnych známych či kolegov. Podľa odborníkov práve takíto ľudia často netrvajú na tom, aby boli dodržiavané nejaké konkrétne pravidlá a vedia sa dohodnúť na prenájme aj bez zmluvy.

Skutočne však pozor na ľudí, ktorí vám len ukážu, že v danom byte majú trvalé bydlisko a nepotrebujú podpisovať zmluvy. Byt môže byť vo vlastníctve viacerých osôb a vy sa tak veľmi rýchlo môžete stať obeťou podvodu. Zaplatíte nájom vopred, začnete bývať a po pár dňoch vás príde vysťahovať jeden z majiteľov bytu. Tento scenár sa už udial na Slovensku viackrát.

 

Čo všetko vám hrozí ak prenajímate byt bez zmluvy?

Zdroj: Pixabay

Nájomná zmluva chráni obe strany

Problémom sa dá jednoducho predísť aj keď človek nechce oslovovať realitnú kanceláriu. Stačí si na internete nájsť poriadny vzor nájomnej zmluvy so všetkým čo k tomu patrí a samozrejme treba doplniť detaily špecifické pre konkrétny byt. 

Ak idete do prenájmu bytu, žiadajte od majiteľa zmluvu o prenájme a taktiež doklad o vlastníctve bytu. Ak riešite prenájom cez realitku, tieto veci máte k dispozícii k nahliadnutiu hneď pri prvom osobnom stretnutí. 

Súčasťou zmluvy by mali výpovedné lehoty a spôsob platenia nájomného. Pri prenajímaní zariadeného bytu musí byť jeho vybavenie špecifikované v prílohe nájomnej zmluvy.

V zmluve by malo byť spísané aj to, aby sa o odstránenie prípadných porúch, napríklad pokazenej vodovodnej batérie, postaral majiteľ. Alebo aby nájomcovi po predložení účtov preplatil opravu. 

7 dobrých rád pre budúcich nájomcov 

  • Od budúceho prenajímateľa alebo realitnej kancelárie žiadajte riadnu nájomnú zmluvu a nedajte sa odbiť výhovorkami

  • Zmluvu si riadne prečítajte a zamerajte sa na to, čo je zahrnuté v cene nájmu a čo nie je. Za vodu, energie, telefón alebo káblovú televíziu či internet sa väčšinou dopláca osobitne.

  • Je tiež nesmierne dôležité skontrolovať, či je nájomná zmluva uzavretá na konkrétne obdobie, alebo na neurčitý čas. Ak je zmluva nastavená na neurčito, s majiteľom si dohodnite konkrétne podmienky výpovede a výpovednú lehotu - nechajte si tieto veci doplniť do zmluvy

  • Ak si idete prenajať zariadený byt, trvajte na tom, aby bolo jeho vybavenie špecifikované v prílohe nájomnej zmluvy. V opačnom prípade vás môže majiteľ podozrievať, že niektoré veci zmizli z itinerára bytu

  • Súčasťou nájomnej zmluvy musí byť aj to, kto sa postará o prípadné odstránenie porúch v byte, napríklad pokazenej vodovodnej batérie, tečúcej práčky či nefunkčnej klimatizácie. Možnosťou je aj to, že majiteľ bytu nechá tieto starosti na vás a vy po predložení pokladničných blokov či účtov dostanete od neho náhradu.

  • Kópiu nájomnej zmluvy aj s prílohami si starostlivo schovajte, možno ich budete potrebovať.

  • Vedeli ste, že v riadne prenajatom byte si môžete prihlásiť prechodné bydlisko? Budete tak môcť na tomto mieste dostávať účty z banky alebo za mobil, internet či káblovku na vaše meno priamo do schránky. Nemusíte tak robiť iba na trvalom bydlisku.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo