Čo vám hrozí ak za úver alebo hypotéku ručíte nehnuteľnosťou a nesplácate?

22.07.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Hypotéky - spravodajstvo


Ak neviete splácať svoju hypotéku alebo úver, bezodkladne informujte svoju banku, ktorá navrhne nový postup. Ak sa prestanete ozývať a dlh narastie, môžete prísť o nehnuteľnosť.


Život prináša nevyspytateľné situácie. Tento rok je toho skvelým príkladom. Koronakríza zasiahla všetky sféry nášho života. Najviac sa to však zrejme odrazí na našich peňaženkách. Tí, ktorí nezvládajú splácať svoje úvery môžu požiadať banku o odklad. Ak však teraz na chvíľu zabudneme na koronavírus a možnosť odkladu - čo reálne hrozí človeku, ktorý založil svoj byt a nevládze splácať úver či hypotéku?

Prvú výzvu dostanete SMS-kou alebo e-mailom

V prípade, že dôjde k omeškaniu splátky hypotekárneho úveru, do 14 dní vám príde prvá pripomienka. Banka tak zvyčajne robí formou e-mailu, alebo SMS správy. Pripomienka ale obsahuje iba informáciu o omeškaní, banka totiž zo skúsenosti vie, že to môže byť spôsobené zmenou účtu, alebo aktuálnym nedostatkom finančných prostriedkov.

Ak nedôjde k zaplateniu splátky, banka pridá telefonické upozornenia a po nich nasleduje písomná upomienka doručená poštou. V úvode sme spomínali, že je nesmierne dôležité s bankou komunikovať aj v prípade vašej finančnej krízy. Ak sa totiž ako klient neozývate a neodpovedáte na predchádzajúcu formu komunikácie, banka komunikuje prísnejšie a za omeškanie si účtuje poplatky v niekoľkých desiatkach eur.

 

Aké máte možnosti v prípade nesplácania hypotéky?

Zdroj: Shutterstock

Po štvrťroku príde výzva na splatenie hypotéky

Ešte stále ste majiteľom bytu a stále ste nezaplatili niekoľko po sebe idúcich splátok. Už máte tým pádom negatívny záznam v úverovom registri a na ďalší úver môžete najbližšie roky zabudnúť. 

 

Po písomnej upomienke, zhruba po štvrťroku, príde výzva na predčasné splatenie celej hypotéky. Vo výzve je uvedené, aký postup bude nasledovať ďalej, v prípade že sa s bankou nedohodnete.

Nasleduje súd, nepríjemnosti a exekúcia

Ak niekto nemá na zaplatenie splátky hypotéky, zrejme nebude mať ani na jej predčasné splatenie. Iba v tom prípade, že nájde kupcu nehnuteľnosti a bude tak môcť vyplatiť svoj dlh. 

Ak klient nezareaguje ani po výzve na predčasné splatenie, banka už nemá inú možnosť a využije podanie žaloby na súd. Na súde sa finančná inštitúcia bude domáhať splatenia svojho finančného nároku vyplývajúceho zo zmluvy, čo je pochopiteľné. Ak súd na základe návrhu uzná oprávnenosť nároku, (99% prípadov tak končí), odsúhlasí uspokojenie nárokov banky.

Čo nasleduje? Nepríjemnosti. Pri hypotéke sa totiž ručí prostredníctvom záložného práva nehnuteľnosti. Je len otázkou času, kedy súd odsúhlasí nárok banky, poverí exekútora a ten vykoná exekúciu nehnuteľnosti dlžníka. Posledným bodom je potom vyhlásenie dobrovoľnej dražby, za ktorú klient ručí.

Celý proces trvá niekoľko mesiacov. Končí sa predajom nehnuteľnosti tomu záujemcovi, ktorý zadal ponuku minimálne vo výške hodnoty založenej nehnuteľnosti. Z celkovej ceny si banka vezme výšku nesplateného hypotekárneho úveru, exekútor svoje poplatky a pokiaľ ostane aj zvyšná suma, tá ešte môže pripadnúť bývalému dlžníkovi.

Dražba je však poslednou možnosťou, ako sa banka vysporiadava s neplatičom. Prioritou je dohodnúť nové podmienky, ktoré budú pre obe strany prijateľné. Je veľmi časté, že banka pristúpi na odloženie splátok na polroka či rok. Nie je to ideálne riešenie, ale môže zachrániť dlžníkovi strechu nad hlavou.

Ak klient banke vydokladuje, že nemá prácu alebo je dlhodobo práceneschopný, banka môže klientovi odložiť splátky na 6 mesiacov, počas ktorých však musí splácať úroky. Toto riešenie nie je príliš výhodné. Okrem toho banky tento odklad klientovi zapíšu do úverového registra neplatičov, čo mu môže sťažiť získanie úveru v budúcnosti.

Aké máte možnosti v prípade nesplácania hypotéky?

  • Dočasné zníženie alebo odloženie splátky približne na 6 mesiacov

  • Trvalé zníženie splátky spolu s predĺžením splatnosti

  • Pristúpenie nového účastníka úverového vzťahu

  • Refinancovanie hypotéky – 

  • Dohodnutie sa na predaji nehnuteľnostiPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Hypotéky - spravodajstvo