Praxou k zamestnaniu 2: príspevok na mzdu až 780 eur a 1000 nových pracovných miest

27.07.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Za zamestnanie mladého nezamestnaného môžete získať nielen príspevok na jeho mzdu ale aj na jeho mentorovanie. Musia sa však dodržať nasledujúce podmienky.


Od spustenia projektu Praxou k zamestnaniu 2 si ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sľubuje až 1 000 pracovných miest pre mladých bez praxe.

Prvou podmienkou na získanie príspevku je totiž zamestnanie nezamestnaného mladého človeka do veku 29 rokov.

Projekt Praxou k zamestnaniu 2 sa spúšťa spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Zamestnávatelia, ktorí budú mať záujem o zapojenie sa do projektu, komunikujú s úradom práce.

Vytvorenie nového pracovného miesta

Zamestnávateľ, ktorý vytvorí nové pracovné miesto a zamestná nezamestnaného do 29 rokov veku, môže požiadať o:

  • Príspevok na mzdu zamestnanca
  • Príspevok na mentora, ktorí zamestnanca bude počas jeho zamestnania viesť
  • Príspevok na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky či náradie

Vytvorené pracovné miesto musí umožniť mladým ľuďom zvýšiť si svoje odborné zručnosti a vedomosti a získať prax, ktorá zodpovedá ich dosiahnutému vzdelaniu. K dispozícií bude pri zapracovaní a získaní praxe aj mentor – starší, skúsenejší kolega prípadne vedúci, ochotný pomôcť a poradiť.

Pracovné miesto sa vytvorí najmenej na 6 mesiacov, prípadne na dobu neurčitú. Uchádzač o zamestnanie bude podľa toho zamestnaný taktiež najmenej na 6 mesiacov, prípadne na dobu neurčitú.  

„Zamestnávateľ si môže takto vyškoliť zamestnanca presne podľa svojich predstáv a následne mu ponúknuť trvalé miesto. A mladý človek získa prax, nové vedomosti aj zručnosti. Je to win-win situácia pre zamestnávateľa, zamestnanca aj štát,“ vysvetľuje o projekte minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Ak trvá pracovný pomer dlhšie ako 6 mesiacov, poskytuje sa príspevok na mzdu najviac 9 mesiacov.

Finančné prostriedky na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa nemožno poskytnúť na pracovné miesto vytvorené v Bratislavskom samosprávnom kraji. Zmyslom projektu je podpora zamestnanosti v ostatných samosprávnych krajoch Slovenska.

 

Praxou k zamestnaniu 2: príspevok pre nezamestnaných z úradu práce

Zdroj: Shutterstock

Výška príspevku pre zamestnávateľa

Ako sme už vyššie uviedli, zamestnávateľ môže žiadať o príspevok, ktorý sa skladá z troch častí: na mzdu, na mentora a na pomôcky.

Výška príspevku na mzdu zamestnanca je 95 % celkovej ceny práce, maximálne do výšky 784,16 eura.

Na každého mentora sa môže prispieť až do výšky 98,02 eura a na ochranné osobné pracovné pomôcky či náradie môže zamestnávateľ získať príspevok najviac 71,92 eura.

Kto môže byť v rámci projektu Praxou k zamestnanosti

Na novovytvorené pracovné miesto môže zamestnávateľ zamestnať len osobu z cieľovej skupiny, inak nebude mať nárok na príspevok z úradu práce.

Do cieľovej skupiny patria mladí ľudia vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie do veku 29 rokov. "Zapísaní" na úrade práce, teda vedení v evidencii, musí byť uchádzač aspoň jeden mesiac a musia byť zaradení do projektu v rámci oprávneného územia realizácie projektu (napr. človek, evidovaný na úrade práce v Bratislave, nemôže pracovať v Prešove)

Absolvovať tento projekt možné úchadzač o zamestnanie len raz.

 

Vytvoriť pracovné miesto nemusí len podnik, takto pracovať je možné aj napr. u neziskovej organizácie, občianskeho združenia, nadácie. Zamestnávať vrámci projektu Praxou k zamestnanosti 2 môžu mikro, malé alebo stredné podniky, podnikatelia ale aj orgány štátnej a verejnej správy, obce a VÚC a pod.

Aké sú ďalšie programy na podporu nezamestnaních

Aby sa zvýšila zamestnanosť absolventov škôl, prípadne dlhodobo nezamestnaných mladých, existujú programy v spolupráci s Ústredím práce. Prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžu mladí žiadať o:

Mladí, ktorí si sami nájdu prácu, môžu úrad práce požiadať o príspevok ku mzde vo výške 126,14 eura na prvých 6 mesiacov a 63,07 eura na ďalších 6 mesiacov. Tento príspevok pre aktívnych mladých avizoval Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak v tlačovej správe 20. júla.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Mzda - spravodajstvo