Svadba počas pandémie. Aké obmedzenia platia tento rok?

03.08.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Mnohé páry tohtoročnú svadbu odložili. Tí, ktorí sa rozhodli ju mať museli čakať na uvoľnenie opatrení. Niektoré obmedzenia sú však naďalej v platnosti.


Pandémia ochorenia COVID-19 tento rok zmenila plány asi všetkým, nielen svadobčanom. Zákaz stretávania sa väčšieho počtu ľudí a množstvo ďalších preventívnych opatrení však výraznejšie skomplikovalo aj uzatváranie manželských zväzkov. Kým v marci a apríli boli pravidlá veľmi zložité, koncom mája došlo k úpravám, ktoré už umožňujú viac-menej plnohodnotnú svadbu aj tento rok.

Obrad a hostina bez rúška len pre mladomanželov

Od štvrtka 28. mája platia niektoré nové pravidlá pre ženíchov a nevesty. Nemusia už nosiť ochranné rúška a svadobnú hostinu i obrad si môžu užiť bez prekrytia tváre. 

Svadobných obradov sa už môžu zúčastniť už aj svadobní hostia. To vzhľadom na hygienické odporúčania súvisiace so zabezpečením minimálneho počtu ľudí doposiaľ nebolo možné. Obradu sa mohlo zúčastniť len 6 ľudí (snúbenci, dvaja svedkovia, sobášiaci a matrikárka). Mnohí sa preto rozhodli svadbu zrušiť či preložiť na jeseň alebo budúci rok.

V platnosti naďalej zostáva nutnosť dezinfekcie rúk, rúška pre hostí či dodržiavanie dvojmetrových bezpečnostných odstupov. 

 

Svadba a koronavírus - aké aktuálne platia obmedzenia a zákazy?

Zdroj: Shutterstock

Ktoré koronavírusové obmedzenia naďalej platia?

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal v máji zmenu opatrenia, ktorou sa povoľuje konanie bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní stanovených protiepidemických opatrení:

 • vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

 • pri vchode do kostola alebo na matričný úrad aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

 • zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,

 • preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad - ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi,

 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

 • ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),

 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

 • tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),

 • pri východe z kostola a matričného úradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu 

Podmienky môže určiť aj matričný úrad

Občianske obrady sa tento rok konajú aj počas najprísnejších opatrení. Podmienky, za akých sa civilné svadobné obrady konajú od prepuknutia pandémie koronavírusu, si s ohľadom na platné preventívne opatrenia určujú jednotlivé matričné úrady.

Ku každému sobášu sa aktuálne pristupuje individuálne. Všetko je na dohode matriky s budúcimi mladomanželmi, píše Bratislavskykraj.sk na svojej webstránke.

Od stredy 27. mája 2020 sa vnútorné priestory prevádzok môžu riadiť alternatívne buď pravidlom 15 m2 na zákazníka, alebo 2 m odstup medzi zákazníkmi, alebo 2 m vzdialenosť medzi stolmi v reštauráciách, baroch, krčmách.

Otvorenú prevádzku možno mať už aj po 22:00, ak ide o uzavretú spoločnosť. Je však potrebné viesť evidenciu o zúčastnených.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5h