Do septembra možno opäť žiadať o príspevok na nízkoenergetický dom

11.08.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


O príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie možno žiadať od 1. júla do 1. septembra 2020.


O príspevok vo výške 8-tisíc eur na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie môžu záujemcovia žiadať od 1. júla do 30. septembra.

Tí, ktorí to zatiaľ nestihli teda ešte môžu využiť niekoľko týždňovú príležitosť na získanie príspevku. V rámci druhej výzvy, vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV) 18. mája, môže dotáciu získať dvesto vlastníkov nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Elektronicky formulár žiadosti je dostupný na webovom portáli www.byvajteusporne.sk.

Informovala o tom agentúra SITA.

Kto môže požiadať o príspevok?

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu, má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, a je občanom Európskej únie.

Ak je rodinný dom vo vlastníctve viacerých osôb, tak:

  • v prípade podielového spoluvlastníctva viacerých fyzických osôb je potrebné predložiť písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov - vzor dostupný na stiahnutie.

  • v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné predložiť plnomocenstvo druhého z manželov na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania s úradne osvedčeným podpisom - vzor dostupný na stiahnutie.

Čo treba vedieť o príspevku na nízkoenergetický dom

  • Príspevok je možné poskytnúť na nové rodinné domy s podlahovou plochou do 200 štvorcových metrov, na ktoré bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie najskôr v roku 2018.
  • Rodinný dom musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov pre budovy s takmer nulovou potrebou energie.
  • Príspevok už nie je možné kombinovať s inými dotáciami na rodinný dom alebo jeho technický systém (napríklad Zelená domácnostiam II).
  • Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyčlenilo v druhej výzve na predkladanie žiadostí o príspevok na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie spolu 1,6 milióna eur.
  • Maximálny počet dvesto žiadateľov v druhej výzve je oproti prvej nižší o tristo, pričom rozpočet pri zachovaní výšky príspevku je teraz nižší o 2,4 milióna eur.
 

O príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie možno žiadať od 1. septembra

Zdroj: Shutterstock

Rozdali už milióny eur

V prvej výzve malo na príspevok pre rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie nárok päťsto záujemcov pri celkovom objeme 4 milióny eur. Ministerstvo zdôvodnilo nižší počet možných uchádzačov a rozpočet v druhej výzve tým, že sa chce vyhnúť skúsenosti z prvej výzvy, keď záujemcovia podali väčšinu žiadostí počas prvých dní.

„Čo malo negatívny vplyv na následný proces posúdenia prijatých žiadostí. Ministerstvo má samozrejme záujem pokračovať s daným typom podpory aj v nasledujúcom období a vyhlásiť ďalšiu výzvu s prihliadnutím na disponibilné finančné zdroje a personálne kapacity na spracovanie žiadostí,“ vysvetlil rezort.

Pozor na chybičky

Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) upozorňuje, aby záujemcovia pri žiadostiach o príspevok dávali pozor na chyby, ktoré vlani vyradili viacerých uchádzačov o dotáciu z prvej výzvy. Každá novostavba postavená od roku 2021 bude musieť spĺňať nároky ekologickejšieho bývania, teda požiadavky na potrebu primárnej energie pre energetickú triedu A0. „Dosiahnutie požiadaviek predpokladá budovy s veľmi nízkou potrebou energie, ktorých spotreba by mala byť v značnom rozsahu pokrytá z obnoviteľných zdrojov. Štát preto už v minulom roku začal v tomto smere s osvetou a v roku 2019 vyhlásil prvú výzvu žiadostí o dotáciu vo výške 8-tisíc eur,“ povedal predseda ZVMM Martin Mihál.

Názory rezortu dopravy a výstavby a projektantov na stavbu a navrhovanie takmer nulových domov sa líšia. „Aj podľa nášho prieskumu, ktorý sme v máji organizovali na vzorke sto projektantov a architektov z celého Slovenska, až 90 % z nich buď nesúhlasí s povinnosťou stavať takéto domy a privítalo by dobrovoľnosť s finančnou motiváciou štátu alebo pripúšťa povinnosť, ale za podmienky kompenzácie zvýšených nákladov zo strany štátu,“ uviedol podpredseda ZVMM Gabriel Szöllösi.

Prvej výzvy sa účastnilo takmer 500 ľudí

V prvej výzve podalo elektronicky žiadosť o príspevok maximálne možných päťsto záujemcov, následne žiadosť listinne doručilo 480 uchádzačov.

„Z listinne doručených žiadostí bolo rozhodnuté o poskytnutí príspevku pri 397 žiadostiach v celkovej výške 3 176 000 eur,“ priblížilo ministerstvo dopravy a výstavby.

„V rámci prvej výzvy bolo v 11 prípadoch konanie zastavené pre nedodržanie lehôt na predloženie dokladov zo strany žiadateľa alebo predmetom konania nebol rodinný dom, ale rekreačný objekt a podobne,“ dodal rezort. V 70 prípadoch rozhodol neposkytnúť príspevok pre prekročenie celkovej podlahovej plochy alebo nedosiahnutie energetickej triedy A0 či požadovaných súčiniteľov prechodu tepla stavebných konštrukcií.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5h