Auto môžete z evidencie vyradiť klasicky aj elektronicky. Tu je kompletný návod

12.08.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ak svoje vozidlo už neplánujete ďalej používať a jeho predaj je bezpredmetný, potrebujete požiadať o vyradenie vozidla z evidencie.


Ak ste v domácnosti došli k záveru, že vaše auto už nebudete ďalej používať, prípadne je už pre vašu rodinu pristaré, musíte ho vyradiť z evidencie. Auto by nemalo zostať stáť na parkovisku a zaberať tak miesto ostatným obyvateľom vašej obce. Ak auto už nebudete používať a chcete ho zlikvidovať, na odhlásenie budete potrebovať aj potvrdenie o tom, že bolo vozidlo zlikvidované ekologicky.

Koľko stojí vyradenie auta z evidencie?

Ak ste dúfali, že to bude zadarmo, dúfali ste správne. V prípade vozidiel kategórie M1, N1 a L2 sa neplatí žiaden poplatok. Pri iných kategóriách je správny poplatok vo výške 5 eur. 

Pri využití elektronickej služby je poplatok vo výške 2,50 €. Príspevok do Environmentálneho fondu, ktorý platí žiadateľ o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla, je 500 eur.

 

ako vyradiť staré auto z evidencie?

Zdroj: Pixabay

Ako vyradiť auto z evidencie?

Ak ste sa rozhodli vyradiť auto z evidencie, môžete o vyradenie požiadať ako vlastník, držiteľ vozidla alebo splnomocnená osoba na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte alebo cez elektronickú službu. 

Ak máte elektronický občiansky preukaz a disponujete aj kvalifikovaným elektronickým podpisom, vozidlo môžete vyradiť z evidencie aj elektronicky. Ministerstvo vnútra SR tento rok upozorňuje, že pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie počas mimoriadnej situácie (COVID-19) nie je potrebné odovzdávať osvedčenia o evidencii časť I. a časť II.

Treba myslieť na to, že pri vyradení starého vozidla (kategória M1,N1,L2) je v prvom rade potrebné zabezpečiť ekologické spracovanie. To znamená, že ho musí odviesť alebo nechať odviesť k autorizovanému spracovateľovi, resp. osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel na Slovensku alebo v Európskej únii a zošrotovať. Takáto inštitúcia potom môže vydať rovno aj potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie a teda v tomto konkrétnom prípade nie je potrebné  žiadať o vyradenie vozidla dopravný inšpektorát, pretože k vyradeniu dôjde automaticky na základe podnetu spracovateľa. Ak by vám spracovateľ takéto potvrdenie nevedel vydať, je potrebné o vyradenie požiadať tak, ako pri vozidlách ostatných kategórií.

Aké doklady treba k vyradeniu vozidla z evidencie?

  • Potvrdenie od spracovateľa starých áut (v prípade, že bolo vystavené mimo Slovenska alebo Českej republiky, musí byť toto potvrdenie úradne preložené do slovenského jazyka)

  • Platný doklad totožnosti

  • Splnomocnenie, ak auto vyraďuje iná osoba ako držiteľ alebo vlastník

Pozor! Obe osvedčenia o evidencii (malý a veľký technický preukaz) musia byť spolu s tabuľkami s evidenčným číslom odovzdané spracovateľovi auta.

Vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla - ako na to?

Ak chcete vyradiť z evidencie automobil, ktorý už z nejakého dôvodu neexistuje, môžete tak tiež urobiť. Mali by ste však vedieť, že ak vyraďujete fyzicky neexistujúce vozidlo, musíte uhradiť príspevok do Environmentálneho fondu vo výške 500 eur.

Budete k tomu potrebovať nasledovné doklady:

  • Platný doklad totožnosti

  • V prípade právnickej osoby aj originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list

  • Splnomocnenie, ak auto vyraďuje iná osoba ako držiteľ alebo vlastník

  • Rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla (žiadosť o jeho vydanie nájdete na http://www.ersv.sk)

  • Osvedčenia o evidencii, prípadne čestné prehlásenia o ich strate alebo odcudzení, a tabuľky s evidenčným číslom, prípadne oznámenie o strate alebo odcudzení

Dá sa opätovne prihlásiť vozidlo? Dá, ale…

Ak sa po nejakom čase rozhodnete svoje auto opäť prihlásiť, môžete tak urobiť len v takom prípade, že prejde technickou kontrolou. 

Dobrou správou je, že ak bolo vozidlo dočasne vyradené z evidencie počas krízovej situácie (COVID-19), opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla je oslobodené od správneho poplatku.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5h