Minimálna mzda vzrastie v roku 2021 až na sumu 623 eur

31.08.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Minimálna mesačná mzda vzrastie oproti tomuto roku o 43 eur. Pre mnohých je to sklamanie. Niektorí čakali, že sa nezmení, iní, že bude rásť viac.


So sumou 623 eur pre minimálnu mzdu na rok 2021 nie sú spokojní všetci. Je to kompromisný výsledok jednaní medzi zástupcami zamestnávateľov, ktorí nechceli zvyšovať minimálnu mzdu a medzi odborármi, ktorí naopak požadovali zvýšenie minimálnej mzdy až na sumu 656 eur.

Určenie výšky minimálnej mzdy

Suma minimálnej mzdy sa z roka na rok určovala ako výsledok jednaní medzi zástupcami zamestnávateľov, zamestnancov (odborármi) a vládou.  V októbri minulý rok bola schválená novela Zákonníka práce, ktorým sa stanovil mechanizmus na určenie sumy minimálnej mesačnej mzdy, ak nedôjde k dohode.

Podľa Zákonníka práce sa tak minimálna mesačná mzda stanoví ako 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Konkrétne tak minimálna mzda na rok 2021 by podľa tohto mechanizmu mala byť až vo výške 660 eur. Priemerná mzda za rok 2019 dosiahla sumu 1092 eur (údaj v marci 2020 zverejnil Štatistický úrad)

Sumu 623 eur schválila vláda 26. augusta 2020 (tj. zmena zákona o minimálne mzde).  Výška minimálnej mzdy tak nebude 60 % ale 57 % zo sumy 1092 eur. Novelu zákona ďalej schvaľuje Národná rada SR a nakoniec potvrdzuje podpisom pani prezidentka.

 

Minimálna mzda vzrastie v roku 2021 až na sumu 623 eur

Aká bude hodinová mzda zamestnanca

Zamestnancovi, ktorý pracuje na základe pracovnej zmluvy s týždenným 40 hodinovým pracovným časom, patrí minimálna hodinová mzda vo výške 3,580 eur.

Takáto minimálna mzda platí aj pre pracovníkov pracujúcich na základe dohôd (o pracovnej činnosti,....).

Ak je týždenný pracovný čas zamestnanca nižší než 40 hodín, bude jeho minimálna hodinová mzda vyššia. Konkrétne sumy uvádza tabuľka.

Tabuľka: Týždenný pracovný čas a výška minimálnej hodinovej mzdy.

Týždenný pracovný čas Minimálna hodinová mzda
40 hodín 3,580 €
38,75 hodín 3,695 €
37,50 hodín 3,819 €

Zdroj: Jozef Mihál, relia.sk

Vývoj minimálnej mesačnej mzdy v uplynulých rokoch

Ako rástla minimálna mzda od roku 2016 môžete názorne vidieť v našej tabuľke:

Tabuľka: Vývoj minimálej mesačnej mzdy od roku 2016

Rok 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Minimálna mzda 623 € 580 € 520 € 480 € 435 € 405 €

Zdroj: Finance.sk

V budúcom roku bude minimálna mzda vyššia o 43 eur. Najväčší nárast sumy bol práve z roka 2019 na rok 2020 a to až o 60 eur. Minimálna mzda v roku 2018 bola nižšia o 40 eur oproti roku 2019. Rozdiel medzi rokom 2018 a 2017 bol 45 eur a medzi rokom 2017 a 2016 práve 30 eur.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5