Sv. Václav v ČR: obchody zatvorené a národná púť v rúškach

28.09.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Sviatky


V česku si pripomínajú sv. Václava. Rok 2020 je v znamení zrušených osláv. Národná svätováclavská púť sa však koná, i keď s obmedzeniami a úpravou programu.


28. september: Svätý Václav a deň českej štátnosti

Kým na Slovensku bola národná púť 15. septembra de facto zrušená, v Českej republike "len" upravili program. A to sú naši západní susedia považovaní za pomerne ateistický národ. Navyše čísla nakazených sú oproti Slovensku niekoľkonásobne vyššie.

Iste to súvisí i so samotnou osobou svätého Václava - kniežaťom z rodu Přemyslovcov. Okrem toho, že je patrónom Českej republiky, predstavuje i symbol českej štátnosti. Dokázal zachovať suverenitu českého štátu aj po porážke od saského kráľa Henricha Vtáčknika. Založil rotundu sv. Víta. V roku 935 bol zavraždený bratom Boleslavom v Starej Boleslavi pravdepodobne ako 28 ročný. Vychoválala ho stará mama svätá Ľudmila, ktorá tiež zomrela mučeníckov smrťou. Po smrti bol Václav uctievaný ako svätý. Už za svojho života bol známy veľkou zbožnosťou. O jeho živote sa však dozvedáme viac z legiend. Historických prameňov sa veľa nedochovalo alebo sa o Václavovi zmieňujú okrajovo či nepriamo.

Kedy sú v Česku zatvorené obchody

Na Slovensku sme si zvykli, že obchody a nákupné centrá sú vo sviatok vždy zatvorené. V Českej republike tomu tak nie. Z celkových 14 sviatkov a dní pracovného voľna, sú obchody zatvorené iba v ôsmych prípadoch.

Tabuľka: Kedy sú obchody v ČR zatvorené

Názov sviatku Dátum Deň v týždni
Nový rok, Deň obnovy samostatného českého štátu 1.1.2020 streda
Veľkonočný pondelok 13.4.2020 pondelok
Deň víťažstva (nad fašizmom, koniec 2. svet. vojny) 8.5.2020 piatok
Deň českej štátnosti, sv. Václav 28.9.2020 pondelok
Deň vzniku samostatného Československa 28.10.2020 streda
Štedrý deň 24.12.2020 štvrtok
1. sviatok vianočný 25.12.2020 piatok
2. sviatok vianočný 26.12.2020 sobota

 

Zdroj: Pixabay

Tabuľka: Prehľad štátnych sviatkov a dňov pracovného pokoja

Dátum Názov sviatku Obchody zatvorené/otvorené
1.1. Deň obnovy samostatného českého štátu, Nový rok zatvorené
koniec marca/začiatok apríla Veľký piatok otvorené
koniec marca/začiatok apríla Veľkonočný pondelok zatvorené
1.5. Sviatok práce otvorené
8.5. Deň víťazstva nad fašizmom (koniec 2. svet. vojny) zatvorené
5.7. Deň slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda otvorené
6.7. Deň upálenia mistra Jana Husa otvorené
28.9. Deň českej štátnosti, sv. Václav zatvorené
28.10. Deň vzniku samostatného Československa zatvorené
17.11. Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené
24.12. Štedrý deň zatvorené
25.12. 1. sviatok vianočný zatvorené
26.12. 2. sviatok vianočný zatvorené


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Sviatky