Nudzový stav 30 dní, vyučovanie bez spevu, v divadlách 500 divákov. Aj takto vypadajú opatrenia v ČR

05.10.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


V Česku sa nesmie spievať, no v kostoloch sa pomodlí až stovka. Šport je bez divákov, v divadle až 500. Máme na Slovensku prísnejšie opatrenia? A je to tak dobre alebo zle?  


Pre zhoršujúcu sa situáciu a rýchle až skokové narastanie počtu chorých sa v oboch krajinách rozhodlo o sprísnení opatrení.  Obom vládam bolo vytýkané, že rozhodnutia a zmeny prijímali pri prvej vlne skovo s okamžitou platnosťou a mnoho ľudí sa nestihlo na danú situáciu pripraviť.  Akceptovať niektoré rozhodnutia našich politikov je skutočne ťažké a obzvlášť, keď sa pozrieme na to, ako danú situáciu riešia u našich susedov.  Aj v Českej republike prijali obmedzenie hromadných podujatí, výuky na školách, vyhlásili núdzový stav......no predsa sú tu rozdiely. Hneď prvý je tom, kedy sprísnené pravidlá začínajú platiť: na Slovensku od štvrtku 1. októbra, v Českej republike od pondelka 5. októbra.

Tabuľka: Epidomilogická situácia v Česku a na Slovensku k 30.9.2020

  Česká Republika Slovensko
Aktuálny počet osôb s preukázaným ochorením COVID-19 36 255 6 270
Počet vyliečených po ochorení COVID-19 33 841 4 620
Denný prírastok ľudí s ochorením COVID-19 3 493 797
Počet úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 666 48
Počet hospitalizovaných osôb 1 028 259
Počet uskutočnených testov v daný deň 19 696 10 938

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva ČR, Ministerstvo zdravotníctva SR

 

Núdzový stav je dlhší o 15 dní

Presvedčiť opozíciu o nutnosti vyhlásenia núdzového stavu mali pri tejto druhej vlne obe vlády omnoho väčší problém. Avšak nakoniec k tomu predsa len došlo a núdzový stav je vyhlásený v oboch krajinách.

  Česká republika Slovensko
Dĺžka trvania núdzového stavu 5.10. - 3.11.2020 (30 dní) od 1.10. do 14.11 (45 dní)

Núdzový stav je v Českej republike vyhlásený na 30 dní, prijaté opatrenia však momentálne platia 14 dní.

Obmedzenie hromadných podujatí

Hlavní hygienici, ministri zdravotníctva či predstavitelia oboch vlád (ČR aj SR) považujú za hlavné ohniská nákazy hromadné podujatia.

  Česká republika Slovensko
  Vo vnútri Vonku Vo vnútri Vonku
Počet osôb na hromadných akciách 10 osôb 20 osôb 50 osôb 0 osôb

V Českej republike sa obmedzuje špeciálne špeciálne spev a šport

Divadelné predstavenia a koncerty, pri ktorých sa prevažne spieva sú zakázané. Českej republike má tak na 2 týždne červenú opera či muzikál. Ostatných divadelných, filmových a iných umeleckých prestavení, pri ktorých sa prevažne nespieva (teda menej ako polovicu predstavenia), sa môže účastniť najviac 500 divákov v rúšku, pričom každý účastník musí mať miesto na sedenie, nesmú sa podávať potraviny a musia sa dodržovať rozostupy od iných účastníkov aspoň 2 metre.

Športové akcie a podujatia sa konajú bez divákov. Účastniť sa ich môžu len športovci vrátane osôb zabezpečujúcich organizačné a technické zázemie (napr. rozhodcovia, zdravotníci, novinári športových správ), pričom celkovo v areáli nesmie byť viac ako 130 osôb. To platí pre vonkajšie aj vnútorné športoviská.

 

 

Zdroj: Shutterstock

Reštaurácie, bary a diskotéky

Reštaurácie a iné stravovacie zariadenia sú v oboch krajinách otvorené od 6.00 do 22.00.  Zákazníci musia sedieť s odstupom medzi stolmi. Pri jednom stole  v ČR môže sedieť najviac 6 zákazníkov a v žiadnej prevádzke nesmie byť v podniku viac osôb, než je miest k sedeniu.

Počet osôb v kostoloch

I v pomerne ateistickej krajine akou je Česko sa môže v kostole naraz pomodliť viac ľudí než na Slovensku. Na jednej bohoslužbe sa môže účastniť až 100 osôb, avšak musia mať miesto na sedenie a nesmie sa spievať.  Na Slovensku je povolených len 50 osôb naraz. Bohoslužba by nemala trvať viac než 30 minút a je tiež bez spevu.

Obmedzenie na školách

Pri obmedzeniach na školách sa postupuje podľa semaforu, ktorý rozdeľuje kraje na zelený (4*), oranžový(*) a červený (*).  Na nasledujúcich 14 dní bude vo všetkých školách (okrem materských škôl) obmedzená výuka hudobnej a telesnej výchovy.

Praha a všetky červené a oranžové kraje budú mať obmedzenú prevádzku škôl. Stredoškoláci a vysokoškoláci prechádzajú do distančnej formy vzdelávania (online, z domova), zachovaná bude iba povinná školská dochádzka (1. a 2. stupeň ZŠ, MŠ). Obmedzenú výku majú tiež jazykové školy, umelecké a strediská voľného času. Výnimku ma iba praktické vyučovania, laboratórna, experimentálna alebo umelecká práca (max 15. osôb v triede) či individuálne konzultácie alebo návšteva knižníc alebo študovní.

*počet krajov zaradených v danom pásme platný k 2.10.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5h