Vízia ako urobiť za 10 rokov Slovensko moderné a úspešné

06.10.2020 | Redakcia, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ministerstvo financií uverejnilo strategický plán, na ktorom sa podieľalo približne 100 expertov z mimovládneho a podnikateľského prostredia. Prinášame zhrnutie i celý dokument.


„Povesť Tigra Európy zapadla prachom, klesáme v medzinárodných rebríčkoch, či už v oblasti vzdelávania, podnikateľského prostredia, vymožiteľnosti práva alebo zdravotníctva. Stojíme pred veľkými výzvami ako sú starnúce obyvateľstvo, nové technológie a automatizácia.“, uvádza minister financií Eduard Heger hneď na začiatku úvodného slova k celej vízii. 

Ako by malo Slovensko vypadať a čo všetko „sa chystá“ do roku 2030? Víza predpokladá a dáva si za cieľ reformovať 8 oblastí ekonomického života slovenského obyvateľstva:

  • Fiškálne reformy (rozpočty a dane)
  • Zelená ekonomika (ochrana prírody, lepšie využívanie zdrojov)
  • Trh práce a sociálna udržateľnosť (integrácia Rómov, podpora bývania, zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín)
  • Vzdelávanie (materské školy od 3 rokov, rast platov učiteľov, reforma VŠ)
  • Veda, výskum a inovácie 
  • Zdravie (ambulatná a dlhodobá starostlivosť, reforma kompetencií)
  • Verejné inštitúcie a regulácie (boj proti korupcii, reforma verejnej správy)
  • Digitalizácia

„Musíme nastoliť spravodlivosť, rovnosť pred zákonom. Už žiadni „naši ľudia“, ktorí bohatnú vďaka známostiam, korupcii a privilégiu beztrestnosti. 

Musíme mať vzdelávanie, ktoré bude magnetom pre deti a mladých ľudí, lebo ich dobre pripraví na život, na nové úlohy. 

Musíme mať zdravotníctvo, ktorého sa nebudeme báť. Zdravotníctvo, ktoré poskytuje kvalitné služby pacientom a dôstojné podmienky na prácu pre lekárov a zdravotné sestry. 

Musíme mať podnikateľské prostredie, ktoré rozvíja talenty a tvorí výraznú časť HDP zo zdrojov s vysokou pridanou hodnotou.

A na záver, musíme mať kvalitnú a efektívnu verejnú správu a verejné služby porovnateľné s najlepšími v súkromnom sektore.“ , zdôrazňuje minister financií Heger.

Ak hľadáte detailnejšie informácie, stiahnuť si môžete nielen prehľadné 10 stránkové zhrnutie ale aj podrobný 120-stranový dokument plný údajov a faktov o súčasnom stave ekonomiky, ako aj popis nástrojov a krokov, ktoré by mali smerovať k dosiahnutiu stanovených cieľov.

Názov dokumentu Subor
Moderné a úspešné Slovensko - zhrnutie (10 strán)  Sťahuj pdf
Moderné a úspešné Slovensko - celý dokument Sťahuj pdf

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Zdroj: ShutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo