Vzdám sa časti peňazí, ale neprídem o prácu. Takto môže vyzerať kurzarbeit na Slovensku

12.10.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Čo znamená kurzarbeit? Ako pomôže firmám a zamestnancom tlmiť dopady koronakrízy? Prinášame praktický prehľad aj to, v čom sú výhody.


Skúsenosti z aktuálnej mimoriadnej situácie ukazujú, že na Slovensku existuje priestor na zavedenie systémovej podpory. Myslia si to odborníci aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Kurzarbeit ako nástroj udržania pracovných miest v prípade ekonomických ťažkostí má vzor z nemeckého systému a Slovensko si z neho môže vziať to najlepšie.

Čo je to kurzarbeit?

Kurzarbeit je v podstate núdzový režim alebo skrátená pracovná doba pre zamestnancov a zamestnávateľov. Znamená, že zamestnanci pracujú kratšie a výpadok príjmu im nahradí štát. Naopak zamestnávateľ sa za to, že štát prevezme jeho náklady, zaviaže neprepúšťať ľudí. Ak totiž zamestnávateľ nemá pre svojich zamestnancov prácu, pravdepodobne ich prepustí a rastie tak nezamestnanosť, ktorú štát potrebuje znižovať. 

Kurzarbeit je znakom obdobia recesie, kedy klesá dopyt a výrobcovia musia obmedziť výrobu. Uplatňovali ho mnohé krajiny v čase krízy v rokoch 2008 až 2010, omnoho viac však využívajú štáty Európy najmä počas pandémie koronavírusu.

Keď homeoffice neprichádza do úvahy

Mnohé IT či digitálne firmy po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 zaviedli možnosť práce z domu, čím sa dokázali ako-tak vyrovnať s aktuálnou situáciou a neohrozovať tým zdravie a životy svojich pracovníkov. Avšak napríklad výrobné firmy túto možnosť pochopiteľne nemajú a preto kurzarbeit pre ich fungovanie môže byť v tomto a v nasledujúcich rokoch kľučový.

Zamestnanec počas kurzarbeitu odpracuje len polovicu pracovného času, a napriek tomu jeho výplata dosahuje takmer priblizne 84 % výplaty pri plnej pracovnej dobe. Ak zamestnanec odpracuje len polovicu pôvodnej pracovnej doby, neznamená to, že by mal v čase, keď nepracuje, automaticky voľno. Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na školenia alebo mu zaistiť ďalšie vzdelávanie. Pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov je možné získať ďalšie dotácie z Európskeho sociálneho fondu. Zamestnanie na skrátenú pracovnú dobu môže u jedného zamestnanca trvať až dva roky.

 

Vzdám sa časti peňazí, ale neprídem o prácu. Takto môže vyzerať kurzarbeit na Slovensku

Zdroj: Shutterstock

Kurzarbeit počas pandémie na Slovensku

Kurzarbeit na Slovensku aktuálne v reči ministerstva práce znamená “príspevok na udržanie zamestnanosti”. Jeho fungovanie popisuje stránka www.pomahameludom.sk. O príspevok môžu žiadať najmä zamestnanci a živnostníci, ktorí museli z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva zavrieť svoje prevádzky, no tiež ďalšie vymedzené skupiny ľudí. 

Konkrétny príspevok môže na Slovensku dosiahnuť výšku 80% priemerného zárobku zamestnanca do výšky 1100 eur, ďalej napríklad živnostníci môžu získať v závislosti od poklesu tržieb príspevok do výšky 540 eur. O výške príspevku rozhoduje napríklad to, ako veľmi klesol váš príjem, ako dlhe ste zamestnaný či SZČO. Podmienky sú však pomerne prísne a od začiatku pandémie aj tieto dávky bojujú s vysokou administratívnou náročnosťou, ako na strane prijímateľov pomoci, tak na strane štátu.

V skutočnosti ale ide o prvú pomoc štátu, skutočný kurzarbeit môže na Slovensku začať až v roku 2022. Jeho podobu ešte musí určiť Ministerstvo práce resp. súčasná vláda SR. Ministerstvo chce v protikrízovom programe „Prvá pomoc“ pokračovať až do konca kalendárneho roka 2021.

Zamestnanec odpracuje len polovicu pracovného času, a napriek tomu jeho výplata dosahuje takmer 84 % výplaty (najmenej 60 % výplaty) pri plnej pracovnej dobe. Ak zamestnanec odpracuje len polovicu pôvodnej pracovnej doby, neznamená to, že by mal v čase, keď nepracuje, automaticky voľno. Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na školenia alebo mu zaistiť ďalšie vzdelávanie. Pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov je možné získať ďalšie dotácie z Európskeho sociálneho fondu. Zamestnanie na skrátenú pracovnú dobu môže u jedného zamestnanca trvať až dva roky.

Vznikne nový Fond udržania zamestnanosti

Od roku 2022 má Slovensko v pláne zriadiť na Slovensku tzv. Fond udržania zamestnanosti alebo aj trvalý kurzarbeit. Príspevky budú do fondu platené bez dodatočného navýšenia sociálnych odvodov zamestnanca či zamestnávateľa. Pôjde teda o prerozdelenie doterajšie plateného poistného v nezamestnanosti.

Výška dávky pre zamestnanca počas čerpania peňazí z fondu by mala predstavovať 80 % jeho čistej mzdy za mesiac. Zo svojej výplaty sa tak zamestnanec na Slovensku vzdá približne 20 %, zamestnávateľ bude financovať 20 % a nový fond zvyšných 60 %. Príspevok z fondu bude maximálne 1340 eur a od zamestnávateľa 447 eur. Daný fond má poskytovať krytie aj pre živnostníkov a SZČO, kde by maximálna výška príspevku mala byť 673 eur.

Pri výplate dávky Kurzarbeit sa uvažuje so štyrmi alternatívami:

  • Oslobodenie od platenia odvodov
  • Odvody sú hradené aj z neodpracovanej časti mzdy
  • Odvody sú hradené aj z neodpracovanej časti mzdy do výšky zníženého čistej mzdy
  • Obdobný výpočet dávky Kurzarbeit ako v Nemecku

Koncepcia predpokladá predloženie návrhu zákona o skrátenej práci na rokovanie vlády do konca kalendárneho roka a jeho schválenie v NR SR v prvom štvrťroku budúceho roka. Účinnosť zákona o skrátenej práci sa predpokladá od 1. januára 2022.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5