Čas sa kráti. Daňové priznanie treba podať do 2. novembra, rovnako aj zaplatiť daň

16.10.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Odklad daňových priznaní sa končí, treba ich podať a zaplatiť do konca októbra. Termín však pripadá na víkend, takže podať a zaplatiť stačí aj do 2. novembra.


Ku koncu septembra sa skončili lex korona opatrenia v oblasti daní. Parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Mimoriadna situácia v daňovej oblasti sa tak definitívne skončila. Podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 je potrebné do konca mesiaca október 2020. Keďže však termín pripadol na víkend, tak posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z príjmov je pondelok 2. novembra. V tejto lehote ste povinný daň aj zaplatiť.

Okrem toho sa návrh zákona dotýka aj ďalších oblastí, v ktorých boli posunuté termíny na splnenie daných povinností, ale po 30. septembri sa odklady rušia. Týkajú sa napríklad oblasti správy daní, dane z pridanej hodnoty, ale aj colnej oblasti či oblasti rozpočtových pravidiel. „Najneskôr do 31. decembra začnú mať termíny platnosť takú, ako mali pred pandémiou,“ dopĺňa minister financií SR Eduard Heger.

Odklad končí, aby sa predišlo rizikám

Ponechanie súčasných opatrení o odklade podávania daňových priznaní a zaplatenia daní môže byť pre daňové subjekty škodlivé, tvrdí rezort financií. „Mohlo by to ovplyvniť schopnosť platenia daní v budúcom roku na základe daňových priznaní podaných za dve zdaňovacie obdobia,“ uviedlo ministerstvo.

Ministerstvo financií tiež upozorňuje na riziko nemožnosti výpočtu preddavkov pre daňové subjekty, nemožnosti zúčtovania zdravotných a sociálnych odvodov, či pokles daňovej disciplíny daňových subjektov vďaka odkladu plnenia daňových povinností. „Mimoriadnym spôsobom by sa mohla komplikovať prognóza príjmov do štátneho rozpočtu, pretože sa nepodaním daňových priznaní stráca podstatná informácia o stave a vývoji ekonomiky,“ zdôvodnilo ministerstvo.

 

Odklad daňových priznaní sa ruší, treba ich podať do konca októbra

Zdroj: Shutterstock

Podali ste daňové priznanie v marci? Nevadí

Mnohí podnikatelia podali daňové priznanie za rok 2019 v marci 2020, avšak daň ešte nevyrovnali, resp. nezaplatili. Koronakríza však tento rok spôsobila výnimočnú situáciu a tak odklad platenia i podávania daňových priznaní platil pre všetkých. Znamená to, že daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní v marci ste povinný zaplatiť v lehote do 31. októbra 2020 resp. 2. novembra. 

Pri bezhotovostných prevodoch z bankového účtu sa za deň platby považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňovníka alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala. Platbu teda môžete vykonať aj 2. novembra.

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 už tento rok nie je možné predĺžiť podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Nový termín aj na ročné zúčtovanie zdravotných odvodov

Vzhľadom na odloženie termínu na podanie daňového priznania za minulý rok na koniec októbra sa posunú aj termíny na vykonanie ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie za rok 2019. Ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za minulý rok vykonajú zdravotné poisťovne najneskôr do 31. decembra tohto roka.

Zároveň sa zavádza mimoriadny inštitút preddavku na výsledok ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2019. Tento preddavok štát vyplatí v pôvodnom termíne do 31. decembra tohto roka a zúčtovať sa má v novom termíne úhrady týchto pohľadávok do 15. februára 2021. Podľa ministerstva financií sa tak neoneskoria finančné toky, a ani realizácia úhrad za zdravotnú starostlivosť.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5