Prídavky na deti v striedavej starostlivosti: dohoda alebo bitka o 25 eur

20.10.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Striedavá starostlivosť o deti po rozvode je už bežná realita.  Rodičia sa podieľajú na výdavkoch i na výchove spoločne. Prídavky však môže poberať iba jeden. Kto má nárok?


Ako so všetkým aj tu platí, že ideálna je dohoda.  Prídavok na dieťa (prípadne aj príplatok k prídavku) bude poberať ten, koho uvedú v dohode na súde.

Prídavok na dieťa sa po rozhodnutí súdu o striedavej starostlivosti automaticky vypláca tomu rodičovi, ktorému sa vyplácal aj pred zverením dieťaťa do striedavej starostlivosti.  Ak sa rodičia rozhodnú pre zmenu oprávnenej osoby, musia to písomne uviesť v dohode.

Je možné striedavé poberanie príspevku

Keď je možná striedavá starostlivosť, je možné aj striedavé poberanie prídavku. Má to však podmienky. Rodičia sa v poberaní prídavku, prípadne príplatku k prídavku môžu striedať, avšak vždy najskôr až po 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch. 

Nie je stanovené, že sa musí jednať o obdobie od januára do júna a od júla do decembra. Rozdelenie môže byť pokojne aj od marca do septembra a podobne. Taktiež sa môžu rodičia dohodnúť na dlhšom intervale, napr. k zmene dôjde každých 12 mesiacov.

Toto striedanie však taktiež musí byť písomne uvedené v dohode.

 

Prídavky na deti v striedavej starostlivosti:  dohoda alebo bitka o 25 eur

Zdroj: Shutterstock

Mesačný prídavok na dieťa 25 eur

Zvyšovanie prídavku na dieťa prebieha každoročne v závislosti od zvýšenia životného minima. No rastie veľmi pomaly. Hranicu 25 eur mesačne prekročí až v roku 2021. V súčasnosti je výška rodičovského príspevku 24,95 eura. Od prvého januára sa rodičia dočkajú sumy 25,50 eura.

Výška prídavku na dieťa nezávisí na výške príjmu rodičov. Jedinou podmienkou je starostlivosť o nezaopatrené dieťa.

Ako dlho sa vypláca prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa sa vypláca až do skončenia povinnej školskej dochádzky a potom až do veku 26 rokov, ak dieťa študuje na strednej alebo vysokej škole. Musí sa však jednať o štúdium v tzv. prezenčnej forme.  Distančné či diaľkové štúdiá poberanie prídavku na dieťa neumožňujú.

O prídavok na dieťa rodič žiada na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podaním vyplnenej žiadosti. Žiadosť môžete vyplniť priamo na úrade, alebo si ju môžete stiahnuť z našich stránok (Formuláre na stiahnutie: Žiadosť o prídavky na deti) a na úrad priniesť vyplnenú. Pokiaľ vlastníte občiansky preukaz s čipom môžete požiadať aj elektronicky.

Pri daňovom bonuse má matka prednosť

Aj tu platí, že je lepšie keď sa rodičia vzájomne dohodnú. V prípade, že by sa však rodičia nedohodli na tom, ktorý z nich si uplatní daňový bonus, postupuje sa v poradí: matka, otec, iná opravná osoba.

Takto je to pri striedavej starostlivosti. Ak je dieťa zverené do výhradnej starostlivosti len jednému rodičovi, potom si daňový bonus môže uplatniť len ten rodič.

Príplatok k prídavku bez daňového bonusu

Príplatok k prídavku môžu získať rodičia či iné oprávnené osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa ak sú zároveň poberateľmi dôchodku, nevykonávajú zárobkovú činnosť a nemôžu si uplatniť daňový bonus.

Mesačná výška je 11,70 eura, od januára 2021 sa zvýši na 11,96 eura. 

Keď si uvedomíte, aké sú náklady na dieťa a suma, ktorú môže dosťať dôchodca bez ďalších zárobkov je 25,50 + 11,96 eur, asi sa neubránite údivu nad zmyslom takejto dávky.

Rodičia, ktorí si môžu uplatniť daňový bonus, môžu mesačne získať 22,72 eur (prípadne 45,44 eur na dieťa do 6 rokov veku) na daniach späť a k tomu im ešte patrí aj prídavok na deti.  Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5