Nemáte na zaplatenie dane? Požiadajte o splátkový kalendár

26.10.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


2.november je nielen termín na podanie daňového priznania ale aj na zaplatenie dane. Ak nemáte dostatok peňazí, na nič nečakajte a požiadajte správcu dane o splátkový kalendár.


Áno, aj daň z príjmu sa dá zaplatiť v splátkach alebo môžete požiadať o odklad. Nezaplatením dane včas rizkujete vysoké penále a úrok z omeškania.

Ako vybaviť splátkový kalendár k dani z príjmu

Ak nemáte dostatok peňažných prostriedkov na zaplatenie dane, môžete správcu dane požiadať buď o odklad platenia dane alebo o splátkový kalendár.

V praxi to znamená, že musíte podať žiadosť na daňový úrad.  Žiadosť nemá predpísanú formu. Musí však obsahovať všetky vaše identifikačné údaje, ktoré uvádzate aj na daňovom priznaní. V tele žiadosti potom uvediete, že žiadate o odklad platenia dane alebo o splátkový kalendár.

Odklad platenia alebo splátky vám môžu byť schválené najviac na 24 mesiacov a musíte počítať s úrokom 10 %.  V prípade, že je suma nezaplatenej dane vyššia ako 3 000 eur, musí byť dlh zabezpečený záložným právom k domu alebo bytu.

Analýza finančnej a ekonomickej situácie

Osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie, musí navyše doložiť analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie.

Analýza by mala obsahovať predovšetkým také údaje, z ktorých správca dane môže jasne a prehľadne zistiť ako na tom s financiami ste.

Priložiť by ste preto mali účtovnú závierku. Z nej je možné vypočítať ukazovať pohotovej likvidity, ukazovateľ celkovej zadĺženosti. Zisťuje sa schopnosť dostáť svojim záväzkom.

Daňovníci, ktorí si nevedú účtovníctvo, môžu predložiť evidenciu príjmov a výdavkov a podobne.

Spotrebný úver sa môže vyplatiť viac

Nie vždy je výhodné požiadať o odklad či splátkový kalendár.  Niekedy môže byť výhodnejšie požiadať o spotrebný úver v banke. Banka vám môže poskytnúť úver na dlhšiu dobu ako 24 mesiacov, prípadne s nižším úrokom, než 10 %. 

To sú dôvody, prečo veľa daňovníkov, radšej využíva túto možnosť.

Či už sa rozhodnete splácať daň priamo správcovi dane alebo banke. Musíte to mať rozhodnuté a zabezpečené pred koncom termínu na zaplatenie dane.

Vybavenie žiadosti aj na finančnom úrade nejakú dobu potrvá, čo vás neospravedlňuje z nezaplatenia dane po termíne. Rozhodnutie žiadosti musíte mať vybavené ešte pred uplynutím lehoty splatnosti dane, momentálne pred 2. novembrom 2020.

 

Ako zaplatiť daň z príjmu na splátky

Zdroj: Shutterstock

Ako zaplatiť daň na pridelené číslo účtu

Daň môžete zaplatiť v hotovosti poštou poukážkou alebo na účet. Vybrať si môžete spôsob, ktorý vám vyhovuje viac, mali by ste sa však zamerať na číslo účtu. Každý plátca dane má svoje číslo účtu, ktoré si musíte odvodiť.

Číslo účtu je špecifické pre každého daňovníka. Skladá sa z predčíslia, čísla účtu daňovníka a z kódu štátnej pokladnice.

Predčíslie je druh dane. Daň z príjmu pre daňových rezidnentov má predčíslie 5002008. Pozor, nerezidenti majú iné predčíslie: 500216.

Druhé číslo účtu (OÚD) je špeciálne pre každý daňový subjek, je pridelné na základe rodného čísla alebo DIČ a má až 10 číslic. Môžete si ho overiť na stránkach daňovej správy: Overenie prideleného OÚD

Kód štátnej pokladnice je pre všetkých rovnaký 8180.

Príklad na číslo účtu fyzických osôb z podnikania a z prenájmu

  • 500208-OÚD/8180

Príklad na číslo účtu daňového nerezidenta k dani z príjmu

  • 500216-OÚD/8180

Tabuľka: Zoznam predčíslia účtu k vybraným daniam

Názov účtu Predčíslie
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a z prenájmu (aj úhrada dane na základe DP FO typ A a DO FO typ B) 500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov 500216
Daň z pridanej hodnoty 500240

Zdroj: Finančná správa, ďalšie predčíslia nájdete na stránkach Finančnej správy

Variabilný symbol pre úhradu dane z príjmov za rok 2019 je: 1700992019

Pozor na to, ako uvediete číslo účtu.  Číslo účtu musí mať formu IBAN. Každý si musí číslo účtu previesť do IBAN formy sám pomocou genrátoru/validátoru: "IBAN - Generátor/Validátor"

Vo validátore zadáte predčíslie účtu (napr. 500208) a potom číslo účtu (OUD napr. 1122334455). BIC/SWIFT Štátnej pokladnice je SPSRSKBAXXX.

IBAN vzorového príkladu bude mať podobu:

IBAN: SK 10 8180 5002 0811 2233 4455. 

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX  

 

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5