Zaplavilo vám pozemok či dom? Rady ako postupovať pri hlásení škôd

26.10.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Tohtoročný október sa na Slovensku niesol v znamení výdatných dažďov. Klientom poisťovní búrky priniesli státisícové škody.


Viaceré poisťovne pôsobiace na Slovensku minulý týždeň informovali, že ich klienti nahlasujú prvé škody následkom silných dažďov. Výdatné zrážky zasiahli v uplynulých dňoch viaceré regióny Slovenska a klientom poisťovní už spôsobili škody v státisícoch eur.

Poisťovni Generali v súvislosti so silnými dažďami z uplynulých dní hlási už viac ako stovku poistných udalostí. Ide najmä o škody na majetku následkom výdatných zrážok (88 tisíc eur) a záplav (86 tisíc eur). Celková výška doteraz nahlásených škôd je aktuálne 180 tisíc eur. 

Hydrologická výstraha prvého stupňa platila uplynulý týždeň pre Záhorie – Krajný západ, Dunaj, Dolné Považie, Dolnú Nitru a Žitavu, Hornú Nitru, Dolný Hron, Horný Hron, Ipeľ, Slanú, Poprad, Hornád, Hnilec a Bodvu, Torysu a pre hornú časť povodia Bodrogu – Bardejov. Tento stupeň výstrahy upozorňuje na jav, ktorý môže spôsobiť relatívne malé nebezpečenstvo, škody na majetku menšieho rozsahu.

Pre Stredné Považie, Horné Považie a Liptov, Kysuce a Oravu vydali meteorológovia hydrologickú výstrahu druhého stupňa. Tá upozorňuje na jav, ktorý nie je bežný, môže ohroziť ľudskú činnosť a spôsobiť škody na majetku.

Zaplavené pivnice, garáže či domy

Klienti poisťovní hlásia početné škody na súkromnom majetku. Ide najmä o zaplavené pivnice, pivničné priestory, garáže a dielne, ako aj zatečené steny a murivá. Početné sú aj škody na motorových vozidlách. Počet poistných udalostí bude v nasledujúcich dňoch ešte narastať o ďalšie doteraz nenahlásené škody.

Spomedzi vzniknutých škôd slovenskí občania nahlasujú aj desiatky prípadov zaplavenia motorových vozidiel. Okrem škôd, ktoré vznikli najčastejšie v dôsledku záplav a prívalových dažďov, boli počas leta vo zvýšenej miere registrované aj udalosti spôsobené ľadovcom, úderom blesku či letnými víchricami.

Náhradu škody na majetku, ktoré spôsobia povodne, záplavy a silné dažde, poisťovňa vypláca svojim klientom z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Konkrétne kryje tieto škody poistenie živelných rizík (atmosférické zrážky, povodne a záplavy). Náhradu vzniknutej škody na budovách, resp. nehnuteľnom majetku si klienti uplatnia z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení domácnosti, nábytku, spotrebičoch či oblečení im kryje poistenie domácnosti. Ak voda či vietor poškodia auto, poisťovňa preplatí škodu z havarijného poistenia. 

 

Zaplavilo vám pozemok či dom? Rady ako postupovať pri hlásení škôd

Zdroj: Pixabay

Ako ohlásiť škodu na majetku pri záplavach?

Ak klient zistí, že na jeho majetku došlo k škode, odporúčame túto škodu nahlásiť poisťovni čím skôr. Ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné začať s odstraňovaním škôd, vzniknuté škody si podrobne nafoťte. Dnes už majú aj mobilné telefóny pomerne dobré fotoaparáty, poisťovni tak postačia aj fotky odfotené na telefón.

Ak je to možné, je dôležité zabrániť ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu vzniknutej škody. Klientom zároveň odporúčame nafotiť aj každú zmenu, ktorú sú nútení urobiť, aby tak zabránili rozšíreniu škody. Z miesta škody je taktiež vhodné odpratať všetky veci, ktoré by následkom vzniknutej škody mohli podliehať ďalšej skaze.

Tip redakcie: Len čo zistíte, že na vašom majetku došlo k škode, je potrebné bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť do poisťovne (odporúčame najmä telefonicky alebo priamo cez online formulár na webstránke), aby sa poisťovňa mohla vzniknutou škodou okamžite zaoberať

Klienti poisťovní majú niekoľko možností, ako poistné udalosti nahlásiť. Viaceré to už umožňujú prostredníctvom svojej webovej stránky. Ak túto funkciu poisťovňa podporuje, odporúčame tak urobiť bezodkladne prostredníctvom online formulára na webstránke, kde je možné priamo nahrať aj fotografie škôd. Nahlásiť škody je možné aj telefonicky alebo osobne.

Ako sa chrániť pred povodňami? 

  • Zriaďte si vhodné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

  • Sledujte výzvy odborníkov na počasie - shmu.sk

  • Ak v blízkosti vášho domu alebo vo vašej lokalite pribudne nový developerský objekt, pýtajte sa kompetentných, či má dostatočne ošetrený aj odtok, podzemnú vodu, prípadne plán v prípade kalamity či zaplavenia oblastiPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo