28. október: Na Slovensku pamätný deň, v Česku štátny sviatok

28.10.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Sviatky


Deň vzniku Československej republiky si pripomíname, no neslávime. Kým pre bratov Čechov je to deň štátnych vyznamenaní, u nás sa tak deje až 1. januára. Z času načas sa objavujú snahy  o jeho opätovné zavedenie.  Mal by byť vznik Česko-Slovenska štátnym sviatkom?


28. október bol štátnym sviatkom počas celej éry spoločného štátu. Hneď po rozdelení v roku 1993 však zo zoznamu tých slovenských vypadol. Dokonca sa nedostal ani medzi pamätné dni. Tam bol pridaný až v roku 1999.

28. alebo 30. október?

V tomto období sa každoročne ozývajú hlasy, že by 28. október mal byť vyhlásený ako štátny sviatok. Veď predsa Československá republika je kus našej histórie, na ktorú by sme mali byť hrdí a podobne.

28. októbra 1918 bola v Prahe vyhlásená Česko-Slovenská republika. Lenže, a na to upozorňujú mnohí historici, bola vyhlásená iba českou politickou reprezentáciou bez účasti povereného politického reprezentanta zo Slovenska. Záväzné vyjadrenie zo slovenskej strany prišlo až 30. októbra 1918. Práve vtedy bola podpísaná deklarácia v Turčianskom Svätom Martine slovenskou politickou reprezentáciou. 

Martinská deklarácia z 30. októbra je rovnako významný štátoprávny akt ako pražské vyhlásenie 28. októbra. Význam Deklarácie slovenského národa v Martine (alebo „Martinská deklarácia“) zdôrazňuje i fakt, že v tom čase signatári nevedeli, že bola v Prahe pred dvoma dňami vyhlásená Česko-Slovenská republika. Martinská deklarácia bola samostatným, spontánnym a nezávislým vyjadrením vôle slovenského národa (prostredníctvom politickej reprezentácie) Nebol to teda iba pasívny súhlas k pražskému vyhláseniu.

Aj keď si vznik Československa každoročne len pripomíname, pri príležitosti osláv stého výročia bol v roku 2018 bol schválený jednorazový sviatok: „100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa“.  Tento sviatok sa konal 30. októbra 2018 (a nie 28. októbra)

 

Tip: Prehľad ako vychádzajú sviatky v roku 2021: Čaká nás 5 predĺžených víkendov

28. október: Na Slovensku pamätný deň, v Česku štátny sviatok

Zdroj: Shutterstock

Sviatok českej štátnosti

V Českej republike je 28. október považovaný za veľmi významný sviatok. Takmer v každom meste nájdete námestie alebo aspoň ulicu pomenovanú ako "28. října".  Deti v školách majú vyuku venovanú tématike prvej republiky, štátnym symbolom a okná tried sú často vyzdobené českými vlajkami. Prezident Českej republiky v tento deň udeľuje štátne vyznamenania a slávnostne ich odovzdáva na pražskom hrade. Vysielanie z Vladislavskej sály je v "primetime" a teší sa veľkej sledovanosti.

V tento deň sú v Českej republike dokonca zatvorené obchody. Čo je u našich susedov výnimkou. Sviatočný deň sa nerovná zatvoreným obchodom ako je tomu automaticky na Slovensku.

Pamätné dni na Slovensku (zoznam)

Okrem sviatkov a dní pracovného voľna si pripomíname aj 18 pamätných dní. Väčšinou sa jedná o pripomienku tragických udalostí slovenských dejín, prípadne je ten deň venovaný historickým milníkom (Deň vstupu SR do EÚ, Martinská deklarácia) alebo významným slovenským osobnostiam (Milan Rastislav Štefánik, Ľudovín štúr). Pamätný deň je pracovný. Nevzťahujú sa naň výnimky ako v prípade sviatku či dňa pracovného voľna.

Dátum Pamätné dni
25.3. Deň zápasu za ľudské práva
13.4. Deň nespravodlivo stíhaných
1.5. Deň vstupu SR do EÚ
4.5. Výročie úmrtia M. R. Štefánika
7.6. Výročie memoranda národa slovenského
5.7. Deň zahraničných Slovákov
17.7. Výročie deklarácie a zvrchovanosti SR
4.8. Deň Matice Slovenskej
10.8. Deň obetí banských nešťastí
9.9. Deň obetí holokaustu a rasového násilia
19.9. Deň vzniku Slovenskej národnej rady
6.10. Deň obetí Dukly
27.10. Deň Černovskej tragédie
28.10. Deň vzniku samostatného Česko-slovenského štátu
29.10. Deň narodenia Ľ. Štúra
30.10. Výročie Deklarácie slovenského národa
31.10. Deň reformácie
30.12. Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Sviatky