Pokuta na splátky? Policajti to umožnia len v ojedinelých prípadoch

02.11.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Policajti vám na mieste môžu uložiť blokovú pokutu za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky až do výšky 1000 eur. Ak neviete pokutu zaplatiť na mieste, dostanete blok na pokutu na mieste nezaplatenú s poučením o spôsobe zaplatenia.


Spravili ste dopravný priestupok a policajti vám dajú pokutu. Je jasné, že ak sa nechcete dostať do problémov, tak ju musíte vyplatiť. Aké máte možnosti na jej zaplatenie? Pokutu môžete zaplatiť v hotovosti, kartou alebo vám policajti vydajú blok. Ak si šofér uvedenú sumu nemôže dovoliť zaplatiť, má právo požiadať aj o splátkový kalendár - na ten však policajné zložky pristúpia len v ojedinelých prípadoch.

Na mieste vám za priestupok môže byť vo všeobecnosti uložená bloková pokuta do výšky 33 eur. Avšak pri priestupkoch proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky možno uložiť blokovú pokutu až do výšky 1000 eur.

Čo robiť, ak nemáte hotovosť?

Keď nemáte pri sebe peniaze v hotovosti, môžete si ich za určitých okolností ísť vybrať aj z bankomatu. Policajt môže páchateľa priestupku odprevadiť k bankomatu, vždy to však závisí od plnenie konkrétnych úloh v reálnom čase. 

Ďalšia možnosť je, že zaplatíte pokutu kartou a to priamo u policajtov. To sa dá ale len v prípade, že je hliadka vybavená terminálom. V súčasnosti má Polícia Slovenskej republiky k dispozícii viac ako stovku platobných terminálov, ktoré sú rozmiestnené v rámci všetkých krajských riaditeľstiev Policajného zboru. Možno teda budete mať šťastie a natrafíte na policajtov, ktorí sú vybavení platobným terminálom. Vtedy už za pokutu môžete zaplatiť aj bezkontaktne mobilom či hodinkami. V budúcnosti by platobných terminálov malo byť k dispozícii až 1400.

V prípade, že nemáte k dispozícii ani hotovosť a ani platobnú kartu, sú aj iné možnosti. Ak totiž nemôže páchateľ priestupku zaplatiť pokutu na mieste, podľa zákona mu policajt vydá blok na pokutu na mieste nezaplatenú s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Potom máte 15 dní od spáchania priestupku na to, aby ste pokutu zaplatili, inak polícia pristúpi k jej vymáhaniu. 

 

Pokuta na splátky? Policajti to umožnia len v ojedinelých prípadoch

Zdroj: Shutterstock

Splátkový kalendár je posledná možnosť

V prípade, že ako účastník tohto konania nemáte možnosť zaplatiť uloženú pokutu v stanovenej lehote, ste oprávnený sa obrátiť na sekciu ekonomiky Ministerstva vnútra SR. Môžete tam požiadať o splátkový kalendár. Policajti, resp. pracovníci Ministerstva vnútra SR zhodnotia situáciu v závislosti od priestupku i vašej finančnej situácie.

O žiadosti k splátkam sa podľa dostupných informácií rozhoduje v každom prípade individuálne. Vo všeobecnosti však platí, že ministerstvo vnútra umožňuje splácať pokutu v splátkach len v obzvlášť závažných prípadoch, najmä v ťažkých sociálnych situáciách. Minulé roky napríklad žiadosť schválili len takmer polovici uchádzačov.

Ak pokuta nie je v stanovenej lehote zaplatená, bude postúpená na právne vymáhanie.

Zaplaťte do 15 dní, dostanete zľavu

Ak vám Polícia SR pošle pokutu domov listom, pozorne si ho prečítajte. Nachádzajú sa v ňom totiž dve sumy. Rozkaz o uložení pokuty za správny delikt obsahuje údaje o účastníkovi konania ako držiteľovi motorového vozidla, výšku pokuty aj s presnou sumou v číslach, ktorú treba zaplatiť v prípade 2/3 a tiež presnou celou sumou. To znamená, že ako páchateľ priestupku nemusíte nič počítať, všetko je jasne a zreteľne napísané - ak zaplatíte pokutu do 15 dní, postačí poslať na účet 2/3 zo sumy. Polícia potvrdzuje, že ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na bankový účet uvedený v rozhodnutí, pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.

Podľa vyjadrení Polície SR na sociálnych sieťach sa hromadia prípady, kedy si vodiči dostatočne neprečítajú Rozkaz o uložení pokuty a uhradia napríklad celú sumu do 15 dní. Vtedy im policajti musia poslať tretinu peňazí naspäť. „To však zaberá zbytočne veľa času a administratívnych krokov, ktoré by sme mohli využiť efektívnejšie,“ hovorí Denisa Bárdyová.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo