Matky pôjdu do dôchodku skôr. Od nového roku sa im zníži dôchodkový vek.

02.11.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Ale len niektorým. Ženy, ktoré vychovali dieťa, pôjdu do dôchodku skôr o polroka. 


Dôchodkový vek sa bude znižovať matkám o pól roka na každé vychované dieťa (najviac však o 18 mesiacov). Týka sa to matiek narodených v rokoch 1957 až 1965. Ako sa zmení vek odchodu do dôchodku uvádzame v tabuľke nižšie (Zníženie dôchodkového veku od januára 2021)

Matkám, ktoré už dosiahli dôchodkový vek a podľa novej tabuľky je ich vek dôchodkový vek nižší, než v ktorom i bol dôchodok priznaný, budú mať nárok na kompenzácie. Tie vyplatí Sociálna poisťovňa automaticky. Nebude potrebné o ne žiadať. Avšak čas na rozhodnutie o kompenzáciách si Sociálna poisťovňa necháva až do konca roku 2022 (31.12.2020).

Ak vám bol priznaný predčasný starobný dôchodok a váš vek odchodu do dôchodku sa od januára zmení, budete mať tiež nárok na kompenzácie. O nich však bude rozhodnutné najneskôr do 31.12.2022.

 

Tip: Vypočítajte si vek odchodu do dôchodku na našej kalkulačke: Výpočet dôchodkového veku

Zdroj: Shutterstock

O šesť mesiacov skôr dosiahne dôchodkový vek matka, ktorá vychovala o ďalšie dieťa viac, než matka v tom istom veku. Napríklad dôchodkový vek bezdetnej ženy narodenej v roku 1963 je 63 rokov a 6 mesiacov. Tej, ktorá sa narodila v roku 1963 ale vychovala jedno dieťa sa dôchodkový vek zníži o polroka na 63 rokov veku. Ďalšia žena, ktorá vychovala dve deti, môže ísť "do dôchodku" už v 62 rokoch a 6 mesiacoch a tá s tromi opäť o šesť mesiacov skôr, teda keď dovŕši 62 rokov.

Neplatí však, že by rozdiel medzi dôchodkovým vekom platným v roku 2020 a novým platným od roku 2021 bol automaticky 6 mesiacov. Preto je dôležité venovať pozornosť tabuľke. Napríklad matke narodenej v roku 1960 s jedným dieťaťom sa dôchodkový vek zníži v roku 2021 o 5 mesiacov oproti platnému zákonu z roku 2020.

Tabuľka: Zníženie dôchodkového veku od januára 2021

Žena narodená v roku 1957
Počet vychovaných detí 0 1 2 3 alebo 4 5 a viac detí
Vek odchodu do dôchodku od januára 2021 62r 6m 62 r 61r 6m 60r 58r 3m
Vek odchodu do dôchodku platný v roku 2020 62r 6m 62r 6m 61r 9m 60r 58r 3m
Žena narodená v roku 1958
Počet vychovaných detí 0 1 2 3 alebo 4 5 a viac detí
Vek odchodu do dôchodku od januára 2021 62r 8m 62 r 2m 61r 8m 60r 9m 59r
Vek odchodu do dôchodku platný v roku 2020 62r 8m 62r 7m 62r 1m 60r 9m 59r
Žena narodená v roku 1959
Počet vychovaných detí 0 1 2 3 alebo 4 5 a viac detí
Vek odchodu do dôchodku od januára 2021 62r 10m 62 r 4m 61r 10m 61r 4m 59r 9m
Vek odchodu do dôchodku platný v roku 2020 62r 10m 62r 8m 62r 5m 61r 6m 59r 9m
Žena narodená v roku 1960
Počet vychovaných detí 0 1 2 3 alebo 4 5 a viac detí
Vek odchodu do dôchodku od januára 2021 63r 62 r 6m 62r  61r 6m 60r 6m
Vek odchodu do dôchodku platný v roku 2020 63r 62r 10m 62r 9m 61r 10m 60r 6m
Žena narodená v roku 1961
Počet vychovaných detí 0 1 2 3 alebo 4 5 a viac detí
Vek odchodu do dôchodku od januára 2021 63r 2m 62 r 8m 62r 2m 61r 8m 61r 3m
Vek odchodu do dôchodku platný v roku 2020 63r 2m 63r  63r 62r 2m 61r 3m
Žena narodená v roku 1962
Počet vychovaných detí 0 1 2 3 alebo 4 5 a viac detí
Vek odchodu do dôchodku od januára 2021 63r 4m 62 r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 7m
Vek odchodu do dôchodku platný v roku 2020 63r 4m 63r  2m 63r 62r 6m 61r 7m
Žena narodená v roku 1963
Počet vychovaných detí 0 1 2 3 alebo 4 5 a viac detí
Vek odchodu do dôchodku od januára 2021 63r 6m 63r 62r 6m 62r 61r 11m
Vek odchodu do dôchodku platný v roku 2020 63r 6m 63r 4m 63r 62r 6m 61r 11m
Žena narodená v roku 1964
Počet vychovaných detí 0 1 2 3 alebo 4 5 a viac detí
Vek odchodu do dôchodku od januára 2021 63r 8m 63 r 2m 62r 8m 62r 2m 62r 2m
Vek odchodu do dôchodku platný v roku 2020 63r 8m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 3m
Žena narodená v roku 1965
Počet vychovaných detí 0 1 2 3 alebo 4 5 a viac detí
Vek odchodu do dôchodku od januára 2021 63r 10m 63 r 4m 62r 10m 62r 4m 62r 4m
Vek odchodu do dôchodku platný v roku 2020 63r 10m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 6m

Zdroj: Sociálna poisťovňaPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo