Osobné dáta a GDPR. Koľko ľudí je ochotných poskytovať svoje údaje?

11.11.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


So zdieľaním dát súhlasí až 61% Európanov, v USA to bolo dokonca 62% a v Rusku až 70%. Spotrebitelia majú podľa všetkého najmenšie obavy z poskytovania nákupných rozhodnutí alebo odovzdávania informácií o preferenciách týkajúcich sa značiek a produktov. 


Európania sú ochotní predávať svoje údaje. Každý tretí spotrebiteľ by ich poskytol dôveryhodným spoločnostiam. V rámci reprezentatívnej štúdie skupiny EOS „Aká je hodnota údajov?“ viac ako tretina opýtaných vyjadrila súhlas s použitím ich osobných dát za istú protihodnotu.

Niečo za niečo

V dnešnom digitálnom svete sa údaje ako dátum narodenia, adresa, informácie o zdravotnom stave alebo nákupné správanie stali kľúčovým aktívom – dá sa až povedať, silnou menou. V prípade ich použitia tak ľudia očakávajú primeranú náhradu. 

Aktuálna reprezentatívna štúdia v 17 krajinách s názvom „Aká je hodnota údajov?“ poskytovateľa finančných služieb a investora EOS ukázala, že až 61 percent Európanov je za zdieľanie dát; v USA  to bolo dokonca 62 percent a v Rusku až 70 percent. Spoločnosti však majú podľa opýtaných zákazníkom ponúknuť protihodnotu za použitie informácií.

Ochota zdieľať osobné informácie so spoločnosťami závisí od dôvery v súvislosti so zaobchádzaním s osobnými údajmi, predovšetkým od dodržiavania právnych predpisov, upozornil Peter Hetteš, obchodný riaditeľ spoločnosti EOS KSI Slovensko. „Jasná väčšina spotrebiteľov je ochotná predať minimálne jednu osobnú informáciu dôveryhodnej spoločnosti.“ 

 

Veľký obchod s osobnými dátami? Európania sú ochotní ich predávať

Zdroj: Shutterstock

Polovica ľudí žiada vecné plnenie

Takto to vidí 82 percent respondentov v Európe, 75 percent v USA a 90 percent v Rusku. Viac ako polovica opýtaných v rámci štúdie si praje vecné plnenie a zľavy. Servisné služby pokladá za atraktívne iba jeden z piatich opýtaných.

„Ľudia pritom jasne rozlišujú medzi rôznymi typmi informácií: Za obzvlášť citlivé sa považujú bankové údaje – iba osem percent ľudí v Európe, ktorí sa zúčastnili prieskumu, by tieto údaje zdieľalo za peňažnú odmenu,“ doplnil ešte na vysvetlenie Peter Hetteš. Spotrebitelia majú podľa neho najmenšie obavy z poskytovania nákupných rozhodnutí alebo odovzdávania informácií o preferenciách týkajúcich sa značiek a produktov. V Európe sa našlo 68 percent respondentov, ktorí by boli ochotní poskytnúť tieto informácie za peňažnú odmenu.

Dáta pomáhajú aj v prípade dlžníkov

Možnosť rozanalyzovať údaje môže byť užitočná pre potreby manažmentu pohľadávok. Napríklad v prípadoch, ak zákazník nakupoval, no zaostáva s platbami. Aj tu platí, že čím sú dostupné údaje komplexnejšie, tým individuálnejšie sa dá vypracovať splátkový plán v prípade platobnej neschopnosti a tiež tým spoľahlivejšie sa tento plán dodržiava. 

Spoločnosť EOS vyhodnocuje procesy vymáhania pohľadávok vo viacerých sveta. V krajinách, kde pôsobí, sú teraz splátkové plány vytvárané na základe inteligentnej analýzy údajov. „Je v záujme všetkých zúčastnených uzavrieť pohľadávku čo najrýchlejšie, aby sa tak ušetrili náklady na oboch stranách. A s tým nám pomáhajú údaje,“ uviedol Peter Hetteš zo spoločnosti EOS Slovensko. 

Dodal ešte, že čím lepšie možno dodržať platobnú dohodu, tým skôr veriteľ dostane peniaze a spotrebiteľ sa zbaví zadlženia. „Prenos údajov môže byť preto v záujme neplatiča, ktorý je v omeškaní.“

Čo všetko je osobný údaj a na čo si dať pozor?

Sú to všetky údaje, ktoré umožňujú identifikáciu fyzických osôb, či už priamo (meno a priezvisko, rodné číslo), alebo nepriamo (IP adresa).

Najčastejšie používané osobné údaje pred uplatnením GDPR boli:

  • meno a priezvisko
  • rodné číslo
  • biometrické údaje (odtlačky prstov, podpis, snímka dúhovky)
  • telefónne číslo
  • e-mailová adresa

Najnovšie medzi ne patrí tiež:

  • IP adresa,

  • cookies,

  • lokalizačné údaje,

  • elektronické identifikátory.

Vedeli ste, že GDPR je všeobecné európske nariadenie, no lokálne zákony jednotlivých štátov majú prednosť? Slovenská legislatíva udáva povinnosť uchovávať osobné údaje v mnohých prípadoch, kedy GDPR neplatí. Napríklad hotely majú povinnosť evidovať osobné údaje svojich hostí.

Tiež platí, že spoločnosti potrebujú mať váš explicitný súhlas k evidencii všetkých údajov a ich rozsahu. Mlčanie a nečinnosť sa už nepovažuje za súhlas.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5