Nezamestnaní nemusia mať nárok na ošetrovné, aj keď sa starajú o dieťa

19.11.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Pokiaľ je jeden z rodičov nemocensky poistený, matka alebo otec, nemocensky poistený rodič si môže uplatniť mimoriadne ošetrovné.


V roku 2020 začalo ošetrovné poberať omnoho väčšie množstvo rodičov ako v minulosti. Môže za to najmä koronakríza a zatváranie škôl či predškolských zariadení. Do finančných problémov sa môže dostať rodič, ktorý prácu nemá a stará sa o dieťa doma - v tomto prípade totiž nemá nárok na ošetrovné. Navyše rodič bez práce ošetrovné nedostane, no nemôže ani prijať novú pracovnú ponuku, ak má kvôli zavretej škole či škôlke dieťa doma. Úradu práce ale hľadanie práce musí vykazovať.

Kto má nárok na ošetrovné v roku 2020?

Nárok na tzv. pandemické ošetrovné v roku 2020 má nemocensky poistený poistenec ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku (10 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku) alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Musí však ísť o tieto prípady:

  • dieťaťu bola nariadená karanténa alebo izolácia
  • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie
  • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie lekára. Sociálna poisťovňa si sama preverí, že škôlka (aj súkromná), škola, resp. zariadenie bolo uzavreté.

Nárok na ošetrovné má po novom aj rodič dieťaťa, ktoré dosiahlo vek tri roky, skončilo sa teda obdobie poberania rodičovského príspevku a to dieťa zatiaľ nechodilo do škôlky.

Nárok na pandemické ošetrovné má aj nemocensky poistený poistenec vtedy ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou. K tomuto sa však vyžaduje potvrdenie od lekára.

 

Nezamestnaní nemusia mať nárok na ošetrovné, aj keď sa starajú o dieťa

Zdroj: Shutterstock

Kto nemá nárok na ošetrovné v roku 2020?

Uplatniť nárok na ošetrovné si nemôže rodič, ktorý poberá náhradu príjmu, resp. nemocenské počas svojej práceneschopnosti (PN) alebo poberá materské. Takisto ak je matka dieťaťa nezamestnaná, nárok na ošetrovné nemá. Zároveň si ale nemôže nájsť prácu, ak má deti doma. Úradu ale hľadanie práce musí vykazovať, inak ich z evidencie nezamestnaných vyradí.

Štát síce nepredpokladá, že ide o početnú skupinu obyvateľstva, no ich finančná situácia môže byť aj z dôvodu koronakrízy kritická. Napríklad nezamestnané matky, ktorým skončil nárok na rodičovský príspevok a zároveň dočerpali dávku v nezamestnanosti pred začiatkom krízovej situácie môžu byť v úplnej platobnej neschopnosti.

Nezamestnaný si môže platiť odvody a žiadať o ošetrovné

Nezamestnaný rodič si môže začať platiť dobrovoľné nemocenské poistenie a na jeho základe požiadať o ošetrovné. Platí však podmienka, že poistenie musí trvať 270 dní v posledných dvoch rokoch pred podaním žiadosti o ošetrovné a pobyt na rodičovskej dovolenke sa do tohto obdobia nezaratáva. Ak by si teda matka chcela začať platiť aspoň minimálne nemocenské poistenie, nemusí mať z čoho. 

Matky, ktoré chcú byť doma s dieťaťom od troch do šiestich rokov a dočerpali podporu však nemusia zostať nezamestnané. Môžu čerpať takzvanú predĺženú rodičovskú dovolenku, kedy síce nemajú nárok na rodičovský príspevok, štát im však zaplatí zdravotné a sociálne poistenie.

Na účely zdravotného poistenia sa za dobrovoľne nezamestnanú osobu považuje osoba, ktorá nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou, ani poistencom štátu.

Dobrovoľne nezamestnaná osoba – samoplatiteľ platí preddavok na poistné:

  • vo výške najmenej 14 percent z minimálneho základu (tento rok 70,91 eur na mesiac)
  • vo výške najmenej 7 percent z minimálneho základu, ak je osobou so zdravotným postihnutím (tento rok 35,45 eur na mesiac)

Preddavok na poistné samoplatiteľa je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Minimálne odvody dobrovoľného platiteľa do Sociálnej poisťovne sú vo výške 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu (z 506,50 eur) a tento rok predstavujú sumu 167,89 eur mesačne.

Prvá pomoc od štátu sa zvýšila

Ak sa v roku 2020 niekto ocitne v mimoriadne krízovej sociálnej situácii pre stratu príjmu pre opatrenia proti COVID-19, ministerstvo práce mu môže poskytnúť jednorazovú dotáciu v stovkách eur. Informácie sú na stránke ministerstva v záložke humanitárna pomoc. Tieto žiadosti štát prijíma a posudzuje individuálne. 

Naríklad za mesiac október a nasledujúce mesiace sa dotácia poskytuje v sume 300 eur mesačne pre jedného žiadateľa, čo môže nezamestnaným osobám starajúcim sa o dieťa bez nároku na ošetrovné výrazne pomôcť. Predtým štát vyplácal nižšiu sumu (210 eur).Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo