Sviatky, dni pracovného pokoja a pamätné dni: Kedy sa pracuje a kedy je voľno?

16.11.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Sviatky


Na Slovensku máme 5 resp. 6 sviatkov, 10 dní pracovného voľna a k 18 pamätným dňom pribudnú ďalšie tri. Viete kedy máte voľno a kedy musíte pracovať?


Sviatok už automaticky neznamená pracovné voľno. „Postarali“ sa o to poslanci, ktorí v októbri 2020 schválili nový sviatok – 28. október - Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu. Tento nový štátny sviatok ako jediný nie je deň pracovného pokoja.

Všetky ostatné sviatky však dňami pracovného pokoja sú. Pre Slovákov to znamená dve veci: 

  • nejde sa do práce (alebo sa pracuje za príplatok)
  • obchody sú zatvorené

Podľa Zákonníka práce musia byť zamestnanci pracujúci v deň pracovného pokoja odmenení vyššou mzdou, teda dostanú príplatok vo výške 100 % priemernej mzdy v prípade zamestnanca s pracovnou zmluvou. Dohodári majú nárok na príplatok takisto, avšak vo výške 100 % minimálnej mzdy.
Obchodníci majú v tento deň zatvorené

V prípade, že sviatok pripadne na sobotu alebo nedeľu, okrem príplatku za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi aj príplatok za prácu v sobotu či nedeľu.

Tabuľka: Štátne sviatky na Slovensku

Dátum Názov sviatku Deň pracovného pokoja
1. január Deň vzniku Slovenskej republiky áno
5. júl Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda áno
29. august výročie Slovenského národného povstania áno
1. september Deň Ústavy Slovenskej republiky áno
28. október Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu nie
17. november Deň boja za slobodu a demokraciu áno

Tip: Kedy sú obchody na Slovensku zatvorené

Zdroj: Pixabay

Podľa Zákonníka práce sú dni pracovného pokoja dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni a a sviatky. Prácu v týchto dňoch možno nariadiť len výnimočne.  Vykonávať sa môžu predovšetkým nevyhnutné práce (napr. naliehavé opravy, kŕmenie a ošetrovanie zvierat), nepretržité prevádzky, práce zdravotníkov ale aj napríklad v kultúre.

Tabuľka:  Dni pracovného pokoja (zoznam)

Dátum Názov sviatku Obchody sú zatvorené
6. január Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov) áno
pohyblivý sviatok Veľký piatok áno
pohyblivý sviatok Veľkonočný pondelok áno
1. máj Sviatok práce áno
8. máj Deň víťazstva nad fašizmom áno
15. september Sedembolestná Panna Mária áno
1. november sviatok Všetkých svätých áno
24. december Štedrý deň áno, až od 12.00
25. december prvý sviatok vianočný áno
26. december druhý sviatok vianočný áno

Aj nedeľa je dňom pracovného pokoja, no zákaz predaja sa na tento deň nevzťahuje.

 

Tabuľka: 21 pamätných dní na Slovensku

Dátum Názov pamätného dňa
25. marec Deň zápasu za ľudské práva
13. apríl Deň nespravodlivo stíhaných
1. máj  Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii
4. máj výročie úmrtia M. R Štefánika
7. jún výročie Memoranda národa slovenského
21. jún Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991
24. jún Deň pamiatky obetí komunistického režimu
5. júl Deň Slovákov žijúcich v zahraničí
17. júl výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
4. august  Deň Matice slovenskej
10. august Deň obetí banských nešťastí
21. august Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968
9. september Deň obetí holokaustu a rasového násilia
19. september Deň vzniku Slovenskej národnej rady
6. október Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie
27. október Deň černovskej tragédie
28. október Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu
29. október Deň narodenia Ľudovíta Štúra
30. október výročie Deklarácie slovenského národa
31. október Deň reformácie
30. december Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu

V novom roku si budeme okrem pôvodných 18 pripomínať aj ďalšie tri nové pamätné dni. Tieto dni neovplyvňujú Zákonník práce, tak ako sviatky či dni pracovného pokoja.  Pokiaľ pripadne pamätný deň na pracovný deň, nevyplýva z neho nijaké obmedzenie, rovnako tak aj pre ochodníkov. V tento deň sa zamýšľame nad významnými udalosťami, ktoré ovplyvnili predovšetkým novodobú históriu Slovenska. V roku 2021 si teda okrem iného pripomenieme aj:

  • 21. júna odchod okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991
  • 24. júna obete komunistického režimu
  • 21. augusta obete okupácie Česko-Slovenska v roku 1968

Počas dvoch pamätných dní sa predsa len nepracuje. Nie je to však kvôli tomu, že sa jedná o pamätný deň, ale preto, že na tento deň pripadá štátny sviatok. Na Prvý máj, Sviatok práce sme sa v roku 2004 stali súčasťou Európskej únie.  Piaty júl patrí nielen sviatku Cyrila a Metoda, ale je to aj pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5