5 situácií, kedy nedostanete podporu v nezamestnanosti

11.01.2021 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Prišli ste o zamestnanie a kým si nájdete nové, mohli by ste čerpať podporu v nezamestnanosti. No nie vždy! Sú situácie kedy nedostanete nič.


I tak by pre Vás evidencia na úrade práce mohla byť výhodná. Najmä kvôli zdravotnému poisteniu. V prípade, že nie ste zamestnaní ani nepodnikáte, musíte si platiť dobrovoľné zdravotné poistenie, inak Vás neošetria ani nezoperujú bezplatne. 

Aké sú podmienky na poskytnutie podpory

Podpora, resp. dávka v nezamestnanosti má preklenúť obdobie medzi jednotlivými zamestnaniami. Vďaka podpore tak štát nenechá napospas. Avšak musia byť splnené podmienky; byť poistený určitú dobu v sledovanom období a nemať dlhy na poistnom. 
Inak sa s podporou v nezamestnanosti môžete rozlúčiť.

Situácia 1: Nie ste dostatočne dlho poistení

Aby ste vôbec mohli uvažovať o podpore v nezamestnanosti, musíte byť poistení aspoň dva roky (resp. 730 dní) v sledovanom období 4 rokov.

Čo to znamená „byť poistený“?

Poistenie v nezamestnanosti je súčasťou sociálneho poistenia odvádzaného do Sociálnej poisťovne. Toto poistenie sa strháva zo mzdy, platu či odmeny zamestnancom. Akonáhle ste zamestnancom, zamestnávateľ vás musí prihlásiť do Sociálnej poisťovne a pravidelne strhávať z vašej mzdy poistné na Sociálne poistenie. Koľko a na aké druhy poistenia sa vám mesačne strháva sa dozviete z vašej výplatnej pásky.

Aj keby zamestnávateľ dlhoval na poistnom, zamestnanec má pred zákonom podmienku poistného splnenú.

Živnostníci, podnikatelia a ďalšie SZČO si odvádzajú poistné na sociálne poistenie sami.

Tip: Výšku odvodov na sociálne a zdravotné poistenie ľahko zistíte v našej mzdovej kalkulačke

Kedy nedostanete podporu v nezamestnanosti

Zdroj: Shutterstock

Situácia 2: Dlhujete na poistnom

Dlhy na poistnom sú úskalím práve samostatne zárobkovo činných osôb. Tie si odvádzajú predpísané poistné do Sociálnej poisťovne samé. V prípade, že ukončia živnosť a chceli by sa zaevidovať medzi uchádzačov o zamestnanie, bude príslušnú úrad práce preverovať aj či nie sú dlhy na poistnom.
Či a koľko dlhujete na poistnom si môžete osobne zistiť na ktorejkoľvek pobočke. 

Osoby, ktoré nie sú ani zamestnancami ani SZČO, môžu byť poistené dobrovoľne a prihlásiť sa na Sociálnu poisťovňu ako dobrovoľne poistená osoba. Rovnako ako SZČO, tak aj dobrovoľne poistení, musia sledovať, či majú zaplatené poistné včas a v správnej sume. 

Situácia 3: Ste na dôchodku alebo poberáte PN

Pracujúci dôchodca nemá nárok na dávku v nezamestnanosti, keď o zamestnanie príde. Už poberá dôchodok. Takisto poberateľia predčasného starobného alebo výsluhového alebo invalidného dôchodku nárok na dávku v nezamestnanosti nemajú.

Zákon taktiež neumožňuje poberať dávku v nezamestnanosti v čase, keď poberáte nemocenské, ošetrovné alebo materské.  Všetky tieto dávky vyplývajú taktiež zo sociálneho poistenia, konkrétne z nemocenského. Sú náhradou príjmu a ich súbeh nie je možný.

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorá umožní starostlivosť o dieťa. V tomto čase poberateľ rodičovského príspevku poistencom štátu. Nemôže byť zároveň nezamestnaný. 

Situácia 4: V sledovanom období ste pracovali na dohody v limite

Nárok na dávku v nezamestnanosti nemajú ani osoby, ktoré pracovali na základe dohody o brigádnickej činnosti.

Situácia 5: Nedoložili ste potrebné dokumenty

K tejto situácii takmer nedochádza. Získať dávku môžete tak, že podáte žiadosť o dávku v nezamestnanosti na pobočke Sociálnej poisťovne alebo na úrade práce sa zaeviduje do evidencie o uchádzačov o zamestnanie a spolu so zaevidovaní požiadate o dávku.  Dávku dostanete na základe tej žiadosti, ktorá bude podaná skôr, takže sa nemôže stať, že by ste dostali dávku vyplatenú dvakrát. Ja je jedno, kde tú žiadosť podáte, nemá to vplyv ani na výšku dávky.

Kedže môžete ukončiť pracovný pomer akokoľvek, nie je nutné pridávať k žiadosti výpoveď zo zamestnania ani podobné podobné potvrdenia či dokumenty. Je však potrebné riadne vyplniť žiadosť podľa pravdy a skutočnosti, t.j. uviesť či ste poberateľom dôchodkov (aj v zahraničí) alebo či máte podanú žiadosť o dôchodok.
 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5