V regióne strednej a východnej Európy vznikla obchodná platforma pre profesionálov, reaguje na potreby trhu

25.11.2020 | Tlačová správa, merXu
Tlačové správy


Na trendy a potreby profesionálov reaguje nová platforma merXu, ktorá ponúka možnosť okamžite začať obchodovať.


Veľkoobchod prechádza procesom digitalizácie. Čím ďalej, tým viac celých transakcií prebieha online, alebo sa touto formou realizuje aspoň časť transakcie. Na trendy a potreby profesionálov reaguje nová platforma merXu, ktorá výrobcom, distribútorom a veľkoobchodníkom ponúka možnosť okamžite začať obchodovať. Firmy zo strednej Európy a Pobaltia majú nielen možnosť na jednom mieste vystaviť tovar, ale zároveň získať aj nových zákazníkov.

Za projektom stojí skúsený tím špecialistov na elektronický obchod v čele s Przemysławem Budkowskim, ktorý pôsobí ako CEO skupiny Allegro a Václavom Liškom, zakladateľom najväčšieho online trhoviska Aukro. Ambície projektu merXu sú tak nemalé, a to aj vzhľadom k násobne väčšej veľkosti B2B segmentu oproti segmentu e-commerce.

Platforma merXu je navrhnutá výhradne pre spoločnosti, a to tak pre malé a stredné podniky, ako aj pre veľké subjekty. V súčasnosti umožňuje obchodovanie s nespotrebným tovarom z kategórií ako sú chemikálie, stavebníctvo, elektrotechnika, inštalácia, priemyslové výrobky, zdravie a bezpečnosť pri práci, či nástroje pre profesionálov. Preto je primárne zameraná na výrobcov, veľkoobchodníkov a distribútorov tovaru v týchto kategóriách, ale aj všeobecných dodávateľov a subdodávateľov v stavebníctve, developerov, inštalačné spoločnosti atď. „B2B trh sa rýchlo mení a prechádza zmenami ako maloobchod. Chceme umožniť všetkým firmám, ktoré vyrábajú a predávajú nespotrebné tovary, predávať online bez toho, aby museli kvôli tomu investovať milióny do tvorby svojho e-shopu a do marketingu,“ hovorí Václav Liška, country manažér spoločnosti merXu pre Slovenskú a Českú republiku.

Úlohou novej platformy je zjednodušiť každodennú prácu obchodníkov. Firmu môže na platforme zastupovať viac zamestnancov naraz a do systému môže byť nahratá celá organizačná štruktúra. Na merXu pridávajú predajcovia katalógy produktov, vďaka ktorým môžu kupujúci hľadať produkty podľa mena, identifikačného čísla (EAN) alebo podľa konkrétnych parametrov. Výrobky sa dajú kúpiť vo veľkoobchodnom i maloobchodnom množstve a tiež prostredníctvom hromadných transakcií alebo prostredníctvom dopytu, čo je obzvlášť užitočné napríklad v prípade spoločností zo stavebného priemyslu, ktoré potrebujú nakupovať výrobky z rôznych kategórií súčasne a vo veľkom množstve.

„Zameriavame sa na strednú a východnú Európu, pretože veríme, že náš región má veľký potenciál. Miestne spoločnosti sú cenovo konkurencieschopné, profesionálne a ponúkajú kvalitné výrobky. Každá krajina je zároveň špecifická, má vlastné právne požiadavky a v tým pádom aj inú vývoznú a dovoznú politiku. Vďaka platforme merXu uľahčujeme efektívnu obchodnú výmenu: export tovarov s najväčším predajným potenciálom a import produktov vyhľadávaných spoločnosťami,“ komentuje Václav Liška.

Podľa neho majú doterajšie veľkoobchodné siete určité obmedzenia. „Platformu a jej jednotlivé funkcie sme navrhli s cieľom odstrániť hlavné prekážky obchodu. Veríme, že si vybudujeme silnú pozíciu na trhu, a že merXu bude obchodné potreby spoločností z tejto časti sveta riešiť najlepšie,“ dodáva Václav Liška. Platforma je dostupná na webových stránkach www.merxu.com a jej použitie je v súčasnej dobe úplne zadarmo, tak registrácia, ako aj využívanie transakcií.
 
 


Články zo sekcie: Tlačové správy