Daň z motorových vozidiel 2021: stačí podať a zaplatiť do konca marca, pozor na nové tlačivo

25.01.2021 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Za každé motorové vozidlo, ktoré využíva cestnú sieť Slovenskej republiky a je používané na podnikateľskú činnosť, musí jeho vlastník alebo držiteľ odvádzať daň za motorové vozidlo. Cestná daň, ako sa aj inak nazýva, sa vypočítava podľa rôznych parametrov.


Cestná daň v roku 2021 resp. daňové priznanie k motorovému vozidlu podnikateľ podáva tento rok do 31. marca 2021. Podnikateľ tak dostal na jeho podanie a zaplatenie dane dva mesiace navyše. Namiesto do 31. januára ho musí podať najneskôr do 31. marca.

Na portáli finančnej správy je zatiaľ zverejnené len staré tlačivo, ktoré platilo do 30. novembra 2020. Ak ste teda aspoň jeden deň v roku 2020 využili automobil na podnikanie a uplatnili si k nemu výdavky, ste povinní podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Zároveň, ak ste už stihli podať daňové priznanie za motorové vozidlo na neplatnom formulári, musíte ho podať opätovne. Prinášame viac informácií o tom ako platiť daň z motorových vozidiel v roku 2021. Nové tlačivá, ktoré budú platiť od decembra, ešte finančná správa nezverejnila.

Novinka schválená v decembri

Zákon o dani z motorových vozidiel bol novelizovaný 1. decembra 2020. Nové právne úpravy priniesli zmeny už pri samotnom podávaní daňového priznania k tejto dani za rok 2020. Najnovšie si treba dať pozor aj na nové tlačivo. Lehota na jeho podanie je v tomto prípade posunutá do 31. marca 2021.

Zákon však prináša aj niekoľko pozitívnych noviniek. Zmeny sa týkajú najmä podnikateľov pôsobiacich v oblasti nákladnej a autobusovej dopravy. Zákon totiž zavádza pevne stanovenú sadzbu dane zvlášť pre ťahače a návesy. Súčasne sa zrušilo povinné párovanie ťahačov a návesov do návesných jazdných súprav kvôli uplatneniu najbližšej nižšej sadzby dane.

 

Daň z motorových vozidiel 2021: stačí do konca marca, pozor na nové tlačivo

Zdroj: Pixabay

Potešia sa podnikatelia „dopraváci“

Úžitkové vozidlá, ktoré zákon pozná pod kategóriou M2, M3 (teda určené na prepravu cestujúcich s viac ako 8 sedadlami) a N3 (vozidlá na prepravu tovaru) majú po novom nižšiu sadzbu o 50 % počas prvých 36 mesiacov od dátumu prvej evidencie vozidla. Následne potom o 40 % počas nasledujúcich 36 mesiacov a ďalej o 30 % opäť na obdobie najbližších 36 mesiacov a o 20 % znova na obdobie troch rokov.

Sadzba sa ďalej znižuje o 10 % počas nasledujúcich 12 mesiacov. Od 157. mesiaca sa používa ročná sadzba dane. Pre vozidlá kategórie O4 (prípojné vozidlá) sa ročná sadzba dane zníži o 60 % bez ohľadu na vek.

Odborníci na podnikanie hovoria, že dopravcom sa výraznejšie znížia náklady a budú sa môcť „nadýchnuť pri podnikaní a nielen živoriť“. Štát očakáva, že novinka zvýši kvalitu ponúkaných služieb a pomôže stabilizovať zamestnanosť. „Zníženie dane z motorových vozidiel je krok správnym smerom voči cestným dopravcom, mala byť upravená už pri spustení elektronického mýta v roku 2010,“ uviedol pre ekonomický magazín TREND Roman Kment, hovorca Združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia. 

Ako a kedy podať daňové priznanie

Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane pre daňovníkov so zdaňovacím obdobím od 1. januára 2020 do 28. februára 2021 je do 31. marca 2021. Pričom preddavky na daň musia platiť tí danovníci, ktorých predpokladaná daň na daný rok je vyššia ako 700 EUR (do 8 300 EUR štvrťročne, nad 8 300 EUR mesačne).

Priznanie sa podáva na finančnú správu elektronicky (cez portál Finančnej správy SR) alebo listinne (poštou či osobne) miestne príslušnému správcovi dane - daňovému úradu podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo podľa sídla právnickej osoby.

Pozor, od 1.1.2018 sa rozšíril okruh osôb, ktoré majú povinnosť doručovať podania finančnej správe výhradne elektronickými prostriedkami, patria sem už aj fyzické osoby podnikatelia. 

Finančná správa zabezpečuje predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel tým subjektom, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019. 

Ako zaplatiť cestnú daň?

Do konca marca treba nielen podať priznanie, ale aj zaplatiť daň. Daň z motorových vozidiel sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

Na aké číslo účtu sa platí:

  • predčíslie bankového účtu je 501163,

  • základné číslo účtu daňového subjektu (OÚD),

  • kód štátnej pokladnice je 8180.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5