Manželka vám ušetrí desiatky eur! Ak ju uvediete v daňovom priznaní

09.02.2021 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Pozor, ak by ste chceli takto ušetriť na dani, rozhodne nestačí manželku len mať. Musíte splniť aj nasledujúce podmienky.


 1. Manželka musí žiť s daňovníkom v jednej domácnosti 
 2. a zároveň musí splniť jednu z nasledujúcich podmienok:
  • sa starala v roku 2020 o vyživované maloleté dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti (čiže je na materskej dovolenke)
  • alebo poberala peňažný príspevok na opatrovanie 
  • alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie (t.j. evidovaná na úrade práce)
  • alebo má zdravotné postihnutie alebo je ťažko zdravotne postihnutá 

Splnené? Patrí vaša manželka do niektorej z týchto skupín? Ak áno, potom čítajte ďalej. Ak nie, no povedzme, že možno na budúci rok by mohla a preto odporúčame, aby ste čítali ďalej.

Uplatnenie „manželky“ v daňovom priznaní, znamená, že si uplatníte tzv. nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Buď tak urobíte samostatne podaním daňového priznania, alebo môžete o uplatnenie požiadať zamestnávateľa a ten to urobí v ročnom zúčtovaní.

Čo musí splniť daňovník

Na to, aby ste si mohli uplatniť tzv. nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, musíte podávať daňové priznanie z príjmov za rok 2020. Iba v prípade, že sú vaše príjmy za minulý rok nižšie ako 2 207,10 eur nemusíte daňové priznanie podávať. Ak ste však zarobili viac, daňové priznanie podávate.

Tu však môže byť zrada! Ak by ste si chceli uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, musíte mať aktívne príjmy, teda príjmy získané v zamestnaní alebo zo živnosti, z podnikania (podľa § 5 a §6 Zákona o dani z príjmov). Na iné príjmy sa nezdaniteľná časť ZD na manželku uplatniť nedá.

Tip: Daňové priznanie k dani z príjmov treba podať do 31. marca, o odklad treba požiadať

Manželka vám ušetrí desiatky eur! Ak ju uvediete v daňovom priznaní

Zdroj: Shutterstock

Ako sa vypočíta nezdaniteľná časť základu dane na manželku

Tu je rozhodujúci základ dane daňovníka. Teda príjmy očistené o výdavky pred zdanením. Ak je základ dane daňovníka nižší alebo rovný 37 163,36 eur, je suma nezdaniteľnej časti ZD na manželku 4 035,84 eur.

Ak je základ dane na daňovníka vyšší ako 37 163,36 eur, vypočíta sa nezdaniteľná časť ZD na manželku nasledovne:

NČZD na manželku = 13 326,68 € - (základ dane daňovníka : 4) 

Od sumy NČZD na manželku sa musia odpočítať príjmy manželky.

Zdĺhavé počítať? Máme pre vás nachystanú kalkulačku, ktorá vám sumu vypočíta:

Na kalkulačke sa dozviete aj koľko eur uplatnením nezdaniteľnej časti ZD na manželku ušetríte. V maximálnej výške to môže byť aj cez 700 eur.

 

Čo je príjem manželky? 

Ako sme už vyššie uviedli od sumy nezdaniteľnej časti ZD na manželku sa musia príjmy manželky odpočítať. Okrem vlastných príjmov (napr. z dohody) sa medzi príjmy započítavajú aj nemocenské dávky ako materské či ošetrovné, starobný, invalidný a ďalšie dôchodky, dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi a ďalšie sociálne dávky a peňažný príspevok.

Ak však manželka v roku 2020 poberala nasledujúce dávky, tieto sa od sumy NČZD neodpočítavajú – nepatria medzi príjmy manželky.

Do príjmu manželky sa nezahŕňa

 • rodičovský príspevok, prídavky na deti, 13. dôchodok (vianočný príspevok) a ďalšie štátne sociálne dávky. 
 • daňový bonus
 • zamestnanecká prémia
 • štipendium 

Aký je rozdiel medzi materským a rodičovským príspevkom

Materské - je dávka vyplácaná z nemocenského poistenia. Poskytuje sa tehotnej poistenkyni alebo takej, ktorá už porodila dieťa. Štandardne sa vypláca 34 týždňov. Tato dávka sa však poskytuje iba poistenkyniam, ktoré boli predpísané obdobie nemocensky poistené. Predstavuje náhradu príjmu v období starostlivosti o novonarodené dieťa. Počíta sa medzi príjem manželky. Bližšie sa o materskom dočítate v našom sprievodcovi: Všetko čo potrebujete vedieť o materskom

Rodičovský príspevok - je štátna sociálna dávka, ktorá sa poskytuje rodičovi počas trvania rodičovskej dovolenky v období starostlivosti o maloleté dieťa. Nie je naviazaná na nemocenské ani obdobné poistenie. V prípade, že mamička nesplní nárok na materské, čerpá rodičovský príspevok od narodenia dieťaťa. Medzi príjmy manželky sa rodičovský príspevok nepočíta. Viac sa o rodičovskom príspevku dočítatee v našom sprievodcovi: Všetko, čo potrebujete vedieť o rodičovskom príspevku.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5