Ako uplatniť daňový bonus v daňovom priznaní 2020

15.02.2021 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Dieťa v daňovom priznaní vám môže ušetriť až 500 eur na dani. Ak je vaša daň nulová, štát vám ešte zaplatí. Mať detí viac sa v tomto zmysle určite vyplatí.


Daňový bonus na deti si môžete uplatniť buď prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý vám ho započíta v ročnom zúčtovaní alebo sami tak, že podáte daňové priznanie. V prípade, že ste mali len príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov napr. zamestnanie, dohody), podávate daňové priznanie k dani z príjmov - typ A. Ak ste mali v roku 2020 aj iné príjmy potom podávate daňové priznanie k dani z príjmov - typ B.

Aké sú sumy daňového bonusu

Koľko eur si na daňovom bonuse môžete uplatniť závisí na veku vášho dieťaťa. Ak máte doma „drobca“ do 6 rokov veku, môžete si uplatniť mesačne 45,44 eur. Za celých dvanásť mesiacov to potom robí až 545,28 eura.  

Ak vaše dieťa dovŕšilo 6 rokov už v roku 2020, môžete si sumu 45,44 eura uplatniť poslednýkrát v tom mesiaci, kedy dieťa oslávilo 6. narodeniny. Potom sa suma zníži na polovicu, teda 22,72 eura.

Príklad: 
Julka Nováková mala 6. narodeniny 20. mája 2020. Jej rodičia si môžu uplatniť daňový bonus vo výške 386,24 eur (5x45,44 €  + 7x22,72 €).

Daňový bonus na staršie deti sa v roku 2020 poskytoval vo výške 22,72 eura. Uplatniť sa dá až do 26 rokov veku, ak máte doma študenta. Študent však musí navštevovať prezenčnú formu štúdia. 

Tip: Výpočet daňového bonusu vám uľahčí naša Kalkulačka daňového bonusu na dieťa

Ako uplatniť daňový bonus v daňovom priznaní 2020

Zdroj: Shutterstock

Výška daňového bonusu v roku 2021

Daňový bonus vo výške 22,72 eur mesačne a dvojitý vo výške 45,44 € sa poskytoval v roku 2020 a teda patrí do daňového priznania, ktoré sa odovzdáva do 31.3.2021. U svojho zamestnávateľa si však môžete daňový bonus uplatňovať aj priebežne a tu sú sumy, ktoré platia tento rok.

 • Daňový bonus na deti do 30.6.2021
  • 46,44 €  na dieťa do 6 rokov veku
  • 23,22 € na dieťa od 6 rokov veku

O júla dôjde k rozšíreniu a vytvoreniu tretej vekovej skupiny - školáci. Daňový bonus na tieto deti bude vyšší o než doteraz, avšak nižší než na maloleté deti. Hlavný implulz pre zavedenie zvýšeného daňového bonusu na deti navštevujúce základnú školu bolo zrušenie obedov zadarmo. Od prvého júla, resp. od prvého septembra už nebudú mať školáci obedy zadarmo, ale ich rodičia si môžu uplatniť vyšší daňový bonus.

 • Daňový bonus na deti od 1.7.2021
  • 46,44 €  na dieťa do 6 rokov veku
  • 39,47 € na dieťa od 6 do 15 rokov veku
  • 23,22 € na dieťa od 15 rokov veku

Kto si môže uplatniť daňový bonus

Vyplatenie daňového bonusu však nie je automatické, ako u niektorých štátnych dávok. Na jeho nárokovanie musíte dosiahnuť príjmy aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy za mesiac alebo 6-násobok za rok. V roku 2020 bola minimálna mzda 580 eur. Aby ste si mohli v danom mesiaci uplatniť nárok na daný bonus, museli ste zarobiť aspoň 290 eur. V prípade, že to niektorý mesiac nevyšlo, ale vaše celkové príjmy sú vyššie ako 3 480 eur, uplatníte si daňový bonus až daňovom priznaní (a to aj za ten mesiac, v ktorom ste nemali dostatočne vysoké príjmy). Teda prvou podmienkou je mať dostatočný príjem.

Druhá nemenej dôležitá podmienka je že vyživujete nezaopatrené dieťa (teda aj študent), ktoré s vami žije v jednej domácnosti. To dieťa môže byť vlastné, osvojené alebo prevzaté do náhradnej starostlivosti. Nemôžete si však uplatniť daňový bonus na dieťa druha/družky. 

 

Aké doklady potrebujete na uplatnenie daňového bonusu

Správcovi dane (Finančnému úradu) musíte dať vedieť, že máte deti a že máte nárok na daňový bonus. 

Ak si uplatňujete na dieťa daňový bonus prvýkrát, musíte k daňovému priznaniu priložiť:

 • kópiu rodného listu
  • prípadne výpis z rodného listu, doklad o osvojení dieťaťa
 • kópiu sobášneho listu

Tieto doklady dávate k daňovému priznaniu iba raz. Ak ste už v minulosti rodný alebo sobášny list k daňovému priznaniu prikladali, nerobíte tak každý rok. Pochopiteľne s každým ďalším novým dieťatkom v rodine, prikladáte k daňovému priznaniu kópiu nového rodného listu, rodné listy ostatných detí už nie.

Ako si uplatníte daňový bonus v daňovom priznaní 

Daňový bonus si  uplatníte hneď na druhej strane v III. oddiely daňového tlačiva - Údaje na uplatnenie zníženia základu dane (§11 zákona) a Daňového bonusu. 

V ňom uvediete meno dieťaťa, jeho rodné číslo a zaškrtnete počet mesiacov,v ktorých si môžete uplatniť nárok.

Výhodou daňového bonusu oproti nezdaniteľným častiam je, že sa uplatňuje až úplne na konci po vypočítaní daňovej povinnosti. Ak musíte daň zaplatiť, daňový bonus sa od nej odpočíta a teda zaplatíte nižšiu daň. V prípade, že je daň nulová alebo menšia než daňový bonus, správca dane vám rozdiel doplatí na účet. Preto nezabudnite v príslušnom oddiely daňového priznania napísať číslo účtu v IBAN forme. 

 

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvo