Jedenkrát a dosť! Týchto 19 dokladov už po vás úrady vyžadovať nebudú

12.02.2021 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Že dokumenty treba opatrovať ako oko v hlave nám vštepovali rodičia už od útleho veku. Ako prvý je rodný list, potom sa k nemu pridá sobášny list, rodné listy detí a najrôznejšie potvrdenia. Keď ste potrebovali vybaviť niečo na úrade, vždy bolo najistejšie zobrať celú túto hromadu so sebou. Na jeseň prípadne od začiatku budúce roka by to už mohlo byť minulosťou. 


Zabezpečiť by to mala novela zákona proti byrokracii, ktorá zavádza začiatok digitalizácie administratívy a právnych procesov v prípade narodenia dieťaťa a tiež ruší až 19 okruhov výpisov v listinnej podobe. 

"Novela zákona proti byrokracii, ktorú sme pripravili na našom ministerstve, prináša doteraz najzásadnejšie odbremenenie občanov i podnikateľov od rôznych papierovačiek na úradoch,“ vyhlásila ministerka Remišová, zodpovedná za informatizáciu.

Zdroj: Shutterstock

Aké doklady by sa už nemuseli predkladať

Ak už raz odovzdáte na niektorom z úradov svoj doklad, nemuseli by tento po vás úrady požadovať. Po schválení novely by ste už nepotrebovali tieto

 • doklady:
  • Kópia rodného listu
  • Kópia sobášneho listu
  • Kópia úmrtného listu
 • potvrdenia:
  • Potvrdenie o pobyte
  • Potvrdenie o pridelení IČO
  • Potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a ani nie je na neho vyhlásený konkurz
  • Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
  • Potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
  • Potvrdenia k dávkam v hmotnej núdzi
  • Potvrdenia súvisiace s ťažkým zdravotným postihnutím
  • Potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
 • výpisy:
  • Výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, tzv. registra fariem
  • Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb
  • Výpis z registra / zoznamu advokátov
  • Výpis z centrálneho registra exekúcií
  • Výpis z registra sociálnych podnikov
 • údaje:
  • Údaje vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu obsiahnuté vo vybraných informačných systémoch a registroch rezortu zdravotníctva
  • Údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 % dane
  • Vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov (o obmedzení spôsobilosti na práv. úkony, vyhlásení za mŕtveho, o rozvode, o úprave rodičovských práv a povinností…)
 

Bezpečnosť pri práci s údajmi

Kedže sa jedná o citlivé údaje, nestačí len zrušiť listinnú podobu a nahrať údaje do počítača. Keďže sa tieto údaje budú ukladať do databáz a úrady medzi sebou budú tieto údaje zdieľať, musí byť jasne stanovené kedy, kto a za akých podmienok bude mať k údajom prístup. 

Podpredsedníčka vlády Veronika Remišová preto prichádza s riešením vo forme zákona o údajoch. „Ak chceme Slovensko posunúť vpred v informatizácii a budovaní dátovej ekonomiky, ktorej dôležitosť stále rastie, musíme mať na to zodpovedajúce právne normy. Nejde len o poskytovanie kvalitných verejných služieb či možnosť lepších analýz, údaje občanov musia byť v bezpečí a nakladanie s nimi musí byť transparentné,“ dodala ministerka.

Novela zákona o byrokracii ako aj návrh zákona o údajoch sa nachádzajú v medzirezortnom pripomienkovom konaní.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 2 krát 5 0.5