Rok 2020 bol pre podnikateľov mimoriadne ťažký. Trápila ich pandémia i početné škody

04.03.2021 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Podnikatelia čelili v minulom roku nielen pandémii, ale aj početným škodám na ich majetku, za ktoré im poisťovne vyplatila milióny eur. 


Podnikatelia čelili v minulom roku nielen pandémii, ale aj početným škodám na ich majetku. Poisťovňa Generali zverejnila tlačovú správu, kde spomína vyplatenie škôd vo výške približne 2,3 milióna eur. Rekordérom bol podľa informácií Generali apríl, kedy poisťovňa podnikateľom na poistných udalostiach vyplatila takmer 400 tisíc eur.

Rok 2020 bol pre podnikateľov náročný nielen pre pandémiu, ale aj pre početné poistné udalosti. „V minulom roku sme klientom z poistenia podnikateľov vyplatili približne 2,3 milióna eur, čo je v porovnaní s rokom 2019 nárast o 17 %,“ hovorí Juraj Páleš, riaditeľ Úseku poistných udalostí poisťovne Generali.

Najčastejšie sú škody na majetku

K nárastu došlo najmä koncom roka, kedy poisťovňa mesačne vyplatila v priemere o 15 % poistných udalostí viac ako v porovnaní s mesačným priemerom roka 2020. Najčastejšie išlo o škody na majetku (36 %), nasledovali škody následkom prevádzkovej činnosti (23 %) a zodpovednostné škody taktiež s 23 %.

 

Zdroj: Shutterstock

Riziko sa zvyšuje pri uzatvorenej prevádzke

Čiastočne alebo úplne uzatvorené prevádzky následkom pandémie nie sú voči škodám imúnne, ale práve naopak. „Riziko vzniku škody na majetku sa dokonca zvyšuje práve počas obdobia, keď je prevádzka prerušená a v jej priestoroch sa nenachádza nikto, kto by mohol vzniku škody zabrániť, resp. eliminovať jej rozsah. Napríklad pri požiari rýchlym uhasením ohniska či včasným privolaním hasičov. V prípade uzatvorenej prevádzky si totiž okoloidúci všimnú požiar, až keď je už neskoro,“ vysvetľuje Tomáš Potúček, riaditeľ Úseku poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Generali.

Pri uzatvorenej prevádzke môže byť problémom aj niekoľkodňový únik vody z vodovodných zariadení do prevádzkových priestorov. V minulom roku bol najčastejšou príčinou v rámci škôd na majetku práve únik vody z vodovodných zariadení, ktorý spôsobil až 23 % poistných udalostí. Najvyšší medziročný nárast vyplatených poistných udalostí v rámci poistenia majetku podnikateľov sme však zaznamenali pri rizikách atmosférické zrážky (65 %), poškodenie skiel a sklených výplní (58 %) a krádež (50 %). Vysoký medziročný nárast zaznamenal aj vandalizmus, a to až o 19 %.

Chýbajúce poistenie môže znamenať koniec podnikania

Poistiť sa proti nepredvídateľným udalostiam je tak skutočne dôležité. „Správne zvolené poistenie podnikateľa podrží v náročných chvíľach a pomôže eliminovať starosti, ktoré môžu nastať z viacerých dôvodov. Či už ide napríklad o povodne, alebo o vodu unikajúcu z vodovodných zariadení, ktoré môžu výrazne postihnúť práve dočasne opustenú prevádzku. Rozsiahly požiar, ktorý zničí celé miesto podnikania, alebo poškodenie kľúčových strojov, ktoré často stoja tisíce eur a bez ktorých nemôže podnikateľ pokračovať vo svojej činnosti. Tieto situácie by pre podnikateľa bez poistenia znamenali koniec jeho podnikania či dlhy,“ upozorňuje Tomáš Potúček z poisťovne Generali.

Situácia v odvetviach sa naďalej zhoršuje

Dôvera slovenských podnikateľov v januári 2021 klesla na najnižšiu úroveň od prvej vlny pandémie nového koronavírusu. Podľa Štatistického úradu spôsobuje pesimizmus podnikateľov januárové sprísnenie reštrikcií. Prejavilo sa to najmä v službách, v menšej miere aj u spotrebiteľov, v priemysle či v obchode. V stavebníctve zostala dôvera na úrovni decembra 2020.

Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol oproti decembru 2020 o 4,8 bodu a dosiahol hodnotu 80,6 bodu. Aktuálna hodnota IES je o 18,6 bodu horšia ako v rovnakom období minulého roka a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 21,9 bodu. „Nižšie hodnoty IES boli historicky len v priebehu siedmich mesiacov počas finančnej krízy v roku 2009 a tri mesiace v minulom roku po nástupe prvej vlny pandémie COVID-19,“  spresnili štatistici.

Medzi podnikateľmi v priemysle klesal januárový IES druhý mesiac po sebe. Pokles bol ale miernejší, kým v decembri 2020 dôvera klesla o 7,3 percentuálneho bodu (p. b.), v januári 2021 sa znížila o štyri body a dosiahla hodnotu -4,3. „V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa hodnota znížila o 6 p. b. a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 6,1 bodu,“ podotkli štatistici. Vývoj indikátora podľa nich ovplyvnil pokles objednávok, ktorý zaznamenali hlavne vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, strojov a zariadení a ostatných nekovových výrobkov. Zníženú dôveru nepriaznivo ovplyvnilo aj zhoršené očakávanie vývoja trendu priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace.

Dôvera v ekonomiku sa podľa Štastitického úradu SR výrazne znížila u podnikateľov v službách. S nižším dopytom rátajú takmer vo všetkých odvetviach služieb, výnimkou je len doprava a skladovanie, kde očakávajú mierne zlepšenie. Zníženie dopytu zaznamenali najviac v ubytovacích a stravovacích službách, v umení, zábave a rekreácii.

Aj atmosféra u spotrebiteľov bola na začiatku roka 2021 pesimistickejšia. Spotrebiteľská dôvera sa oproti decembru 2020 znížila o 4,3 bodu na hodnotu -36,9. Indikátor tak opäť klesol na najhoršiu hodnotu od mája minulého roka a nachádza sa výrazne pod úrovňou spred pandémie, avšak stále je relatívne vzdialený od najhoršej hodnoty z apríla 2020. 

Dôvera podnikateľov v stavebníctve zostala v januári na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-47,5). Aktuálny výsledok je ale pod úrovňou dlhodobého priemeru o 23,5 bodu.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo