Dlžníci húfne bankrotujú: Ako podať prihlášku do konkurzu či reštrukturalizácie?

10.03.2021 | Barbora Magočová, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Vzhľadom na prebiehajúcu ekonomickú krízu je čoraz viac osôb v úpadku. Čítajte, ako prípadnú insolvenciu vášho dlžníka zistíte a ako voči nemu uplatniť pohľadávku, ak je v konkurze či reštrukturalizácii.


Dlžníkov pravidelne kontrolujte v Obchodnom vestníku

Začiatok konkurzného či reštrukturalizačného konania vo veci vášho dlžníka vylučuje, aby ste pohľadávku voči nemu vymáhali samostatne. Nároky, ktoré by ste za normálnych okolností uplatnili súdne a následne exekvovali, treba prihlásiť do konkurzu či reštrukturalizácie. Aj keď úpadok dlžníka spravidla znamená, že vaša pohľadávka nebude uspokojená v plnej výške, má jej neprihlásenie vplyv na jej daňový odpis.

Z uvedených dôvodov treba periodicky sledovať Obchodný vestník; ideálne aspoň raz mesačne. Prebiehajúci konkurz či reštrukturalizáciu zistíte po zadaní identifikačných údajov dlžníka do vyhľadávača vo vestníku dostupného na stránkach ministerstva spravodlivosti. Ak je dlžníkom právnická osoba, je vhodnejšie hľadať podľa identifikačného čísla; zadlžené obchodné spoločnosti totiž nezriedka sťažujú veriteľom zisťovanie ich stavu zmenou názvu.

Na podanie prihlášky plynie stanovená lehota

Prihlášku možno podať dvoma spôsobmi. Prvým je podanie v listinnej podobe. Prihláškový formulár získate opäť na webových stránkach ministerstva. Vyplnenú prihlášku treba zaslať v jednom rovnopise správcovi a v jednom na súd. Druhou alternatívou je podanie prihlášky v elektronickej podobe prostredníctvom portálu slovensko.sk. Využitie tejto možnosti ale vyžaduje aktivovaný občiansky preukaz s čipom a elektronický podpis.

V konkurznom konaní platí, že prihlášku treba podať do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Pokiaľ prihlášku podáte neskôr, bude sa na ňu síce prihliadať, ale stratíte možnosť (aspoň čiastočne) ovplyvniť priebeh konkurzu. 

Pokiaľ ide o reštrukturalizáciu, musí byť prihláška doručená správcovi najneskôr do 30 dní od jej povolenia. Na prihlášku doručenú po lehote sa na rozdiel od konkurzu neprihliada. Ak teda lehotu nestihnete, znamená to v zásade koniec vašich šancí na uspokojenie pohľadávky. 

Tip: Skoncujte s neplatičmi: ako zistiť, či je obchodný partner bonitný?

Dlžníci húfne bankrotujú: Ako podať prihlášku do konkurzu či reštrukturalizácie?

Zdroj: Shutterstock

Na nesprávne vyplnenú prihlášku sa neprihliada

Zákon stanoví viacero povinných náležitostí prihlášky. Ak ich v nej neuvediete, nebude sa na ňu prihliadať. Pokiaľ však vyplníte všetky vyznačené polia prihláškového formulára, nemala by vám nijaká z nich chýbať. Vyplnenie identifikačných údajov veriteľa či dlžníka alebo výber vlastností pohľadávky z ponúkaných možností nebývajú v praxi problematické. Zložitejším ale môže byť:

1. Správne vyplnenie právneho dôvodu vzniku pohľadávky 

Právnym dôvodom vzniku pohľadávky nie je faktúra (ako by sa možno na prvý pohľad mohlo zdať). V skutočnosti ide o vymedzenie právnej povahy nároku uplatňovaného prihláškou.

Príklad vyplnenia poľa „právny dôvod vzniku pohľadávky“: „Prihlásená pohľadávka zodpovedá nezaplatenej kúpnej cene tovaru, ktorý bol dodaný v súlade s kúpnou zmluvou uzatvorenou na základe objednávky dlžníka realizovanej e-mailom zo dňa DD/MM/RRRR potvrdenej e-mailom veriteľa zo dňa DD/MM/RRRR. Dlžník potvrdil dodanie tovaru podpisom dodacieho listu zo dňa DD/MM/RRRR. Kúpna cena bola dlžníkovi vyúčtovaná faktúrou č. XXX; dlžník však vyúčtovanú kúpnu cenu dosiaľ neuhradil, a to ani čiastočne.“

2.  Pripojenie listín preukazujúcich skutočnosti uvedené v prihláške

Aj tu platí, že priložiť faktúru nestačí. V modelovom príklade ohľadom vyplnenia právneho dôvodu pohľadávky by bolo napr. k prihláške vhodné priložiť:

 • e-mail, ktorým si dlžník objednal tovar,
 • e-mail potvrdzujúci objednávku dlžníka veriteľom,
 • dodací list podpísaný dlžníkom,
 • faktúru, ktorou bola vyúčtovaná kúpna cena.
 

3. Vyčíslenie sumy prihlasovanej pohľadávky

Prihlasovanú sumu pohľadávky musíte v prihláške rozdeliť na:

 • Istinu – vyplníte spravidla dlžnú sumu podľa faktúry (ak ide o dlh z podnikania) alebo zmluvy (ak ide napríklad o dlh zo zmluvy o pôžičke medzi bežnými občanmi) – v jej celkovej výške samozrejme zohľadníte prípadné čiastočné plnenia dlžníka;
 • Úroky – vyplňujete, ak ste sa dlžníkom na úrokoch dohodli, typicky v zmluve o pôžičke;
 • Úroky z omeškania – právo na úroky z omeškania vzniká pri omeškaní dlžníka so zaplatením pohľadávky priamo zo zákona; uplatniť ich teda môžete, aj keď ste sa na nich s dlžníkom nedohodli. V prípade dohody o ich výške platí dojednaná sadzba. Ak dohoda o výške neexistuje, môžete si pre pohľadávky z podnikateľských vzťahov vybrať, či:
  • použijete sadzbu rovnajúcu sa základnej sadzbe Európskej centrálnej banky (ECB) platnej k 1. dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenú o 8 percentuálnych bodov - takto určená sadzba sa následne mení každý polrok trvania omeškania (sadzbu zistíte napr. na stránkach Národnej banky Slovenska, aktuálne je od 18. 9. 2019 jej výška 0,00 %, ak je teda prihlasovaná pohľadávka splatná dňa 15. 2. 2021, bude sadzba úrokov z omeškania 8 % ročne s tým, že sa bude aktualizovať podľa výšky sadzby ECB každý polrok);
  • použijete sadzbu rovnajúcu sa základnej sadzbe ECB platnej k 1. dňu omeškania zvýšenú o 9 percentuálnych bodov; takto určená sadzba platí počas celého trvania omeškania (v prípade pohľadávky splatnej dňa 15. 2. 2021 by bola sadzba 9 % ročne).

4. Úroky vyčíslite len do dňa vyhlásenia konkurzu

 • Poplatok z omeškania – vyplňujete pri pohľadávke z nezaplateného nájomného; za každý deň omeškania ide o 0,5 ‰ dlžnej sumy, najmenej však 0,83 EUR za každý i začatý mesiac omeškania;
 • Náklady z uplatnenia – pri pohľadávkach z podnikateľských vzťahov máte možnosť vyplniť sumu podľa § 2 Nariadenia č. 21/2013 Z.z. (aktuálne 40 EUR).

Prihlášku nezabudnite podpísať. Ak zistíte, že ste prihlášku vyplnili nesprávne, nemáte možnosť opravy ani doplnenia. Prihlášku treba vziať späť a podať novú.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo