eKasa - kto je (ne)musí používať a aké sú jej výhody?

01.06.2021 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Finančná správa v roku 2019 priniesla nový nástroj na boj proti daňovým podvodom - špeciálnu podkladniu eKasa. Aké sú jej výhody a kto všetko ju musí používať aj v roku 2021?


Aj niekoľko rokov po spustení špeciálnej digitálnej pokladnice eKasa mnohí podnikatelia stále nevedia, či ju musia alebo nemusia používať pri účtovníctve. Pokúsime sa teda zodpovedať najdôležitejšie otázky v spojitostou s eKasou. Čo so sebou toto zariadenie prináša a aké sú jej výhody?

eKasa: ako to funguje?

eKasa pokladnica je slovenský projekt, ktorý má uľahčiť komunikáciu medzi oboma stranami, teda medzi finančnou správou a podnikateľmi. Zjednodušene povedané ide o online pripojenie pokladníc podnikateľov na spomínanú finančnú správu, vďaka čomu sa podarilo vytvoriť automatizovaný a prehľadný systém elektronickej pokladnice.

Projekt digitálnej prepojenej pokladnice spustila Finančná správa začiatkom apríla 2019 a posledný termín, do ktorého si museli podnikatelia svoje nové alebo upravené pokladnice do systému pripojiť, bol koniec roka 2019. Systém pre údajné porušenie ústavy kritizovali viacerí opoziční poslanci aj samotní podnikatelia. Nedostatok certifikovaných pokladníc donútil Ministerstvo financií SR predĺžiť pôvodný termín pripojenia všetkých pokladníc do systému novelou zákona z konca júna na koniec decembra.

Aké sú výhody eKasy?

  • Zrejme tou najväčšou výhodou je zníženie administratívnej záťaže, ktorá môže byť pre každého podnikateľa únavná
  • Na eKasa pokladnici prebiehajú takmer všetky úkony online a podnikateľovi tak odpadá povinnosť viesť na predajnom mieste knihu elektronickej registračnej pokladnice.
  • okrem zníženia nadmernej byrokracie pomôže znižovať aj náklady, keďže používanie tohto typu pokladnice je bezplatné.

Kto (ne)musí povinne používať eKasu?

Príslušný zákon o ERP z roku 2019 hovorí, že povinnosť používať eKasu sa vzťahuje na osoby, ktoré spĺňajú súčasne všetky tri nasledovné podmienky:

  • fyzická alebo právnicka osoba (aj zahraničná firma), ktorá má oprávnenie na podnikanie, ktorá na Slovensku predáva tovar alebo poskytujú zákonom vymedzené služby. Ak napr. poľský podnikateľ príde predávať tovar na Slovensko, je povinný sa riadiť zákonom platným v SR, a teda používať eKasu. 
  • uskutočňuje predaj tovaru alebo sa poskytuje zákonom vymedzenú služba – na predaj tovaru sa používanie eKasy vzťahuje vždy, pri poskytovaní služieb ide len o tie služby, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP (viď odstavec nižšie)
  • poslednou podmienkou je prijatie tržby, pričom tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Ak podnikateľ prijíma platby iba bezhotovostne prevodom na svoj účet, povinnosť používať eKasu sa ho netýka.

Služby v tzv. prílohe 1, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať eKasu: 45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel 45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva 49.32 Taxislužba 49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov 52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov 55.10 Hotelové a podobné ubytovanie 55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány 55.90 Ostatné ubytovanie 56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál 56.21 Dodávka jedál 56.29 Ostatné jedálenské služby 56.30 Služby pohostinstiev 65.11 Životné poistenie 65.12 Neživotné poistenie 69.10 Právne činnosti 69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo 70.10 Vedenie firiem 70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou 70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia 71.11 Architektonické činnosti 71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 71.20 Technické testovanie a analýzy 73.11 Reklamné agentúry 73.12 Predaj vysielacieho času 73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti 74.20 Fotografické činnosti 74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti 75.00 Veterinárne činnosti 77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci 77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci 77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci 77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci 78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania 78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú 78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov 79.11 Činnosti cestovných agentúr 79.12 Činnosti cestovných kancelárií 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti 80.10 Súkromné bezpečnostné služby 80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov 80.30 Pátracie služby 86.10 Činnosti nemocníc 86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe 86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe 86.23 Zubná lekárska prax 86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť 93.11 Prevádzka športových zariadení 93.12 Činnosti športových klubov 93.13 Fitnescentrá 93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov 95.11 Oprava počítačov 95.12 Oprava komunikačných zariadení 95.21 Oprava spotrebnej elektroniky 95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu 95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru 95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení 95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov 95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti 96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka 96.02 Kadernícke a kozmetické služby 96.03 Pohrebné a súvisiace služby 96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody 96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing.

 


Zdroj: Pixabay

Čo všetko môže byť eKasa?

Výhodou tejto digitálnej pokladnice je, že podnikatelia si nemusía kupovať do svojho podniku ďalšie nákladné elektronické zariadenie. eKasa môže fungovať prostredníctvom počítača, mobilu, tabletu, takže v zásade akékoľvek digitálne zariadenie s pripojením na internet môžete okamžite pripojiť a používať. Všetko, čo potrebujete, je len správny softvér.

Je eKasa bezpečná?

Aj napriek počiatočným problémom so systémom ekasa, je tento krok väčšinou podnikateľov vnímaný ako pozitívny. Teraz sa totiž už nemusia báť toho, že by pri práci s pokladnicou niečo pokazili, keďže práve ekasa pokladnica ich núti robiť všetky úkony tak, aby sa o vás nezačala zaujímať finančná správa.

Podľa hovorkyne Finančnej správy sa účastníci zhodli, že projekt má svoje opodstatnenie a je veľmi dôležitým opatrením v boji proti daňovým podvodom. Aj zástupcovia podnikateľov a živnostníkov podľa FS vnímajú, že v starom systéme fungovania pokladníc sú nepoctiví podnikatelia zvýhodnení pred tými poctivými, a tomu má eKasa zamedziť.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo