Rast životného minima od júla 2021: Pozrite si, aké dávky sa vďaka tomu zvýšia

16.06.2021 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Od 1. júla tohto roka sa už tradične mení výška životného minima. Keďže je naviazaná na viaceré dávky či daňové úľavy, ovplyvňuje v podstate každého.


Rezort práce už do pripomienkového konania predložil návrh na zvýšenie životného minima. Nejde však o výmysel ministerstva, ale o výpočet Štatistického úradu podľa rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.

Od júla má teda základná výška životného minima stúpnuť na 218,06 eura mesačne. V porovnaní so súčasnou sumou tak stúpne o 3,23 eura, čo je rast o 1,5 percenta. Stúpne aj suma životného minima pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu. Od júla dosiahne úroveň 152,12 eura mesačne.

Slovenská legislatíva pozná aj životné minimum v prípade nezaopatreného dieťaťa alebo zaopatreného neplnoletého dieťaťa. Po novom bude jej suma vo výške 99,56 eura. Tieto sumy životného minima budú už tradične platiť jeden roka, a teda od 1. júla 2021 až do 30. júna 2022.

 

Čo všetko ovplyvňuje životné minimum?

Sumy životného minima:

 • Pre jednu osobu: 218,06 € mesačne (stúpne o 3,23 €)
 • Pre ďalšiu spoločne posudzovanú osobu: 152,12 € mesačne (stúpne o 2,25 €)
 • Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa: 99,56 € mesačne (stúpne o 1,48 €)

Životné minimum je naviazané na množstvo dávok, daňových výhod a tiež podmienok napríklad pri stanovení nároku na predčasný dôchodok. Drvivá väčšina z týchto dávok a bonusov sa ale zvýši až od januára budúceho roka. Všetky veličiny, na ktoré je životné minimum naviazané, by mali rásť tiež o 1,5 percenta.

Zdroj: Shutterstock

Rodičovský príspevok a prídavky na deti od 2022

Ako už bolo v článku spomínané, vďaka rastu životného minima porastú aj niektoré dávky. Týka sa to napríklad aj tých, ktoré poberajú rodičia. V rámci dávok pre rodičov porastie rodičovský príspevok, prídavky na dieťa, daňový bonus na dieťa a tiež takzvaný príspevok k prídavku na dieťa

Rodičovský príspevok pre rodičov, ktorý nepoberali materské by mal stúpnuť z terajších 275,90 eura na 280 eur mesačne. Tí, ktorí poberajú materské majú nárok na vyšší príspevok. Ten od januára 2022 stúpne z pôvodných 378,10 eura na 383,8 eura mesačne.

O 1,5 percenta by mali stúpnuť aj prídavok na dieťa. Ten od budúceho roka porastie na úroveň 25,9 eura mesačne. Posledná rodičovská dávka, ktorú ovplyvňuje životné minimum, je príplatok k prídavku na dieťa. Ten porastie z pôvodných 11,96 na 12,16 eura mesačne.

 • Rodičovský príspevok (bez materskej): 280 eur/mesačne
 • Rodičovský príspevok (s materskou): 383,80 eura/mesačne
 • Prídavok na dieťa: 25,90 eura/mesačne
 • Príspevok k prídavku na dieťa: 12,16 eura/mesačne

Daňový bonus na deti 2022

Životné minimum zasiahne aj do daňových veličín a bonusov. V prípade rodičov je to daňový bonus na dieťa, ktorý si môžu uplatňovať mesačne alebo raz ročne. Okrem iného sa od júla tohto roka rozdeľuje na tri kategórie – daňový bonus na dieťa do šesť rokov veku, od šesť do 15 rokov veku a na dieťa staršie ako 15 rokov veku.

Najvyššiu sumu poberajú rodičia najmladších detí. Od januára 2022 stúpne bonus pre deti do šesť rokov veku na úroveň 47,14 eura mesačne. Daňový bonus na deti od šesť do 15 rokov veku má stúpnuť o 64 centov a bude na úrovni 43,60 eura mesačne. Bonus na deti staršie ako 15 rokov dosiahne 23,56 eura.

 • Daňový bonus na dieťa do 6 rokov: 47,14 eura/mesačne
 • Daňový bonus na dieťa od 6 rokov do 15 rokov: 43,60 eura/mesačne
 • Daňový bonus na dieťa nad 15 rokov: 23,56 eura/mesačne

Nezdaniteľná časť a daň z príjmu od 2022

Ďalšie veličiny, ktoré životné minimum ovplyvňuje, sú dane. Najzásadnejšou z nich je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Ide o sumu, ktorú štát v podstate oslobodzuje od daňovej povinnosti. Počíta sa ako 21-násobok životného minima.

Tak, ako pri rodičovských dávkach, aj v tomto prípade sa výška nezdaniteľnej časti zmení až od januára budúceho roka. Stúpne z pôvodnej sumy 4 414,20 eura na 4 579,26 eura ročne. Mesačne si budú môcť zamestnanci v budúcom roku uplatňovať sumu 381,61 eura.

Nezdaniteľná časť základu dane ovplyvňuje aj hranicu daňovej povinnosti. Od januára 2022 sa tak zmení aj hranica príjmu, od ktorej už treba podávať daňové priznanie. Od budúceho roka teda netreba priznávať príjem a platiť daň, ak celkové príjmy nepresiahnu sumu 2289,63 eura ročne.

 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka: 4 579,26 eura ročne a 381,61 eura mesačne
 • Príjem, ktorý netreba priznávať a platiť z neho daň: do 2289,63 eura ročne

Hmotná núdza a predčasná penzia

Základná výška životného minima slúži hlavne na stanovenie sumy, ktorú jedna osoba potrebuje na nevyhnutné mesačné výdavky. Od júla tak jednej osobe pri exekúcii musí na mesiac zostať suma aspoň 218,06 eura. Rovnakú sumu môžu dostávať ľudia pri takzvaných aktivačných prácach, ktoré im zariadi úrad práce.

Od júla sa tiež zvýši suma minimálneho predčasného dôchodku, ktorá dosiahne 261,70 eura. Táto suma je dôležitá pri nároku na predčasný dôchodok. To v praxi znamená, že ak suma predčasnej penzie nepresahuje 1,2-násobok životného minima, Sociálna poisťovňa túto dávku žiadateľovi jednoducho neprizná.

Na druhej strane, dôchodcom v exekúcii bude chodiť vyššia penzia, keďže im musí zostať suma životného minima. Keďže sa životné minimum zvýši o 1,5 percenta, o rovnakú úroveň sa tiež od januára budúceho roka zvýšia sumy dávok v hmotnej núdzi.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 7 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo