4 veci, ktoré by ste mali vedieť o pracovnom čase

30.06.2021 | Barbora Magočová, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Zosúladenie pracovného a osobného života sa v posledných rokoch rieši stále naliehavejšie. Čítajte, s akými právnymi pravidlami treba počítať, ak nechcete tráviť čas prácou na úkor seba či rodiny.


1. Bežné plnenie úloh aj po pracovnej dobe spravidla nie je nadčasovou prácou

Nadčasová práca by nemala byť podľa zákona v žiadnom prípade pravidlom. Zamestnávateľ ju môže nariadiť alebo sa na nej s vami dohodnúť len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo vo verejnom záujme.

Pokiaľ je na vašom pracovisku práca nad rámec vášho stanoveného pracovného času obvyklá, pretože objektívne nemôžete stihnúť splniť všetky vaše pracovné úlohy, mali by ste zamestnávateľa požiadať, aby situáciu riešil ich lepším prerozdelením. V prípade nevyplatenia mzdového zvýhodnenia za nadčasovú prácu by sa vám totiž mohlo stať, že príplatok nevymôžete ani na súde. V judikatúre bol opakovane vyslovený názor, že pravidelné dobrovoľné vykonávanie výslovne nenariadenej práce nad rámec pracovnej zmeny kvôli veľkému množstvu pracovných povinností (a to aj s vedomím zamestnávateľa) nemožno považovať za prácu nadčas, ktorá má byť odmenená príslušným príplatkom (bližšie napr. rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, sp.zn. 6CoPr/9/2018 alebo rozhodnutie Krajského súdu Trenčín, sp.zn. 6Co/316/2013).

2. Ak sa staráte o malé deti či nevládneho rodiča, máte právo pracovať menej

Tehotné ženy alebo osoby trvale sa starajúce o dieťa mladšie než 15 rokov môžu požiadať zamestnávateľa o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času. Zamestnávateľ musí žiadosti vyhovieť, pokiaľ mu v tom nebránia vážne prevádzkové dôvody. Uvedené dôvody je zamestnávateľ povinný zároveň aj riadne objasniť a v prípade súdneho sporu tiež preukázať. Rovnaký nárok na úpravu pracovného času majú zamestnanci, ktorí sa osobne starajú o blízku osobu (rodiča, súrodenca apod.), ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna a nie je jej poskytovaná starostlivosť v zariadení sociálnych služieb či v zdravotníckom zariadení.

V čase tehotenstva a zároveň tiež v dobe, kedy sa trvale staráte o dieťa mladšie ako 3 roky alebo sa ako osamelá osoba staráte o dieťa mladšie než 15 rokov, je práca nadčas či pracovná pohotovosť možná len s vaším súhlasom.

 

Zdroj: Depositphotos

3. Na prácu nadčas pozor aj pri home office – stanovte si jasné pravidlá

Ak si pri domáckej práci rozvrhujete pracovný čas sami, nemáte zo zákona nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas. Pokiaľ teda zamestnávateľ aj v takom prípade trvá na plnení pracovných úloh, ktoré pre vás fakticky znamenajú prácu nadčas, musíte s ním príplatky osobitne dohodnúť. Zároveň počítajte s tým, že vám nebude poskytnutá ani náhrada mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci s výnimkou náhrady mzdy pri čerpaní pracovného voľna z dôvodu úmrtia rodinného príslušníka.

4. Nie v každom úseku pracovného času ste povinní aj reálne vykonávať prácu

Pracovný čas je zákonom definovaný ako časový úsek, v ktorom máte byť k dispozícii zamestnávateľovi, vykonávať prácu a plniť povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

Do pracovného času sa započítavajú:

  • prestávky na odpočinok a jedenie, ak ich čerpáte pri výkone práce, ktorú nemožno prerušiť (napr. niektoré práce v kritickej infraštruktúre či v strážnej službe),
  • prestávky poskytované z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia (napr. povinné prestávky zamestnancov v diaľkovej doprave),
  • prestávky na dojčenie (na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku je nárok na dve polhodinové prestávky na dojčenie a v ďalších šiestich mesiacoch veku jedna polhodinová prestávka za zmenu, pričom ich možno zlúčiť a poskytnúť na začiatku alebo na konci zmeny; ak žena pracuje po kratší pracovný čas, ale aspoň ½ učeného týždenného pracovného času, má nárok len na jednu polhodinovú prestávku na dojčenie na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku),
  • čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce (ak ho zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov poskytuje),
  • pracovná pohotovosť strávená na pracovisku, v ktorej ste na výkon práce pripravený, ale prácu nevykonávate,

Do pracovného času sa naopak nezapočítavajú:

  • klasické prestávky na odpočinok a jedenie (zamestnávateľ vám ich musí poskytnúť v dĺžke 30 minút, ak vaša zmena trvá dlhšie, než 6 hodín; nesmú byť poskytnuté na začiatku a na konci zmeny).
  • pracovná pohotovosť strávená mimo pracoviska, v ktorej ste na výkon práce pripravený, ale nevykonávate ju.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Firmy - spravodajstvo