Veľké zmeny v dávkach od júla 2021. Prilepšia si ľudia bez práce a výplaty

05.07.2021 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Ľudia, ktorí prišli o zamestnanie budú od júla dostávať vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti. Spolu s tým stúpne aj takzvaná garančná dávka.


Od júla tohto roka si prilepšia ľudia, ktorí sú bez práce a novú si hľadajú s pomocou štátu. Stúpne im maximálna možná dávka v nezamestnanosti. Novinka sa týka tých, ktorí sa od začiatku júla tohto roka zaevidujú na úrade práce do takzvanej evidencie uchádzačov o zamestnanie. Musia tiež spĺňať podmienky na poberanie podpory v nezamestnanosti.

 

Maximálna dávka v nezamestnanosti 2021

Čo je to vlastne maximálna dávka v nezamestnanosti? Ide o najvyššiu možnú sumu, ktorú môže získať človek bez práce, ktorý je zároveň evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce. Od júla táto suma dosahuje výšku 1 154,80 eura.

V praxi to znamená, že uchádzač o prácu dostane na účet za 31-dňový kalendárny mesiac podporu v nezamestanosti vo výške najviac 1 154,80 eura. Ešte do konca júna tohto roka dosahovala maximálna dávka úroveň 1 113 eur.

V prípade mesiaca, ktorý má 30 dní, bude môcť uchádzač o zamestnanie získať maximálnu dávku vo výške 1 117,50 eura. Do konca júna sa ešte v takýchto prípadoch poberala suma 1 077,50 eura.

Noví žiadatelia o podporu v nezamestnanosti si tak mesačne prilepšia o zhruba 40 eur. Tento druh podpory môžu poberať maximálne šesť mesiacov.

Kto získa maximálnu dávku:

 • Osoba, ktorá sa od 1. júla 2021 zaeviduje na úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie, v posledných štyroch rokoch bola poistená v nezamestnanosti najmenej 730 dní a jej hrubá mzda alebo vymeriavací základ, z ktorých platila sociálne odvody, presahovala sumu 2 269 eur mesačne.

Tip: Tehotenské - nová dávka pre matky sa vypláca od 1. apríla

Dávky v nezamestnanosti 2021 (maximálna výška + nárok)

Zdroj: Shutterstock

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti?

Dávky z úradov práce počas obdobia bez práce však nemôže poberať hocikto. Základnou podmienkou nároku je, aby človek bez práce pred evidenciou platil istý čas povinné sociálne poistenie. Ide teda hlavne o zamestnanca.

Živnostník si totiž v rámci povinných sociálnych odvodov neplatí poistenie v nezamestnanosti. Ak by chcel v prípade straty práce a evidencie na úrade práce poberať dávky v nezamestnanosti, musel by platiť dobrovoľné poistenie.

Podmienky nároku:

 • O dávku sa žiada v Sociálnej poisťovne alebo na úrade práce.
 • Žiadateľ musí byť evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.
 • Nárok má povinne poistená osoba v nezamestnanosti.
 • Nárok má dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti.
 • Žiadateľ musí v posledných štyroch rokoch byť poistený v nezamestnansoti najmenej 730 dní.
 • Spôsob výpovede či ukončenia podnikania úrad práce nezisťuje.
 • Dávka v nezamestnanosti sa poberá maximále šesť mesiacov.

Maximálna garančná dávka 2021

Začiatkom júla tohto roka stúpne aj suma takzvanej garančnej dávky. Vo svojej podstate ide tiež o podporu zo sociálneho poistenia, ktorá sa týka ľudí bez príjmu. Oproti súčasnej sume stúpne garančná dávka o 123 eur. Jej maxmimálna výška bude 3 399 eur mesačne.

Kto vlastne túto dávku poberá? Ide o zamestnancov, ktorí sa ocitli bez výplaty. A to v takých prípadoch, kedy sa zamestnávateľ stal platobne neschopným. To znamená, že nemá peniaze na svoje mzdové výdavky. Toto poistenie platí len zamestnávateľ.

V praxi sa zmena prejaví tak, že ak sa od 1. júla 2021 do 30. júna 2022 nejaká firma či zamestnávateľ ocitne v platobnej neschopnosti a nebude mať na výplaty, maximálna výška náhrady mzdy z garančného poistenia bude 3 399 eur.

Vypláca to Sociálna poisťovňa, ktorá ľuďom takto hradí mzdy. Do júla bola maximálna dávka z garačného poistenia na úrovni 3 276 eur.

Kedy je firmy platobne neschopná:

Firma, respektíve jej zamestnanci majú nárok na dávky z garančného poistenia vtedy, ak bol na zamestnávateľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu. Prípadne aj vtedy, ak ten súd už konkurzné konanie začal bez podaného návrhu.

Zamestnávatelia platia mesačne na toto poistenie z vymeriavacieho základu sadzbu na úrovni 0,25 percenta. Z garančného poistenia boli hradené napríklad výplaty pri krachu obchodného reťazca s potravinami s názvom Kačka.

Nárok na garančnú dávku má zamestnanec, ak pracoval:

 • na pracovný pomer,
 • podľa dohody o vykonaní práce,
 • na dohodu o brigádnickej práci študentov,
 • podľa dohody o pracovnej činnosti,
 • alebo bol členom družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

Výška dávky:

 • Poskytuje sa podľa nároku daného zamestnanca.
 • Dávka je znížená o odvody na zdravotné a sociálne poistenie.
 • Dávka je tiež znížená o výšku dane.

Pracujúci v krachujúcej firme si môžu dávku z garančného poistenia uplatniť do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Prípadne odo dňa skončenia pracovného pomeru. Zákon ale zamestnancom dovoľuje, aby si dávku z garančného poistenia uplatnili aj po vypršaní stanovených lehôt.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo