Veľká tabuľka: Pozrite si prehľad príspevkov, ktoré sa zvýšia podľa životného minima (2021/2022)

08.07.2021 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Výška životného minima sa od 1. júla 2021 zvyšuje o 1,5 percenta. Spolu so životným minimom však bude rásť aj množstvo dávok. Redakcia Finance.sk pripravila veľkú a prehľadnú tabuľku dávok, ktoré sa vďaka životnému minimu zvýšia. Z tabuľky sa tiež dozviete, od ktorého dátumu sa zvyšujú.


Životné minimum sa už tradične zvyšuje od začiatku júla tohto roka. Suma pre jednu plnoletú osobu dosiahne po novom 218,06 eura. Legislatíva pozná aj sumu pre ďalšieho spoločne posudzovaného dospelého človeka. Táto suma životného minima dosiahne úrovneň 152,12 eura. Poslednou známou sumou je životné minimum na nezaopatrené alebo zaopatrené neplnoleté dieťa. Od júla bude táto suma na úrovni 99,56 eura mesačne.

 

Sumy životného minima:

  • Pre jednu osobu: 218,06 € mesačne (stúpne o 3,23 €)
  • Pre ďalšiu spoločne posudzovanú osobu: 152,12 € mesačne (stúpne o 2,25 €)
  • Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa: 99,56 € mesačne (stúpne o 1,48 €)

Na čo slúži životné minimum: Životné minimum je v podstate minimálna hranica príjmov jednej osoby, pod ktorou už nastáva stav hmotnej núdze. Hranica sa upravuje vždy k 1. júlu pomocou koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje má na starosti Štatistický úrad.

Prečo rastú aj dávky: Životné minimum slúži slovenskej legislatíve aj ako pomôcka pri určovaní výšky dávok a príspevkov. Životné minimum je tak naviazané na viacero príspevkov, daňových veličín a iných podporných dávok od štátu. Väčšinou ide o násobok alebo iný výpočet od sumy životného minima. V konečnom dôsledku tak zvyšuje pomocné dávky a pri daňových veličinách zvyšuje čistú mzdu či príjem z podnikania.

Príspevky a dávky, ktoré sú naviazané na životné minimum

V tabuľke sú uvedené jednotlivé dávky a príspevky, ktorú budú vďaka životnému minimu rásť. V prehľade sú uvedené sumy a dátumy, od ktorých začínajú konkrétne výšky dávok a príspevkov platiť.

Druh dávky alebo príspevku + dátum, odkedy sa konkrétne dávky zvyšujú od 1.7.2021
Príspevok na prepravu 111,26 €
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov – na diétne stravovanie:  
I. skupina 40,48 €
II. skupina 20,24 €
III. skupina 12,15 €

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na hygienu, šatstvo, bielizeň, obuv a bytového zariadenia

20,24 €

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na prevádzku motorového vozidla

36,42 €
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 48,57 €
Resocializačný príspevok od 1.7.2021
Maximálna výška resocializačného príspevku 87,22 €
Náhradné výživné od 1.7.2021
Maximálna výška náhradného výživného 368,37 €
Príspevky náhradnej starostlivosti od 1.7.2021
Jednorazový príspevok pri zverení 550,60 €
Jednorazový príspevok pri zániku 1015,60 €
Opakovaný príspevok dieťaťu do 10 rokov veku 199,20 €
Opakovaný príspevok dieťaťu nad 10 rokov veku do 15 rokov veku 229,00 €
Opakovaný príspevok dieťaťu nad 15 rokov veku 248,90 €
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 194,20 €
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 138,40 €
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 79,70 €
Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa od 1.1.2022
Rodičovský príspevok 280,00 €
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) 383,80 €
Prídavok na dieťa 25,88 €
Príplatok k prídavku na dieťa 12,14 €
Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa 106,33 €

Príspevky na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

od 1.7.2021
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 141,74 €
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 218,06 €
Pomoc v hmotnej núdzi od 1.1.2022
- jednotlivec bez detí 68,80 €
- jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 130,90 €
- jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 191,20 €
- dvojica bez detí 119,60 €
- dvojica s dieťaťom 1 až 4 179,00 €
- dvojica s dieťaťom 5 a viac 241,30 €
- pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) 70,40 €
- pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j) 38,70 €

- pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku

15,10 €
Aktivačný príspevok § 12 - príjem zo závislej činnosti 140,80 €
Aktivačný príspevok § 12 - uchádzač o zamestnanie 70,40 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13 19,30 €
Príspevok na bývanie - § 14 ods. 2 - jedna osoba 59,40 €
Príspevok na bývanie - § 14 ods. 2  - dve a viac osôb 94,80 €
ZDROJ: MPSVaR  


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo