Na dovolenku autom? Pozrite si, čo robiť v prípade nehody a kedy volať políciu

12.07.2021 | Redakcia, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Dovolenková sezóna je aj napriek pandémii v plnom prúde. Niekto ide na zahraničnú dovolenku aj na vlastnom aute. Čo však robiť, ak sa stane nehoda mimo Slovenska?


Autom na dovolenku? Tento rok to zrejme bude preferovaný spôsob dopravy do zahraničných destinácií. Dôvodom je hlavne pandemická situácia. Dovolenkári zo slovenských končín pôjdu autom hlavne k Jadranskému moru či do ďalších okolitých krajín.

Na sezónu sú pripravené aj poisťovne, ktoré každý rok musia riešiť aj nepríjemnú súčasť dovolenkovania s autom v zahraničí. Sú ňou hlavne malé nehody a rôzne škodové udalosti.

Vodičom preto pripomínajú, že okrem kontroly technického stavu vozidla a nevyhnutných dokladov vrátane zelenej karty potrebujú aj dokumenty k poisteniu. Tým najhlavnejším je tlačivo Správa o nehode.

Ak nie je v aute, ľudia si ho môžu aj vytlačiť z internetu vo viacerých jazykoch. Cesty v zahraničí sú totiž pre slovenského vodiča neznáme. Nachádzajú tam dopravné značenie v cudzom jazyku, oveľa hustejšiu dopravu a iné správanie sa na ceste.

 

Každý musí mať PZP

Slovenskí motoristi už vedia, že každé vozidlo musí mať podľa platnej legislatívy uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). Tento druh povinného krytia však slúži hlavne na to, aby zaplatil škodu spôsobenú inému vodičovi.

Majitelia musia preto pri policajnej kontrole platnosť PZP preukazovať takzvanou zelenou kartou. Tento doklad slúži aj na preukazovanie platnosti poistenia v zahraničí. Po novom je dokonca už na bielom podklade.

Poisťovne ho už majiteľom poistených vozidiel môžu posielať v PDF súbore cez e-mail. Potom už len stačí vytlačiť si ho doma. Klasická zelená karta tak už môže byť aj čierno-biela. PZP platí v celej Európe ako aj v ďalších krajinách systému zelenej karty. Do systému patrí aj časť severnej Afriky, Rusko, Izrael a Irán.

Ak teda slovenský vodič spôsobí v jednom zo štátov systému zelenej karty škodu, takzvaná kancelária poisťovateľov z danej krajiny ju zaplatí a potom si to bude vymáhať od poisťovne na Slovensku.

Poisťovne ale vodičom v prípade cesty do zahraničia odporúčajú uzatvoriť aj havarijné poistenie. Tento druh poistenia pokryje škody, ktoré si vodič spôsobí sám, sposobí mu ich iné vozidlo, iné osoby či zver.

Tip: Nehoda v zahraničí: Ako postupovať a čo vybaviť najskôr?

Nehoda v zahraničí: Kedy volať políciu?

Zdroj: Shutterstock

Čo robiť v prípade nehody v zahraničí

Keď už ale na zahraničnej dovolenke príde k nehode, treba ju riešiť bez ohľadu na druh poistenia. Ak nejde o život ohrozujúcu kolíziu, netreba hneď panikáriť.

Ako postupovať:

 1. Ako prvé treba kontaktovať asistenčnú službu poisťovne (poskytne informácie a potrebné rady).
 2. V prípade banálnej nehody stačí vyplniť Európsky záznam o nehode (je súčasťou dokumentácie).
 3. V zázname treba vyplniť kontakt na prípadných svedkov nehody.
 4. Záznam tiež musí obsahovať údaje o všetkých účastníkov nehody, vozidiel a ich poisťovne.
 5. Odporúča sa tiež amatérska fotodokumentácia nehody a čísel registračných značiek vozidiel.
 6. Ak ide o kolíziu s autom, ktoré má príves, fotí sa značka ťažného vozidla.
 7. Ak chce účastník nehody z miesta odísť, treba si odpísať jeho štátnu poznávaciu značku.
 8. Fotodokumentáciu si treba uschovať pre prípadné preukazovanie miery zodpovednosti.
 9. Fotodokumentáciu môže vodič tiež poslať spolu s oznámením škodovej udalosti do poisťovne.
 10. Správu o nehode budú potrebovať poisťovne účastníkov nehody.

Kedy volať políciu?

Spravidla platia vo všetkých krajinách v prípade privolania polície rovnaké pravidlá. Platí, že musí byť splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb,
 • ak bol poškodený majetok tretích osôb (osvetlenie, ploty, dopravné značky),
 • ak je podozrenie na alkohol alebo návykové látky u protistrany,
 • ak sa druhá strana odmietne identifikovať alebo opustí miesto nehody bez identifikácie,
 • ak došlo k vysokej škode na vozidle, ktorá odhadom prevyšuje 3 990 eur,
 • ak došlo k úniku nebezpečných látok na vozovku,
 • ak sa účastník nevie preukázať zelenou kartou,
 • ak sa účastník nevie preukázať iným potvrdením o poistení.

Nie všetky európske krajiny však môžu mať v prípade privolania polície rovnaké pravidlá. Podľa poisťovní to slovenskí motoristi zistia iba tak, že k nehode privolajú políciu vždy. Polícia danej krajiny tak môže nehodu chcieť vyšetriť na mieste alebo bude nevyhnutné vyžiadať si úradný dokument o poškodení vozidiel pri nehode. To platí napríklad vo viacerých balkánskych krajinách pri prejazde späť cez hranice.

V zahraničí sú iné predpisy

Okrem bezpečnosti na vozovke treba dbať aj na predpisy. To platí aj o pravidlách pri škodových udalostiach na cestách. Niektoré krajiny totiž na nehody prihliadajú o niečo prísnejšie. Napríklad v Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, na Ukrajine alebo v Maďarsku a Bulharsku je nutné privolať políciu vždy, aj keď ide iba o ťuknutie.

V ďalších krajinách zase prísne pozerajú na opustenie miesta nehody. Ak to vodič urobí ešte pred príchodom polície, alebo ak vodič neposkytne pred odchodom prvú pomoc zraneným, považuje sa to za trestný čin.

Avšak, existujú aj opačné prípady hodnotenia a správania sa v krajine. Motorista napríklad bude musieť za príchod polície ku škodovej udalosti zaplatiť. A to vtedy, ak trvá na príjazde polície aj v prípade, ak nejde o naliehavú situáciu. Ide napríklad o susedné Rakúsko.

„Pokiaľ nerozumiete jazyku danej krajiny alebo nesúhlasíte s interpretáciou deja nehody zo strany miestnej polície, volajte asistenčnú službu svojej poisťovne. Jej odborníci pomôžu s tlmočením a môžu váš prípad s miestnou políciou komunikovať za vás,“ radí manažér pre poistenie motorových vozidiel z poisťovne Uniqa Jan Kimmer.

Asistencia poisťovne tiež zorganizuje tlmočníka pre policajné vyšetrovanie, pomôže s tlmočením pri colnom riadení či poradí s prekladmi pri vypĺňaní dokladov.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo