Radíme: Z dovolenky rovno do karantény. Kto môže žiadať o pandemickú PN-ku od 9. júla 2021?

14.07.2021 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Niektorých dovolenkárov čaká po návrate na Slovensko povinná karanténa. Pozrite si, kto bude mať v takom prípade nárok na pandemickú nemocenskú.


Slovenských dovolenkárov opäť čakajú povinné karantény po návrate z cudziny. Avšak, nie všetkých. Štát od 9. júla 2021 rozdelil pravidlá podľa toho, či je niekto zaočkovaný alebo nie.

Stále však platí, že tí ľudia, ktorí po dovolenke musia podstúpiť povinnú karanténu, môžu lekára požiadať o vystavenie pandemickej PN-ky.

Títo poistenci majú nárok na pandemické nemocenské zo Sociálnej poisťovne, čiže takzvanú péenku.

Tip: Dovolenka na Slovensku: Koľko zaplatíte za týždeň a čo je pandemický príplatok?

Pandemická PN-ka v karanténe 2021 (nárok, výška, žiadosť)

Zdroj: Pixabay

Karanténa od 9. júla 2021:

 • Všetky osoby, ktoré od 9. júla 2021 od 6:00 vstúpili na územie Slovenska, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 14. dňa od začiatku karantény.
 • Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň od začiatku karantény.
 • Deti do 12 rokov veku nie je potrebné testovať, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti po návrate z dovolenky.
 • Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali. Tým sa končí vtedy, keď ostatným členom.

Kto nemusí byť v karanténe:

 • plne zaočkovaní ľudia,
 • ľudia od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu - prechodne do 9. augusta,
 • ľudia, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkovaní.
 • tí, čo nemôžu byť zaočkovaní musia o tom predložiť potvrdenie a zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín,
 • nezaočkovaní občania Slovenska, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu - musia však predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní,
 • nezaočkovaní ľudia, ktorí mali výnimku aj doteraz (posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby a tieto osoby sa stále musia registrovať na e-hranici)

Pandemická PN-ka v karanténe

Každý, kto musí byť po návrate z dovolenky v karanténe, môže svojho lekára požiadať o potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenej karantény alebo pre ochorenie COVID-19.

Pri vystavení pandemickej péenky si lekár môže vyžiadať potvrdzujúce doklady. Po návrate zo zahraničia na Slovensko ide napríklad o doklad o pobyte v zahraničí a v prípade ochorenia doklad o pozitívnom teste.

Ako žiadať o pandemickú PN?

Do Sociálnej poisťovne posiela potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti lekár. Avšak, aj dovolenkár musí o pandemickú péenku požiadať. Štát však už spustil elektronickú žiadosť na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Žiadosť nájdete na tomto odkaze: Žiadosť o pandemické nemocenské (PN)

Podľa Sociálnej poisťovne dostane žiadateľ potvrdenie prostredníctvom SMS-ky. O vystavenie pandemickej PN-ky poistenec však nežiada, ak ďalej čerpá dovolenku alebo pracuje z domu.

Aj v takýchto prípadoch, ak má nariadenú karanténu, je naďalej povinný dodržiavať zásady izolácie.

Treba vedieť: Nárok na pandemické nemocenské má každý nemocensky poistený zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) alebo dobrovoľne poistená osoba, ktorému ošetrujúci lekár potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie. V praxi tak má nárok na péenku každý, kto si platí sociálne poistenie.

Stručný postup žiadosti o PN:

 1. Ľudia musia ako prvé kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára buď telefonicky, alebo cez e-mail.
 2. Lekár potom vystaví potvrdenie o dočasnej péenke kvôli karanténe, no bez vyšetrenia a potvrdenie zašle Sociálnej poisťovni.
 3. Človek na péenke tiež musí vyplniť a odoslať elektronický formulár, ktorým si uplatní nárok na výplatu pandemického nemocenského.
 4. Ak ide o zamestnanca, mal by kontaktovať aj zamestnávateľa a informovať ho o tom, že je v karanténe.
 5. Sociálna poisťovňa po podaní žiadosti o pandemické nemocenské spáruje žiadosť poistenca s potvrdením lekára a vydá písomné rozhodnutie o nároku na túto dávku.
 6. Dávka sa začne vyplácať od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla pre karanténu alebo izoláciu.

Výška PN-ky: Výška pandemickej péenky je vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu, respektíve hrubej mesačnej mzdy.

Ďalšie zmeny vo výnimkách z karantény:
 • Vstup na územie Slovenska pre vybrané profesijné skupiny (napríklad delegácie zastupujúce Slovensko, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií) a v niektorých životných situáciách vznikla povinnosť preukázať sa pri vstupe na Slovensko negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.
 • Povinnosť karantény sa po novom týka aj nezaočkovaných osôb ktoré krátkodobo vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom účasti na uzavretí manželstva vrátane blízkych osôb snúbencov. Výnimka pre krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby však ostáva zachovaná, ak sa nezaočkovaná osoba preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo