200 eur na dieťa a jeden odvod. Čo je v uniknutom dokumente Matovičovej reformy?

27.07.2021 | Redakcia, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Zavedenie superhrubej mzdy, zrušenie všetkých daňových výhod či jeden odvod. To je len zlomok opatrení, ktoré sú v uniknutej verzii daňovo-odvodovej reformy z dielne rezortu financií.


Dočkajú sa ľudia veľkej reformy? Rezort ministra financií Igora Matoviča už v máji avizoval, že do niekoľkých týždňov daňovo-odvodové zmeny predstaví. Doteraz sa to však nestalo. Na zvolanej tlačovej konferencii vtedy I. Matovič reagoval na uniknuté návrhy z pripravovanej reformy.

Podľa jeho slov je podobných pracovných verzií hneď niekoľko a nejde o finálne návrhy. Redakcia portálu Finance.sk má jeden z nich k dispozícii. Podľa medializovaných informácií sa ale napríklad nebude zvyšovať daň z pridanej hodnoty (DPH) a zrejme ani prídavok na deti.

Verziu však zverejňujeme v plnom znení a v bodoch, ako sú na dokumente prezentované.

Veľký tresk 2022 (pracovný názov dokumentu)

Navrhované zmeny v daňovom mixe a jednotlivých daniach spolu s elimináciou veľkej časti daňových výnimiek podľa rezortu financií prinesie zvýšenie jednoduchosti, transparentnosti a zrozumiteľnosti daňovo-odvodového zaťaženia, obzvlášť práce. Zjednodušenie systému má byť tiež predpokladom pre zjednotenie daní a odvodov či zlepšenie konkurencieschopnosti v jednoduchosti platenia daní.

Mzdy:

Odvody:

 • Odvodová povinnosť sa presunie na zamestnanca, zamestnávateľ odvody neplatí.
 • Jeden odvod so sadzbou 25 % pre zamestnanca a 20 % pre samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO), ktorý bude rozdistribuovaný medzi Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne. Nižšie odvodové zaťaženie si zároveň vyžiada potrebu kompenzácie výpadkov odvodov na strane štátu z vyššej dane z príjmu fyzických osôb.
 • Zrušia sa povinné minimálne zdravotné odvody.
 • Zjednoduší sa a sprehľadní sa odvodový systém – zrušia sa výnimky, úľavy a odvodové odpočítateľné položky (na zdravotné poistenie, pre brigádnikov a dôchodcov).
 • Odvody sa po novom budú platiť zo všetkých príjmov, aj pasívnych.

Tip: Stačí im 1000 eur? Pozrite si, aký plat si chcú od šéfa pýtať študenti po škole (+tabuľky)

Daňovo-odvodová reforma 2021 (Igor Matovič, rezort financií)

Zdroj: Shutterstock

Daň z príjmu:

 • Daň z príjmu pre fyzické aj právnické osoby vo výške 20 %.
 • Celkové efektívne zaťaženie práce zamestnanca 45 % (25 % odvod +20 % daň).
 • Celkové efektívne zaťaženie SZČO bude 40 % (20 % odvod +20 % daň).
 • Efektívne zdanenie firmy bude 32 % (20 % daň DPPO + 15 % daň z dividendy).
 • Navrhuje sa zavedenie superodpisu na produktívne investície smerujúce do priemyslu 4.0 pre SZČO a firmy.
 • Zrušia sa všetky nezdaniteľné časti základu dane, výnimky, znížené sadzby a úľavy v dani z príjmu fyzických aj právnických osôb vrátane paušálnych výdavkov.
 • Asignovať daň po novom budú môcť len fyzické osoby, pričom sadzba asignácie sa zníži na 1,5 %. Vzhľadom na nárast výberu dane z príjmu sa však celková asignovaná čiastka pre neziskový sektor zvýši.
 • Priblíži sa zdanenie rôznych druhov príjmov prostredníctvom jednotného vymeriavacieho základu (VZ) pre všetky príjmy – z každého príjmu sa bude platiť odvod aj daň.
 • Daň z dividendy 15 %, po odpočítaní zaplatenej DPPO (zodpovedá celkovému zaťaženie dividend vo výške 32 %).
 • Pasívne príjmy 20 % daň a 25 % odvod (efektívne zaťaženie 45 %) o Zrážková daň 20 % a odvod 25 % (efektívne zaťaženie 45 %).

Nová rodinná politika:

 • Pôvodný prídavok na dieťa a daňový bonus sa zlučujú do jedného nového nástroja, ktorý nahrádza pôvodné prídavky a daňové bonusy.
 • Minimálna dávka na dieťa (pôvodne prídavok na dieťa) sa zvýši na 100 eur/mesiac a nárok budú mať len nezaopatrené deti do 18 rokov. Súčasne sa zruší príspevok pri narodení dieťaťa a taktiež rôzne sociálne príspevky pre deti.
 • S platom rastúci príspevok (pôvodne daňový bonus na dieťa) sa zvýši na 100 eur na prvé dieťa a 200 eur na druhé a ďaľšie deti. Zároveň sa ruší podmienka minimálneho príjmu, ale rodič bude môcť čerpať nový daňový bonus len do výšky odvedených daní a odvodov (do výšky 45 % z nákladov práce resp. 40 % zisku SZČO), pričom príjem pre daňový bonus sa hodnotí od prvého zarobeného eura. Uplatňovanie bude na úrovni rodiny.

Príklad: Rodina s 1 dieťatom má nárok na prídavok 100 eur/mesiac do 18 rokov. Ak rodič pracuje a jeho cena práce tvorí 1352 eur (1000 hrubá mzda) tak má nárok na ďalších 100 eur/ mesiac ako daňový bonus. Spolu tak dostane na dané dieťa 200 eur mesačne.

Dávky:

Komplikovaný systém dávok v hmotnej núdzi nahradí zavedenie základnej dávky 100 eur na mesiac na dospelú osobu. Jej výška sa bude znižovať o 5 % vlastného príjmu (predpoklad ročného zúčtovania nároku) až prestane byť uplatniteľná pri cene práce 2 000 eur. Nárok vzniká pre všetkých pracujúcich dospelých, nepracujúci majú nárok len ak nepoberajú iné príjmy (dôchodky, rodičovský, materská, dávka v nezamestnanosti).

Príklad: Osoba s hrubou mzdou 1000 eur má cenu práce 1352 eur. Pri tejto mzde má narok na nižšiu základnú dávku.

Iné dane:

 • Zvýši sa základná sadzby DPH z 20 na 25 %, znížené sadzby DPH na potraviny a lieky ostanú nezmenené, no zrušia sa znížené sadzby DPH na ubytovanie, knihy a dennú tlač.
 • Eliminujú sa všetky výnimky v zdanení práce a zrušia sa vybrané daňové výdavky spolu v objeme cca. 350 miliónov eur (viď znížené sadzby na DPH, výnimky v korporátnej dani, fakultatívne energo oslobodenia v spotrebných daniach, oslobodenie vybraných skupín od platenia koncesionárskych poplatkov a iné).

Ďalšie, nateraz bližšie nešpecifikované očakávané reformné kroky:

Zavedú sa aktívne výdavkové politiky trhu práce, ktoré budú kompenzovať mzdové náklady zamestnávateľov zamestnávajúcich najrizikovejšie skupiny zamestnancov – dlhodobo nezamestnaných a zdravotne ťažko postihnutých, kde výška dotácií bude závisieť aj od miery invalidity.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5