Životné minimum mení situáciu. Komu sa od júla zastaví exekúcia?

10.08.2021 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Sociálna poisťovňa po júlovej zmene životného minima zníži alebo zastaví exekučné zrážky viac ako 30-tisíc dôchodcom.


Sociálna poisťovňa prepočítala dôchodcom, ktorí čelia exekúcii, ich exekučné zrážky. Urobila tak v nadväznosti na zvýšenie životného minima od 1. júla 2021 z dovtedajšej sumy 214,83 eura na 218,06 eura. V augustových výplatných termínoch sa tak táto zmena dotkne viac ako 30-tisíc poberateľov dôchodkových dávok.

 

Niekomu exekúcia končí

Zvýšenie životného minima znamená, že exekvovaným dôchodcom sa zvýši výška dôchodku. Ide o skupinu približne 30 500 dôchodcov – z nich bude mať 30-tisíc exekučnú zrážku zníženú a ďalším 500 dôchodcom sa výkon exekučnej zrážky úplne zastaví. Pri zvýšení životného minima sa totiž zvyšuje minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok z dôchodku zostať.

Životné minimum 2021:

  • Pre jednu osobu: 218,06 € mesačne (stúpne o 3,23 €)
  • Pre ďalšiu spoločne posudzovanú osobu: 152,12 € mesačne (stúpne o 2,25 €)
  • Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa: 99,56 € mesačne (stúpne o 1,48 €)

Tip: Exekúcie 2021: koľko peňazí musí zostať dlžníkom a kde si exekúciu skontrolujú?

Dôchodok a exekúcia 2021 (exekučné zrážky)

Zdroj: Shutterstock

Keď životné minimum predbehne penziu

Sociálna poisťovňa preto dôchodcom v exekúcii zvyšuje sumu penzie a znižuje sumu exekučnej zrážky. Zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať, môže mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku.

Ide o situáciu, kedy je dôchodok nižší ako minimum, ktoré mu musí zostať. To v praxi znamená, že dôchodca má dôchodok nižší ako 218,06 eura mesačne. O zmenách Sociálna poisťovňa informuje každého dotknutého dôchodcu písomnou informáciou.

Poberatelia dôchodkov ju dostanú v priebehu augusta 2021 a okrem iného bude obsahovať aj dátum, od ktorého im bude dôchodok prvýkrát vyplatený vo vyššej sume. Súčasťou informácie bude aj predpokladaný dátum ukončenia exekučných zrážok z dôchodku.

Keďže dôchodky sa vyplácajú vopred, exekučné zrážky v novej sume je možné vykonať prvýkrát v auguste tohto roka. V tomto mesiaci dostanú dôchodcovia vyplatenú aj sumu dôchodku, ktorá im bola naviac zrazená v júli 2021.

Ako funguje exekúcia?

Životné minimum však nie je jedinou položkou, ktorá dlžníkovi ostáva. Ostávajúca čiastka až do sumy jeden a pol násobku životného minima, teda 327,09 eura, sa delí na tretiny. Pri pohľadávkach ako napríklad splátky úverov ide na splácanie exekúcie jedna tretina a dve tretiny ostávajú dlžníkovi. Pri pohľadávkach ako napríklad výživné, náhrady škôd spôsobených trestnými činmi či platby poisťovniam, idú dve tretiny na splátky a tretina ostáva dlžníkovi.

Aké dávky a príspevky ovplyvňuje životné minimum (tabuľka):

Druh dávky alebo príspevku + dátum, odkedy sa konkrétne dávky zvyšujú od 1.7.2021
Príspevok na prepravu 111,26 €
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov – na diétne stravovanie:  
I. skupina 40,48 €
II. skupina 20,24 €
III. skupina 12,15 €

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na hygienu, šatstvo, bielizeň, obuv a bytového zariadenia

20,24 €

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na prevádzku motorového vozidla

36,42 €
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 48,57 €
Resocializačný príspevok od 1.7.2021
Maximálna výška resocializačného príspevku 87,22 €
Náhradné výživné od 1.7.2021
Maximálna výška náhradného výživného 368,37 €
Príspevky náhradnej starostlivosti od 1.7.2021
Jednorazový príspevok pri zverení 550,60 €
Jednorazový príspevok pri zániku 1015,60 €
Opakovaný príspevok dieťaťu do 10 rokov veku 199,20 €
Opakovaný príspevok dieťaťu nad 10 rokov veku do 15 rokov veku 229,00 €
Opakovaný príspevok dieťaťu nad 15 rokov veku 248,90 €
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 194,20 €
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 138,40 €
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 79,70 €
Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa od 1.1.2022
Rodičovský príspevok 280,00 €
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) 383,80 €
Prídavok na dieťa 25,88 €
Príplatok k prídavku na dieťa 12,14 €
Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa 106,33 €

Príspevky na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

od 1.7.2021
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 141,74 €
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 218,06 €
Pomoc v hmotnej núdzi od 1.1.2022
- jednotlivec bez detí 68,80 €
- jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 130,90 €
- jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 191,20 €
- dvojica bez detí 119,60 €
- dvojica s dieťaťom 1 až 4 179,00 €
- dvojica s dieťaťom 5 a viac 241,30 €
- pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) 70,40 €
- pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j) 38,70 €

- pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku

15,10 €
Aktivačný príspevok § 12 - príjem zo závislej činnosti 140,80 €
Aktivačný príspevok § 12 - uchádzač o zamestnanie 70,40 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13 19,30 €
Príspevok na bývanie - § 14 ods. 2 - jedna osoba 59,40 €
Príspevok na bývanie - § 14 ods. 2  - dve a viac osôb 94,80 €
ZDROJ: MPSVaR  


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo