Cestovná poistka na dovolenku: ako (ne)pomôže pri tehotenstve či pri zrušení cesty?

16.08.2021 | Redakcia, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Vedeli ste, že cestovná poistka nepomôže v každom prípade. Ľudia by si mali dať pozor na takzvané výluky z poistenia.


Poistenie pri ceste do zahraničia je už dnes samozrejmosť. Ak ho niekto nemá, dovolenka by sa v prípade zdravotných komplikácií mohla predražiť až niekoľkonásobne. Dovolenkári však často zabúdajú na to, že poisťovňa chráni pred vznikom náhodnej udalosti.

V prípade, že dovolenkrár ide vedome do rizika, nastávajú problémy pri plnení. Portál Finance.sk ponúka prehľad najčastejších prípadov výluk z cestovného poistenia. Tie riešili likvidátori poisťovne Uniqa. Pri každej výluke sa však dá vyhnúť problémom.

 

Ako je to s tehotenstvom a poistením?

Väčšina lekárov pripomína, že najvhodnejším termínom na dovolenku pre budúcu matku je druhý trimester, čo je 4. až 7. mesiac ttehotenstva, ktoré je vtedy najstabilnejšie. Vo väčšine poisťovní aj preto pre úhradu všetkých nákladov na ošetrenie zdravotných komplikácií súvisiacich s tehotenstvom štandardne platí medzník 26. týždeň.

Po tomto termíne si budúca matka hradí akékoľvek ošetrenie súvisiace s graviditou sama. Táto výluka po 26. týždni sa však týka iba liečebných nákladov súvisiacich s komplikáciami v tehotenstve. Všetky ostatné ošetrenia či hospitalizácia v prípade úrazu a choroby sú normálne hradené z liečebných nákladov v rámci cestovného poistenia.

Pre zaujímavosť: Cestovná poistka kryje len ošetrenie akútnych komplikácií v tehotenstve, nie preventívne vyšetrenia, ktoré mohla tehotná žena absolvovať aj doma. Budúce matky by mali cestu zvážiť aj v záverečnom štádiu tehotenstva, pretože pôrod sa môže ohlásiť nečakane a žena vtedy potrebuje dôkladnú zdravotnú starostlivosť. Ak žena porodí v štáte Európskej únie aj bez cestovného poistenia, nemusí sa obávať, platí tam Európsky preukaz zdravotného poistenia. Dostane teda rovnakú zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok ako na Slovensku.

Cestovné poistenie pre tehotné (storno, zviera, alkohol)

Zdroj: Shutterstock

Škody, ktoré spôsobí zviera

Ak niekto berie na dovolenku svoje domáce zvieratko, na škodu, ktorú spôsobí niekomu inému na zdraví alebo majetku, sa cestovné poistenie nevzťahuje. Každu si ju však môže nárokovať z poistenia domácnosti, ktorá v rámci poistenia zodpovednosti za škodu kryje aj zodpovednosť za škodu z držby psa.

Do limitu plnenia sú kryté náklady spojené so zodpovednosťou za škodu, ktorú spôsobí pes na zdraví alebo majetku inej osobe a to nielen na Slovensku, ale aj na dovolenke v zahraničí v rámci Európy.

V praxi to znamená, že ak pes niekoho pohrýzol, poškodil oblečenie, prípadne poškodil zariadenie v mieste ubytovania, škodu preplatí poisťovňa. To platí len v prípade, že klient má poistku zariadenia domácnosti.

Pri ceste do zahraničia však netreba zabudnúť na doklady, ktoré sú vyžadované pre psa. Ide o cestovný pas (pet pass), pes by mal mať tiež mikročip a platnú vakcináciu proti besnote.

Čo ak zruším dovolenku?

Mimo udalostí súvisiacich s úhradou liečebných nákladov v poslednom čase poisťovne zaznamenávajú aj výrazný nárast poistných udalostí z rizika storna zájazdov a zahraničných ciest.

„Najmä pri malých deťoch sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým nemožno odcestovať,” upozorňuje produktová manažérka pre cestovné poistenie v poisťovni Uniqa Ľubomíra Hricová.

V týchto prípadoch sa odporúča rodine s deťmi storno zájazdu pripoistiť. A to najmä vtedy, ak dáva prednosť skorému objednaniu dovolenky či letenky. Môže totiž nastať situácia, že jeden člen rodiny pre závažné zdravotné problémy nebude môcť vycestovať alebo dôjde k úmrtiu rodinného príslušníka.

Cestovné poistenie, ktoré má kryť aj prípadné stornovanie zakúpeného zájazdu, lístka alebo samostatného ubytovania, je potrebné si dojednať najneskôr v deň úhrady prvej splátky sumy za zájazd, ubytovanie či cestovný lístok.

Pre zaujímavosť: Mnohokrát sa stáva, že si klienti zakúpia cestovné poistenie až po zakúpení dovolenky, v tomto prípade sa poistenie storna začína až 15. dňom po dojednaní poistnej zmluvy.

Pozor na alkohol a omamné látky

Požitie alkoholu, prípadne iných omamných látok má na plnenie pri poistnej udalosti zásadný vplyv. V prípade, že poistná udalosť nastala  z dôvodu požitia alkoholu či omamných látok, môže dôjsť k zníženiu alebo aj zamietnutiu poistného plnenia.

Porušenie podmienok sa preveruje napríklad z policajnej správy pri nehode, či úraze, taktiež z lekárskej správy či pitevnej správy pri úmrtí.  Dovolenkári by preto mali byť opatrní najmä pri takzvaných all inclusive pobytoch, kde býva často alkohol v cene pobytu.

„Špeciálne by sme chceli upozorniť, že v prípade zachraňovacích akcií sú z plnenia vylúčené škody vzniknuté vplyvom alkoholu, vplyvom návykových látok alebo nadmerným užitím liekov bez lekárskeho predpisu,” pripomína Ľ. Hricová.

Poisťovňa podľa jej slov totiž zaznamenáva prípady utopenia v mori v dôsledku požitia alkoholu. Eviduje tiež viaceré úrazy následkom požitia napríklad marihuany v krajinách, kde je povolená.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo