Cestovná poistka na dovolenku: ako (ne)pomôže pri športe či chronickej chorobe?

18.08.2021 | Redakcia, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Vedeli ste, že cestovná poistka nepomôže v každom prípade. Ľudia by si mali dať pozor na takzvané výluky z poistenia.


Poistenie pri ceste do zahraničia je už dnes samozrejmosť. Ak ho niekto nemá, dovolenka by sa v prípade zdravotných komplikácií mohla predražiť až niekoľkonásobne. Dovolenkári však často zabúdajú na to, že poisťovňa chráni pred vznikom náhodnej udalosti.

V prípade, že dovolenkrár ide vedome do rizika, nastávajú problémy pri plnení. Portál Finance.sk ponúka prehľad najčastejších prípadov výluk z cestovného poistenia. Tie riešili likvidátori poisťovne Uniqa. Pri každej výluke sa však dá vyhnúť problémom.

 

Pozor na rizikové športy

V cestovnom poistení sú v rámci poistených liečebných nákladov automaticky kryté aj letné športy vykonávane pri mori počas dovolenky a zakúpené priamo na pláži. Ide napríklad o jazdu na vodnom skútri, člnkovanie, vodný bicykel či vodné lyžovanie.

V prípade, že sa chce niekto venovať na dovolenke rizikovým a adrenalínovým športom, tie zvyčajne treba pripoistiť. Rovnako tak športy vykonávané súťažne či v rámci tréningov, sústredení v zahraničí. To sa netýka športov uvedených vo výlukách z poistenia.

V poistných podmienkach sú ako výluky uvedené športy ako napríklad horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus nad 5000 metrov nad morom, diaľkové plávanie nad desať kilometrov, parašutizmus, alpinistika nad 5000 metrov nad morom, jaskyniarstvo, lietanie, paragliding či bungee-jumping.

Ak by chcel niekto vykonávať aj rizikové športy uvedené vo výlukách z poistenia, je možné si niektoré z týchto rizikových športov pripoistiť za prirážku na poistnom. Niektoré rizikové športy sú však aj v rámci poistenia liečebných nákladov kryté automaticky.

Zdroj: Shutterstock

Škoda na požičanom aute

Mnoho dovolenkárov pricestuje do zahraničia a tam si požičia auto. Niektorí sa mylne domnievajú, že na úhradu škody, ktorú spôsobia jazdou inému, im stačí mať uzatvorené cestovné poistenie. Nie je to pravda.

„Poistenie zodpovednosti za škodu v cestovnom poistení kryje škody na zdraví či majetku, ktoré spôsobíte inej osobe. Nevzťahuje sa však na škodu spôsobenú prevádzkou motorového a bezmotorového vozidla,“ upozorňuje manažérka pre cestovné poistenie v poisťovni Uniqa Ľubomíra Hricová.

Rovnako sa také poistenie nevzťahuje na na škodu spôsobenú na prenajatej či požičanej veci. Prevádzkovateľ požičovne áut by mal mať poistku, ktorá kryje škody na požičanom vozidle zahrnutú v cene za požičanie vozidla, prípadne sa platí samostatne pri požičiavaní. Všetko si však treba overiť pri požičiavaní auta.

Chronické choroby a očkovanie

Pri chronických chorobách poisťovne odporúčajú kontaktovať vopred svojho ošetrujúceho lekára v domácej krajine, ktorý by mal klientovi predpísať dostatočné množstvo liekov na celú dĺžku pobytu. Takéto prípady nie sú poistením kryté.

Pri výlukách sa totiž poistenie liečebných nákladov spravidla nevzťahuje na nedokončenú liečebnú starostlivosť na Slovensku, následnú liečbu ochorení existujúcich v čase uzavretia poistnej zmluvy ani na chronické a existujúce ochorenia.

To platí najmä v prípade, ak ochorenia boli známe v čase uzatvárania poistnej zmluvy a človek bol kvôli nim hospitalizovaný posledných deväť mesiacov pred začiatkom poistenia.

Taktiež je nevyhnutné si pred vycestovaním overiť, napríklad cez asistenčnú službu, aké druhy očkovania sú v rôznych najmä exotických krajinách potrebné a vysoko odporúčané.

Udalosti, ktoré vzniknú následkom nevykonaného povinného očkovania, sú totiž vo výlukách z poistenia.

Terorizmus, vojny či nepokoje

Niektoré poisťovne v cestovnom poistení v rámci poistenia liečebných nákladov automaticky bez nutnosti pripoistenia kryje aj ošetrenie v dôsledku teroristického útoku. „Ak klient utrpí následkom takéhoto činu vážne zranenia, poisťovňa uhradí liečebné náklady nielen na ambulantné ošetrenie, ale aj nevyhnutnú hospitalizáciu a s ňou súvisiaci prevoz späť na Slovensko,“ hovorí Ľ. Hricová.

Liečebné náklady vzniknuté na základe teroristickej akcie v krajinách, ktoré neboli v čase vycestovania poisteného do zahraničia ministerstvom zahraničných vecí oficiálne označené ako krajiny, kde sa teroristická akcia očakáva alebo do ktorých sa neodporúča cestovať sú tak v niektorých poisťovniach tiež hradené.

Ak napríklad úraz zanechal dovolenkárovi trvalé následky úrazu, poisťovňa mu vyplatí príslušné percento z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu. Krajiny, kde sa vyskytujú štrajky, nepokoje, vzbury, vojny a krajiny, do ktorých ministerstvo zahraničných vecí neodporúča cestovať v súvislosti s terorizmom, sú vo všeobecných výlukách z poistenia.

Pre zaujímavosť: Ľudia by si mali pred cestou do zahraničia overiť na stránkach ministerstva zahraničných vecí, alebo na telefónnom čísle asistenčnej služby, či krajina do ktorej plánujú vycestovať, nie je kvôli terorizmu označená za krajinu, do ktorej je vydané odporúčanie necestovať alebo krajinu opustiť a či stupeň takého odporúčania je vyšší ako III. Ak niekto vycestoval do takejto krajiny a utrpel škodu na zdraví alebo majetku, nie je poistením krytý.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo