Udalosti týždňa: Čo je tehotenské štipendium, ako vymáhajú podvodníci peniaze a ktorá poisťovňa začala prispievať na oči?

20.08.2021 | Redakcia, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Redakcia portálu Finance.sk na konci každého týždňa prináša prehľad krátkych správ a najdôležitejších udalostí vo financiách a ekonomike. Pozrite si, čo zaujímavé priniesol uplynulý týždeň.


1. Tehotenské štipendium dostalo vyše 600 žien

Od apríla 2021 vstúpili do účinnosti novely zákonov, ktoré umožňujú stredným a vysokým školám priznať a vyplatiť tehotným plnoletým žiačkam a študentkám tehotenské štipendium. Jeho výška je legislatívne stanovená na 200 eur mesačne.

Tehotenské štipendium má slúžiť predovšetkým na pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky. Určené je však aj na zabezpečenie špeciálnych materiálnych potrieb a na prípravu narodenia dieťaťa, ako sú výdavky na stravu či ošatenie.

Doteraz bolo tehotenské štipendium vyplatené viac ako 600 študentkám v celkovej výške takmer 160-tisíc eur.

Kto má nárok:

 • tehotná študentka vysokej školy alebo plnoletá žiačka strednej školy,
 • trvalý pobyt v Slovenskej republike,
 • priznáva sa na základe písomnej žiadosti žiačky alebo študentky,
 • prílohou žiadosti musí byť lekárske potvrdenie o tom, že sa začal 27. týždeň tehotenstva,
 • prílohou žiadosti musí byť aj potvrdenie Sociálnej poisťovne, že nemá nárok na tehotenské,
 • o priznaní tehotenského štipendia študentke vysokej školy rozhoduje rektor alebo dekan fakulty,
 • v prípade žiačky strednej školy ho priznáva riaditeľ školy,
 • tehotenské štipendium sa vypláca aj počas letných prázdnin.

2. Unionu ponúka 150 eur na zuby aj oči

Zdravotná poisťovňa Union zvyšuje príspevok na zuby o 50 eur. Po novom tak poistenec dostane sto eur na ošetrenie u zubára a ďalších 50 eur na dentálnu hygienu. „Ak zaplatíte u zubára napríklad 90 eur za plombu, dostanete naraz celú túto sumu a nie napríklad len 30 eur, ako inde,“ hovorí riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v Unione Elena Májeková.

 

Ďalšou novinkou je príspevok 150 eur na oči. Súčasťou balíčka je komplexné očné vyšetrenie v hodnote 50 eur, optická koherentná tomografia vo výške 30 eur a príspevok na okuliare v sume 70 eur. Obe novinky začnú platiť 1. januára 2022.

 1. Komplexné očné vyšetrenie: Vyšetrenie môže poistenec absolvovať preventívne, ale aj keď pociťuje nejaké konkrétne problémy. V niektorých očných klinikách na Slovensku ho poskytujú aj bez doplatku.
 2. Optická koherentná tomografia: Ide o bezkontaktné zobrazovacie vyšetrenie vnútorných štruktúr oka, ktoré je najčastejšie využívané pri ochoreniach sietnice, ako sú napríklad degenerácia žltej škvrny, diabetické zmeny, zápaly či poúrazové stavy.
 3. Príspevok na okuliare: Ak má poistenec dieťa vo veku do 18 rokov, ktoré potrebuje okuliare, môže požiadať o príspevok 70 eur na okuliarový rám. Vo väčšine prípadov ide o celú cenu nového rámu. Ak ide o dve deti, ktoré potrebujú okuliare, požiadať o benefit môže poistenec dvakrát.

Tip: Udalosti týždňa: Čo musia urobiť penzisti do konca augusta, ktorá banka mení ceny a kto preplatí Covid-19?

TOP udalosti: Čo je tehotenské štipendium a poisťovňa dáva 150 eur na zuby a oči

Zdroj: Shutterstock

3. Podvodníci vymáhajú nezaplatené odvody

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) upozorňuje verejnosť, že v týchto dňoch zaznamenala pokus o podvodné vymáhanie pohľadávok. Neznámy podvodník pod hlavičkou súkromnej firmy poslal SMS správou poistencovi VšZP výzvu na úhradu dlžnej sumy na poistnom.

VšZP vyzýva svojich poistencov, ktorí dostali alebo dostanú SMS správou alebo akoukoľvek inou formou takúto výzvu od súkromnej spoločnosti, aby v žiadnom prípade neuhrádzali požadované sumy na priložené čísla účtov.

Poisťovňa pri vymáhaní dlhov nespolupracuje so súkromnými spoločnosťami, ale svoje pohľadávky si vymáha sama prostredníctvom súdnych exekútorov alebo ich postupuje na spoločnosť Slovenská konsolidačná, (spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu).

Čísla účtov VšZP si poistenci môžu skontrolovať na oficiálnej webstránke alebo overiť prostredníctvom ePobočky či na kontaktnom mieste VšZP. Ak poistenec dostane výzvu na úhradu pohľadávok VšZP od iných spoločností ako VšZP alebo Slovenská konsolidačná, a.s., mal by si preveriť, na čo sa výzva viaže a či sú uvedené čísla účtov skutočne účty VšZP.

Prípadné nedoplatky na poistnom si poistenec, samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ľahko preverí aj prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP, cez ktorú ich môže hneď aj uhradiť. Cez funkciu “Moji platitelia poistného” si poistenec môže v aplikácii hocikedy skontrolovať, kto za neho platí preddavky na poistné alebo nahlásiť zmenu platiteľa poistného.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo