Priaznivý kurz pre vaše investície už 30 rokov

29.09.2021 | Komerčný článok, IAD Investments
komerčný článok


Najstaršia slovenská správcovská spoločnosť IAD Investments s miliardovými aktívami už 30 rokov ponúka investorom a klientom správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy aj individuálnu správu aktív.


Pravdepodobne každý z nás túži po vyššej životnej úrovni a po určitom stupni finančnej slobody, aby sme mali všetko nastavené tak, že nebude potrebné uvažovať o tom, kedy si čo môžeme alebo nemôžeme dovoliť. Investovanie je práve jedným zo spôsobov, ako sa môžeme postarať o svoje finančné zabezpečenie. 

Okrem mnohých nepredvídateľných udalostí na finančných trhoch, ktorých svedkami sme boli od začiatku pandémie koronavírusu, aj varovné signály na viacerých trhoch naznačujú, že príchod inflácie sa blíži a nikto s presnosťou nevie povedať, ako rýchlo sa svetová ekonomika môže dostať z obdobia extrémne nízkej inflácie do obdobia nekontrolovateľného rastu cien. Viacerí bežní investori nemajú svoje portfólia prispôsobené na takúto možnosť. Ak sa tak stane, treba tomu podriadiť svoje investičné rozhodnutia a nastavenie investičného portfólia.

Práve v takomto období je dôležité mať istotu, že o vaše financie bude postarané a preto je dôležité vybrať si stabilnú spoločnosť, ktorá vašim investíciám ponúkne bezpečnosť aj v čase recesie alebo krízy. Správcovská spoločnosť IAD Investments pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 a v rámci svojho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku a v Českej republike v celkovej hodnote viac ako 1,19 miliardy EUR.

Všetky fondy spravované spoločnosťou IAD Investments sú otvorené, čo znamená, že sa s investíciou nespája žiadna fixná časová viazanosť. Aktuálne tvorí ponuku 11 štandardných podielových fondov, 2 špeciálne fondy nehnuteľností a 1 špeciálny fond profesionálnych investorov. Okrem podielových fondov je v ponuke aj sporiaci program, alebo tzv. pravidelné investovanie, ktoré je vhodné na vytvorenie finančnej rezervy na čokoľvek – napr. na vzdelanie, dôchodok, či iba tak pre potešenie. Individuálna správa portfólia zas predstavuje vyššiu komplexnú formu starostlivosti o majetok klienta s osobitným prístupom a je určená pre klientov, ktorí chcú investovať od 30.000 EUR.

Jeden z najobľúbenejších podielových fondov, ktorý je zároveň ponukou stabilného výnosu bez výrazných výkyvov, je Prvý realitný fond - historicky prvý slovenský fond zameraný na investície do nehnuteľností, ktorého cieľom je budovať dlhodobé a vyvážené portfólio vo všetkých segmentoch realitného trhu. Je to jeden z príkladov, kde vďaka vhodnej skladbe portfólia a aktívnemu prístupu správy týchto nehnuteľností majú tieto aktíva schopnosť uchovať si hodnotu a dosahovať výnos aj v aktuálnom neľahkom období. Prvý realitný fond dosiahol kumulatívnu výkonnosť za posledné 3 roky 11,11 % (k 31.8.2021) a jeho portfólio sa skladá z rôznych typov nehnuteľností, akými sú administratívne budovy, logistické parky, obchodné centrum či fotovoltaické elektrárne. „Naším cieľom bolo a stále je vyhľadávať investičné príležitosti a ani situácia s pandémiou koronavírusu nám nebráni realizovať nové akvizície“ hovorí Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments. V roku 2020 pribudla do portfólia administratívna budova D48 v poľskej Varšave a v roku 2021 pozemky určené na výstavbu logistického centra s prenajímateľnou plochou 75.000 m2 pri poľskom meste Vroclav.

Najvýkonnejším fondom IAD Investments od obdobia začiatku pandémie koronavírusu je zmiešaný fond Growth Opportunities, ktorý má aktívnu správu a jeho ročná výkonnosť prekonala 42,32 % (k 31.8.2021) vďaka správnym rozhodnutiam portfólio manažérov, ktorí denne vyhodnocujú a sledujú dianie na trhoch. 

Viac zaujímavých informácií o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete na www.iad.sk.


Články zo sekcie: komerčný článok