Udalosti týždňa: mBank spustila biometriu, Grid karty končia a čo musia urobiť firmy do konca septembra?

24.09.2021 | Redakcia, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Redakcia portálu Finance.sk na konci každého týždňa prináša prehľad krátkych správ a najdôležitejších udalostí vo financiách a ekonomike. Pozrite si, čo zaujímavé priniesol uplynulý týždeň.


1. mBank spustila autorizáciu platieb pomocou biometrie

mBank vo svojej mobilnej aplikácii predstavila možnosť autorizácie platieb vďaka biometrickým prvkom klienta. Ide napríklad o odtlačok prsta, vzhľad očnej dúhovky či rysy tváre. Tie pomocou smartfónu môžu slúžiť na overenie platcu či potvrdenie niektorých krokov.

V súčasnosti je možné týmto spôsobom potvrdzovať vykonávané platby a zmeny súvisiace s platobnými kartami napríklad pri úprave limitov platieb. Na to, aby klient mohol autorizáciu platieb pomocou biometrických údajov využívať, je potrebné, aby vo svojej mobilnej aplikácii v nastaveniach túto možnosť povolil.

„Následne bude pri potvrdzovaní svojich platieb či realizácii zmien na karte aplikáciou vyzvaný na priloženie prsta k smartfónu, ktorý načíta jeho odtlačok alebo na zosnímanie tváre či dúhovky,“ hovorí vedúci rozvoja mobilného a internetového bankovníctva mBank Lukáš Kiac.

Kvôli zvýšeniu bezpečnosti zároveň na pozadí platby prebiehajú procesy, ktoré overujú dôveryhodnosť transakcie a tiež kumulatívnu výšku platieb. Po dosiahnutí určeného limitu si aplikácia vyžiada potvrdenie platby pomocou PIN-kódu.

 

Čo musia urobiť podnikatelia do 30. septembra 2021?

Zdroj: Depositphotos

2. Grid karty v Sociálnej poisťovni budú končiť

Sociálna poisťovňa odporúča klientom, ktorí sa prihlasujú do jej e-Služieb s Grid kartou, aby si aktivovali nový prístup. Grid karty už Sociálna poisťovňa nevydáva a ku koncu roka ukončí ich používanie. Všetci klienti sa po novom budú prihlasovať pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie alebo s elektronickým občianskym preukazom (eID).

Nový prístup do e-Služieb, ktorý majú klienti k dispozícii od júla tohto roka, je rýchly, komfortný a najmä bezpečný. Prechod na nový spôsob prihlásenia sa týka zamestnávateľov (pre službu Odvádzateľ poistného), SZČO (pre službu Saldokonto) a fyzických osôb (pre službu Individuálny účet poistenca).

Pre nový prístup do e-Služieb si používatelia jednoducho stiahnu jednu z aplikácií FreeOTP, Google Authenticator alebo Microsoft Authenticator do svojho smartfónu (pre Android alebo iOS). Pomocou nej si nasnímajú QR kód z e-Služieb (len pri prvej aktivácii) a aplikácia im vygeneruje jedinečný kód, ktorým sa overí ich prístup.

Pri každom ďalšom prihlásení pomocou mena a hesla vyzvú e-Služby používateľa, aby zadal jedinečný kód z mobilnej aplikácie a potom ho presmerujú do prostredia e-Služieb. Po aktivovaní tohto prihlásenia si klient môže spravovať svoj profil sám. Môže si zmeniť heslo v záujme ochrany pred zneužitím alebo si ho obnoviť, ak ho zabudne.

V takýchto prípadoch už nebude musieť navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, ako to bolo donedávna napríklad pri strate Grid karty. Nový prístup predpokladá, že klient využíva jedinečnú mailovú adresu, ku ktorej nemá prístup iná osoba. Ak tú istú mailovú adresu využíva viacero klientov, upozorní ich na to správa v e-Službách.

Aktiváciu nového prihlásenia do e-Služieb uľahčí súčasným užívateľom s Grid kartou návod, ktorý pre nich Sociálna poisťovňa pripravila:

Noví užívatelia e-Služieb, ktorí sa do nich prihlasujú po prvý raz, sa už prihlásia pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie podľa tohto návodu:

3. Čo musia podnikatelia urobiť do konca septembra?

V októbri minulého roka vstúpila do účinnosti novela, ktorá zmenila niekoľko ustanovení Obchodného zákonníka, ako aj zákona o obchodnom registri. Medzi tieto zmeny patria aj niektoré registračné povinnosti, ktoré podnikateľom vznikli. Približuje ich Simona Klučiarová, advokátka z Accace Legal.

Zriaďovatelia podnikov a organizačných zložiek majú povinnosť do 30. septembra 2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri.

Túto povinnosť teda máte aj v prípade, ak sú údaje o podniku alebo organizačnej zložke zapísané v obchodnom registri aktuálne. K návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje v obchodnom registri, nie je potrebné priložiť žiadne listiny, ktoré by tieto údaje preukazovali. Tento návrh nepodlieha ani poplatkovej povinnosti.

Ak v stanovenej lehote údaje nepotvrdíte, registrový súd podnik alebo organizačnú zložku z obchodného registra vymaže. V prípade, že uvažujete nad ukončením činnosti organizačnej zložky, neodporúčame vám spoliehať sa na vyššie spomínaný výmaz. Súd totiž nemá stanovenú lehotu, v akej organizačnú zložku vymaže.

Štatutári

Je už známym pravidlom, že obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu konať, nie je účinné voči tretím osobám ani v prípade, keď bolo zverejnené. Od účinnosti novely však platí, že ak ide o podnikateľa, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, obmedzenie štatutárneho orgánu konať v mene právnickej osoby sa do obchodného registra nezapisuje.

Pokiaľ teda takéto obmedzenie v obchodnom registri zapísané máte, je potrebné ho vymazať, a to najneskôr do 30. septembra 2021. V prípade, že tak v stanovenej lehote nespravíte, registrový súd vám môže udeliť pokutu do výšky 3 310 eur.

Spoločníci

Kým pred účinnosťou novely postačovalo pri spoločníkoch spoločnosti uviesť v prípade fyzických osôb len ich meno, priezvisko a trvalý pobyt a v prípade právnických osôb len názov spoločnosti a jej sídlo, po novom sa tento zoznam údajov rozširuje, a to za účelom presnejšej identifikácie týchto osôb.

Pri fyzických osobách sa už vyžaduje aj dátum narodenia a rodné číslo, ak bolo pridelené, a pri právnických osobách zas ich IČO. Existujúce spoločnosti sú povinné tieto údaje doplniť najneskôr do 30. septembra 2022, pričom po 30. septembri 2021 tak musíte spraviť v rámci akéhokoľvek prvého zmenového konania, v opačnom prípade bude podanie odmietnuté a súd vás vyzve na doplnenie návrhu.

Aj v tomto prípade platí, že ak si danú povinnosť v stanovenej lehote nesplníte, registrový súd vám môže udeliť pokutu do výšky 3 310 eur.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo