Kedy poisťovňa zaplatí škody, ktoré spôsobil nájomník?

27.09.2021 | Redakcia, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Ak nechtiac vytopíte suseda, je to nepríjemné. S dobrým poistením nehnuteľnosti sa však medziľudské vzťahy rýchlo urovnajú. Čo však, ak pretečie vaňa nájomníkovi žijúcemu vo vašom byte? Kryje poisťovňa škody aj v takomto prípade?


Po pandémii sa opäť prebúdza aj trh s prenájmom bytov. Podľa aktuálnej správy analytikov z Bencont Investments priemerné nájomné s energiami sa dostalo v Bratislave už na úroveň 12,78 eura za štvorcový meter.

Ak ste aj vy šťastným majiteľom investičného bytu, ktorý prenajímate, a myslíte dopredu, máte viacero možností. Zodpovednosť za škody spôsobené nájomníkom riešia niektoré poisťovne pripoistením. Na škodu, ktorá vznikne pri užívaní domu či bytu, sa za bežných okolností vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti.

„Takáto škoda je krytá so štandardným limitom plnenia v rámci poistenia zodpovednosti za škodu. Niektoré poisťovne majú na zodpovednosť za škodu pripoistenie aj na obyvateľa bytu – teda nájomníka,“ radí odborník sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group Martin Jurkemik.

 

Iba členovia domácnosti

Štandardné poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti pokrýva celú škálu udalostí. Patrí sem napríklad prasknutá vodovodná rúrka, ktorá vytopí aj susedov, škridla letiaca zo strechy vášho domu na auto na vedľajšom pozemku, prípadne ak máte poistenú aj zodpovednosť členov domácnosti, tak dokonca aj lopta, ktorou vaše deti rozbijú susedovo okno.

Problém však môže nastať, ak nehnuteľnosť, kde k poistnej udalosti došlo, užíva niekto iný – teda nájomník. Definícia poisteného v zmluvných podmienkach môže nájomníka vylúčiť z okruhu osôb, na ktoré sa zodpovednosť za škodu v poistení nehnuteľnosti alebo domácnosti vzťahuje.

Väčšinou majú poisťovne pravidlá nastavené tak, že poistenými sú len členovia domácnosti. „Za členov domácnosti sa považuje vlastník a jeho blízke osoby, ktoré s vlastníkom bývajú v danej nehnuteľnosti,“ spresnil špecialista na poistenie domácností. 

Tip: Ceny nehnuteľností rastú. Čo s nimi urobí tretia vlna pandémie?

Kedy poisťovňa zaplatí škody, ktoré spôsobil nájomník?

Zdroj: Depositphotos

Nový pojem v poistení – obyvateľ bytu

Keďže investičné prenajímanie bytov a domov je u nás najmä záležitosťou posledných desiatich rokov, vhodný typ poistenia treba hľadať v novších produktoch poisťovní. „Zorientovať sa v poistení zodpovednosti však nie je jednoduché. Často je to spleť odsekov, ktoré na seba vzájomne odkazujú krížom cez poistné podmienky. Pomôcť môže schopný maklér,“ radí Jurkemik.

V niektorých krajinách je povinné poistenie zodpovednosti osôb za spôsobené škody. Ide o poistenie podobné nášmu povinnému zmluvnému poisteniu na autá (PZP) – každý obyvateľ je povinne poistený, a ak nedopatrením spôsobí škodu niekomu inému, kryje sa práve z tohto poistenia.

„Idete napríklad k niekomu na návštevu, zachytíte sa oblečením a nechtiac zhodíte televízor. Zaplatíte nejakú spoluúčasť vo výške pár desiatok eur a zvyšok zaplatí poisťovňa za vás,“ vysvetľuje princíp takéhoto poistenia M. Jurkemik.  

Kto zaplatí škody, ak menovka na dverách bytu nesedí?

  • Problém s krytím vzniknutých škôd môže nastať aj v prípade, ak sa vám o poriadok v byte stará upratovačka: Aj tá môže mať raz za čas zlý deň a rozbiť vám cennú sochu alebo drahý televízor. „Škodu, ktorá vznikne pri upratovaní, údržbe a opravách v byte, drvivá väčšina poisťovní nekryje. Upratovačka alebo opravár by však mali mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu ako podnikatelia,“ vysvetľuje M. Jurkemik.
  • Rodičia alebo starí rodičia zveria do užívania byt v paneláku svojmu dospelému potomkovi: Ak vznikne škoda, zodpovednosť za škodu z ich poistenia nehnuteľnosti nebude možné uplatniť. Ako sme už spomínali, tá sa totiž vzťahuje len na osoby, ktoré bývajú s majiteľom v spoločnej domácnosti.
  • Škodu v mojom byte spôsobil kamarát, ktorý u mňa prechodne býva: Ani na tento druh podnájomníka sa nevzťahuje definícia blízkej osoby. Ak chcete mať spokojný spánok, uzavrite s dočasným spolubývajúcim nájomnú zmluvu – hoci aj na 1 euro. Jednoduchšia situácia by nastala v prípade, ak by išlo o kamaráta, ktorý vlastní inú nehnuteľnosť a má ju poistenú. V tom prípade by sa prípadné škody uhrádzali v rámci zodpovednosti za škodu z jeho poistenia.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo