Doma alebo v kancelárii? Firma sa svojich ľudí pýtala, ako vnímajú home office po lockdowne (anketa)

04.11.2021 | Redakcia, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Vzhľadom na viac ako ročné skúsenosti s prácou na diaľku realizovala poisťovňa Uniqa počas marca a apríla 2021 medzi svojimi zamestnancami internú on-line anketu, v ktorej zamestnanci zdieľali svoje poznatky z dlhodobého home office a vyjadrili aj svoje postoje k budúcej organizácii práce po skončení obmedzujúcich opatrení. Na otázky odpovedalo celkovo 517 ľudí.


Takmer tri štvrtiny zamestnancov si dištančnú prácu pochvaľovalo a aj naďalej by chceli čiastočne pracovať tak, ako posledný rok. Pritom pre štyroch z desiatich by bolo ideálne pracovať mimo kancelárie 3 až 4 dni v týždni, traja z desiatich považujú za optimálny model 1 až 2 dni v týždni.

Iba 4,5 percenta opýtaných sa do budúcnosti bez home office radšej zaobíde úplne a chce dochádzať na pracovisko každý pracovný deň. Len necelé percento respondentov uviedlo, že im ich druh práce home office neumožňuje.

„Kým pred pandémiou využívali naši zamestnanci režim mimo pracoviska niekoľko dní v mesiaci, po vypuknutí prvého lockdownu sme dokázali v priebehu niekoľkých týždňov zabezpečiť pre drvivú väčšinu z nich stály model práce na diaľku vďaka technologickému vybaveniu a jasným organizačným pravidlám,“ konštatuje riaditeľka Ľudských zdrojov Uniqa Andrea Skyvová.

Ako vnímali zamestnanci home office?

Zamestnanci si v ankete pochvaľovali home office najmä kvôli úspore času a nákladov na dochádzanie (77 percent), voľnosti voľby, odkiaľ budú pracovať (53 percent), slobode organizácie práce a lepšiemu zosúladeniu s rodinným dianím (59 percent). Viac ako tretina (38 percent) si váži aj dôveru, ktorú im nadriadení prejavujú.

Tieto výhody sčasti súvisia s núdzovými podmienkami, kedy bolo potrebné starať sa o deti, zabezpečiť ich domáce vyučovanie a starať o seniorov. Práve home office pomohol toto všetko zladiť, aj keď súčasne priniesol i negatívne javy.

Tie respondenti v ankete zhrnuli takto: odlúčenie a izoláciu, kedy mohli kolegov vidieť len on-line, pociťovalo negatívne 79 percent, a traja z desiatich vnímali náročnejšiu komunikáciu a koordináciu s kolegami a nadriadenými.

Viac ako polovica (51 percent) uviedla, že pracovala dlhšie ako pri bežnej dochádzke na pracovisko. Tieto poznatky korešpondujú so všeobecnými trendami, ktoré možno aktuálne sledovať.

Anketa: Pracovať z domu alebo radšej v kancelárii?

Zdroj: Depositphotos

Aké novinky priniesla práca z domu

Výraznejšie zaradenie dištančnej práce býva aktuálne označované aj ako nový štandard. Aj v poisťovni Uniqa sa predpokladá, že po skončení pandémie nedôjde striktne k návratu k pôvodnému modelu organizácie práce, ale že bude podstatne uvoľnený.

Súčasne je zrejmé, že do budúcnosti ubudne aj služobných ciest. Rok sa potrebné záležitosti riešili efektívne pomocou schôdzok Teams, Skype alebo Webex na diaľku. Predpokladať sa, že podstatná časť zostane v tejto forme, čo prispeje k úspore času, nákladov, ale aj k ochrane životného prostredia.

Uplynulý rok priniesol aj novinky, pri ktorých by bolo zdravé zostať aj naďalej.  „Niektorí manažéri zaviedli tzv. walking meetingy, ktoré sa odohrávali na diaľku cez mobil za chôdze,“ prezradil riaditeľ pre firemnú kultúru a zamestnaneckú skúsenosť v Uniqa Jakub Heikenwälder.

V praxi to vyzeralo tak, že pokiaľ účastník nemusí prezentovať, môže sa počas schôdzky prechádzať, robiť niečo pre zdravie a súčasne byť prítomný na stretnutí. Iná časť si obľúbila outdoorové schôdzky v parku alebo napríklad na mieste s pekným výhľadom.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5