Viete, ako dlho platí lekársky predpis? Vďaka eReceptu aj jeden rok

15.08.2019 | Redakcia, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Predpisovanie liekov a ich platnosť má svoje špecifiká. Kto nám teda môže predpísať lieky a zdravotnícke pomôcky? A ako dlho vlastne platí lekársky predpis?


Kto môže vydávať predpis?

Tejto problematike sa venuje Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý definuje aj to, kto je oprávnený predpisovať lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny. Okrem toho stanovuje aj platnosť na výber predpísaného receptu alebo zdravotníckej pomôcky.

Oprávnenie predpisovať lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny majú lekári a zubní lekári, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť. Ide predovšetkým o poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe licencie na samostatnú zdravotnícku prax, v zdravotníckom zariadení alebo v priamom pracovnoprávnom vzťahu lekára s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Predpis môže všeobecnému lekárovi odporučiť aj odborný lekár s tým, že do písomného stanoviska uvedie, ako dlho sa majú lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny pacientovi predpisovať. Táto doba však nemôže presiahnuť 12 mesiacov. K predpisu sa pridáva aj poznámka, že recept je vystavený na základe odporúčania odborného lekára.

 

Zákon však v minulosti prešiel zmenou, ktorá toto oprávnenie rozširuje aj na sestry a pôrodné asistentky. Novela im umožňuje predpisovať zdravotnícke pomôcky na lekársky poukaz, čo nie je klasický recept. Ide o tlačivo, ktoré pacientovi umožňuje výber zdravotníckej pomôcky. Sestra alebo pôrodná asistentka môžu predpisovať zdravotnícku pomôcku aj na základe písomného odporúčania odborného lekára.

Odborný lekár však musí na toto písomné odporúčanie uviesť, ako dlho sa má táto pomôcka pacientovi predpisovať. Toto obdobie nemôže byť dlhšie ako 12 mesiacov. Pri vystavení sa na lekársky poukaz tiež pridáva poznámka, že predpis je na odporúčanie odborného lekára. K poznámke sa píšu aj lekárove identifikačné údaje.

Ako dlho platí recept?

Mnoho pacientov nevie, že lekársky predpis má aj svoju platnosť. Dôvodom jej existencie je hlavne samotné zdravie pacienta, nakoľko je často nevyhnutné vybrať lieky v čo najkratšej dobe. Ak ide o predpis lieku alebo dietetickej potraviny, je platnosť receptu sedem, päť alebo tri dni či dokonca 24 hodín.

Ako dlho platí lekársky predpis? (recept na lieky)

Foto: shutterstock

Recept s platnosťou 7 dní sa vystavuje na väčšinu klasických liekov a na všetky druhy dietetických potravín. Ide o lieky, ktoré neobsahujú omamné a psychotropné látky II. skupiny, protimikrobiálne antibiotikum a chemoterapeutikum.

Recept s platnosťou 5 dní sa vystavuje len na lieky, ktoré obsahujú omamné a psychotropné látky II. skupiny. Tento recept sa od obyčajného odlišuje modrým pruhom, ktorý je na tlačive používaného k predpisovaniu takéhoto druhu liekov.

Recept s platnosťou 3 dni sa vystavuje len na lieky, ktoré obsahujú protimikrobiálne antibiotika a chemoterapeutika.

Recept s platnosťou 24 hodín vystavujú lekári alebo zubári na pohotovostnej službe, respektíve na lekárskej pohotovosti.

Ak ide o predpis alebo lekársky poukaz na zdravotnícku pomôcku, jeho platnosť je 1 mesiac. Platnosť sa však predlžuje na 3 mesiace, ak ide o zhotovenie individuálnej ortopedicko-protetickej alebo stomatologickej zdravotníckej pomôcky na mieru.

Platnosť receptu začne plynúť až nasledujúcim dňom od vydania predpisu, čiže deň jeho vydania sa do lehoty platnosti nezapočítava.

Chronickým pacientom pomôže eRecept

Platnosť na predpis platí rovnako aj na službu eRecept, v rámci ktorého však funguje služba "Opakovaný recept". Tá je určená hlavne chronicky chorým pacientom, ktorí sa liečia alebo sa budú liečiť dlhodobo. Použitie opakovaného receptu musí vždy posúdiť lekár, ktorý pozná dlhodobý zdravotný stav pacienta.

Lekár elektronicky predpíše opakovaný recept, ktorého maximálna platnosť môže byť 365 dní. Pacientovi zároveň predpíše dávku liekov na jeden výber, počet dovolených výberov za dané obdobie a periodicitu výberu liekov. Lekár tiež určí, koľko dní musí uplynúť medzi dvoma výbermi. Maximálna doba sú však tri mesiace.

Dlhšia platnosť eReceptu teda odbremeňuje chronicky chorých pacientov, ktorí si museli ísť po ten istý recept k lekárovi pravidelnejšie. Opakovaný recept sa však nedá predpísať na niektoré druhy liekov. Ide väčšinou o antibiotiká, psychotropné a omamné látky.

Ak lekáreň nemá (všetky) lieky z receptu

Ak nastane situácia, že lekáreň nemá na sklade predpísané lieky, existuje niekoľko možností riešenia. V prípade elektronického receptu vám lekáreň po dohode chýbajúci liek z receptu zablokuje a objedná ho. To má zabrániť duplicitnému výberu lieku v inej lekárni.

Ak ide o papierový recept s viacerými liekmi, z ktorého lekáreň nemohla všetky vydať naraz, lekárnik vám vystaví takzvaný výpis lekárskeho predpisu, na ktorý sa viaže rovnaká platnosť z pôvodného receptu. S týmto výpisom si chýbajúce lieky môžete vybrať v inej lekárni. Ak sa s lekárňou dohodnete, že daný liek objedná a vy si ho prídete vyzdvihnúť, papierový recept vám odoberie. Dôvod je rovnaký, ako pri blokácii elektronického receptu.

Elektronický recept platí v ktorejkoľvek lekárni, väčšina je už dlhodobo pripojená do systému. Pre zaujímavosť dodajme, že lekár vám nemôže prikázať, v ktorej lekárni si máte lekársky predpis vyzdvihnúť.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 12 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo