Ako sa poistiť proti terorizmu a aké krytie ponúkajú poisťovne?

02.08.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Riziko teroristických útokov je posledné roky vysoké a to bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta sa nachádzate. Teroristickému útoku neviete predísť, správne poistenie však môže pokryť takto spôsobené škody.


Vo svete nadobúda na význame poistenie proti terorizmu, na Slovensku zatiaľ tak populárne nie sú. Záujem však o takýto typ poistenia už evidujú aj slovenské poisťovne. Žiadne poistenie nezabráni nečakanej či tragickej udalosti, pomôže zmierniť jej následky v prípade, že poistná udalosť nastane.

Útoky zvyšujú dopyt po špeciálnom poistení

Aj keď špeciálne poistenie proti terorizmu na Slovensku neexistuje, poisťovne už dávnejšie zareagovali na dopyt od turistov. V rámci cestovného poistenia sa napríklad v ponuke poisťovne Allianz-SP objavilo individuálne cestovné poistenie so širším limitom poistenia za liečebné náklady vzniknuté dôsledkom teroristického činu z doterajších 50-tisíc eur na sumu 100-tisíc eur.

Čo znamená takéto navýšenie? Že ak dôjde k teroristickému činu, tak poisťovňa pokryje liečebné náklady (náklady na ošetrenie, zákroky, hospitalizáciu či nutný prevoz na Slovensko) v limite do 100-tisíc eur.

Limity ostatných poisťovní pre riziká spojené s terorizmom v prípade liečebných nákladov sú taktiež pomerne vysoké. Napríklad v Union si môžete poistiť výšku krytia nákladov až do výšky 250-tisíc eur. Generali či AXA ponúkajú zase možnosť krytia až 200-tisíc eur. Ostatné ponúkajú menej, najmenšia suma krytia je 40-tisíc eur od Komunálnej poisťovne.

 

teroristické útoky a poistenie proti nim

Pozor na pokyny a upozornenia od štátnych orgánov SR

Ak cestujete do zahraničia, myslite na pokyny štátnych orgánov SR a overte si, či daná krajina nie je na zozname rizikových krajín. Prečo je to dôležité? Ak nebudete rešpektovať pokyny a odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a vycestujete do rizikovej krajiny, poisťovňa nemusí v prípade vzniku poistnej udalosti plniť, resp. má právo zamietnuť poistné plnenie.

Krajiny, ktoré sú v tzv. 4.stupni cestovného odporúčania sú vo všeobecných výlukách z poistenia. Ak máte pochybnosti o krajine, ktorú sa chystáte navštíviť, informujte sa na zákazníckej linke poisťovne, ktorá má podrobné údaje o každej krajine.

Čo robiť, keď sa ocitnete v ohrození

Ak máte v rámci CP uzatvorené poistenie prerušenia cesty, terorizmus patrí medzi dôvody, pre ktoré môžete cestu prerušiť a vrátiť sa späť na Slovensko. Poisťovňa sa totiž v prípadoch hrozby útoku musí riadiť odporúčaniami Ministerstva zahraničných vecí. V takomto prípade máte nárok na úhradu nákladov na návrat do vlasti.

Dokonca, ak sa nachádzate v krajine, kde sa náhle vyskytol terorizmus a vy síce nie ste priamo v meste a oblasti útokov, ale napriek tomu sa necítite bezpečne, poisťovne odporúčajú riadiť sa pokynmi MZV a EZ SR alebo komunikovať s asistenčnou službou poisťovne.

Terorizmus ako hrozba aj pre firmy

Nielen straty na životoch môžu byť medzi ničivými dôsledkami teroristického útoku. Škody na majetku za tisíce eur môžu doviesť nejednu firmu doslova na pokraj existencie. Firmy sa však môžu dať poistiť na škody spôsobené terorizmom. Podľa dostupných informácií od poisťovne Allianz SP sa najčastejšie poisťujú výrobné závody, nákupné centrá a hotely. V prípade, že nastane požiar alebo výbuch v dôsledku útoku, môžu firmy s poistením proti terorizmu ostať pokojné. Budú kryté.

Tento typ poistenie je populárny zatiaľ najmä v západných krajinách Európy, postupne však aj u nás naberá na popularite.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo