Bankový ombudsman

Ak máte nedorozumenie s bankou a chcete sa vyhnúť súdu, môžete podať podnet na bankového ombudsmana.


Aké údaje uviesť v podnete na bankového ombudsmana.

1) Údaje o podávateľovi podnetu (teda o vás)

Tu je nutné uviesť predovšetkým meno, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu.

Ak pobývate aj na inej adrese než je vaša trvalá adresa, uveďte aj doručovaciu adresu.

Nezabudnite na kontaktné údaje – telefónne číslo, prípadne e-mail.

Ak by ste chceli podať podnet ako anonym, neuspejete. Ombudsman sa anonymnými podnetmi nezaoberá.

2) Údaje o banke, proti ktorej podnet smeruje

Do podnetu musíte uviesť presný názov banky, s ktorou máte spor. Adresu jej sídla a tiež adresu pobočky banky, v ktorej došlo k sporu.

Sťažovať sa u bankového ombudsmana sa však môžete len na banku, ktorá je členom Slovenskej bankovej asociácie.

3) Popis skutkového stavu

Znamená, že uvediete stručne a jasne všetky skutočnosti, ktoré sa sporu týkajú; prečo, ako, kto a kedy, aké boli vyjadrenia banky.

Snažte sa využiť priestor uvedený na podnete. Ak by ste sa však naozaj potrebovali rozpísať, uveďte „váš príbeh“ v samostatnej prílohe, ktorú podáte spoločne s podnetom.

4) Dátum obrátenia sa na banku

Uveďte dátum, kedy ste sa so svojou žiadosťou o nápravu na banku obrátili.

5) Váš návrh, ktorého sa domáhate

6) Prílohy a podpis

Spolu s podnetom je nutné podať aj dôkazy. Teda doklady, ktoré dokazujú zamietavé stanovisko banky, rôzne kópie zmlúv, vyjadrení, e-mailov.

Nakoniec je nutné podnet vlastnoručne podpísať.

Kto je slovenská banková ombudsmanka

Bankový ombudsman je nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou (SBA), ktorého úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Služby bankového ombudsmana sú bezplatné.

Cieľom založenia inštitútu bankového ombudsmana je zlepšenie a skvalitnenie služieb pre klientov bánk. Činnosť inštitútu má charakter odporúčaní. Ombudsman spory nerozhoduje, ani nenahrádza rozhodovaciu činnosť súdov Slovenskej republiky.

Úrad bankového ombudsmana od septembra 2007 vedie Eva Černá. V roku 2015 bola pani Černá opätovne zvolená do vedenia úradu na obdobie piatich rokov. Vo funkcii ju jednomyseľne podporilo Prezídium Slovenskej bankovej asociácie.

Eva Černá, Banková ombudsmanka

Eva Černá

Vyštudovala strednú ekonomickú školu v Bratislave. V 90-tych rokoch pracovala ako reportérka hlavného spravodajstva TV Markíza. Neskôr dramaturgicky aj scenáristicky viedla publicistický program zameraný na problematiku ochrany občanov a spotrebiteľov – Lampáreň.

Vo volebnom období 2002-2006 bola zvolená za poslankyňu NR SR za ANO. Bola tiež členkou Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie a Stálej delegácie NR SR do Parlamentného zhromaždenia NATO. Od roku 2007 zastáva post bankovej ombudsmanky. 

Podieľala sa na vybudovaní krízového centra pre týrané ženy a deti Maják nádeje. Je členkou nadácie Markízy. V roku 2000 získala 1. miesto v ankete OTO v oblasti publicistika a ocenenie Zlatá kniha za knižnú publikáciu Reportérkina spoveď.

Kancelária bankového ombudsmana

Kancelária bankového ombudsmana začala vykonávať svoju činnosť v septembri 2007. Riadi ju zvolený bankový ombudsman a jeho práca je realizovaná v tíme disponujúcom odborným, organizačným a technickým zázemím.

Tím bankového ombudsmana tvoria odborníci z oblasti práva či finančného a bankového trhu.

Kontakt bankového ombudsmana:

Bankový ombudsman
Slovenská banková asociácia
Eva Černá
Rajská 15/A, 811 08 Bratislava 1
Tel: +421 2 5720 5309
Fax: +421 2 5720 5315
e-mail: ombudsman@bankovyombudsman.sk
www.bankovyombudsman.sk 



Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 11 krát 5 0.5


Súvisiace články:



Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.